YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (TEZLİ Y.L) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği

Yönetim-Bilişim Sistemleri disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmış, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları organizasyonel yapıları ve yönetim düşünceleriyle birleştirebilen ara adam gereksinimlerini yaratmıştır.

Yönetim Bilişim Sistemleri programında; geleneksel işletme programları müfredatının (yönetim, muhasebe, finans, satış, pazarlama, ekonomi vb.) yanı sıra bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarının her safhası detaylı olarak öğretilir. 

Bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri mahremiyeti, veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil programlama, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasını şekillendirdiği konularda uzmanlık kazandırılır.

Hem teknolojiyi ve bilişim sistemlerinin altyapısını bilen, hem de işletmelerin iş ve yönetim alanındaki gereksinimlerini kavrayan uzmanların yetiştirilmesi, Yönetim Bilişim Sistemleri alanındaki programların en temel hedefidir.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Zeliha SEÇKİN
Tarihçe
Aksaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans programı 2015-2016 öğretim yılında öğrenci kabulune başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler Master derecesini elde etmeye hak kazanırlar.
Kabul Koşulları
1) Lisans derecesine sahip olmak.
2) ALES sınavından en az 55 almak.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı bitiren öğrenciler doktora programına kayıt yapmaya hak kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Ancak tezli yüksek lisans öğrencileri bir yarıyılda en çok 15 kredilik ders alabilir. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Mezun İstihdam Olanakları
YBS master programı pazarın bilişim teknolojileri ve yönetim alanında yetiştirilmiş uzman ihtiyacını karşılar. Bilişim teknolojileri alanında liderlik için motive edilmiş yüksek nitelikli bireyler yetiştirir. Mezun olanlar bilgi hizmeti, yazılım geliştirme, yönetim danışanlığı ve farklı sektörlerdeki MIS departmanlarında firmaların büyük talebine muhatap olurlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Her dersin hocası sınav şeklini ve başarı değerlendirmesini kendisi belirleyecektir.https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5726