TARİH (TEZLİ Y.L) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
Program İçeriği
Tarih Bölümü’nün Yüksek Lisans programının amacı, bilim teorisi, tarih
metodolojisi ve yazımından yola çıkarak öğrencilere Türk ve dünya tarihini
sunmaktır. İlgili dalda uygulanan eğitim programı, veri toplamasını bilen,
bilgileri ayırma, inceleme, karşılaştırma, sorgulama, değerlendirme ve
yorumlama yeteneklerini geliştiren, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte
araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları
yetiştirmek; üretilen projeleri toplumun hizmetine sunmak ve toplumun tüm
kesimleri ile işbirliğini geliştirmek amaçlarını gütmektedir. Kısacası, insan
ve eserinin karmaşık yapısıyla ilgili ilişkiler yumağını çözümlemesini ve bilgi
üretmesini bilen insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Necmettin AYGÜN
Tarihçe
Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lİsans Programı 2009 yılından bu yana aktiftir.
Kazanılan Derece
Tarih Alanında Yüksek Lisans Derecesi
Kabul Koşulları
1. Lisans Programından mezun olmak (Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Lisans diplomasına sahip olmak)

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, (Son 5 yıl içerisinde)

3. Lisans Programındaki mezuniyet not ortalamasının eğer belirtilmiş ise kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans Programını tamamlayan adaylar Doktora programına başvurabilir, üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Gerekli olan zorunlu ve seçmeli derslerdi vererek gerekli krediyi toplamak ve ardından kabul edilen bir yüksek lisans tezi hazırlamak.
Mezun İstihdam Olanakları
Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak akademik kariyer edinme olmak üzere farklı mesleklerde yükselme amacıyla da eğitim almaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak ASÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5546