TARİH (DOKTORA) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği

Tarih Anabilim Dalında Lisans ve Lisansüstü Eğitimi almış öğrencilere tarih alanında bağımsız araştırma yapma, tarihi olayları bilimsel, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak ve özgün tezler ortaya koymalarını sağlamaktır. Doktora programını bitiren öğrencilerin hazırlayacakları tezlerle aynı zamanda Tarih Bilimine yenilik getirilmesi, yeni yöntemler geliştirilmesi, bilinen bir yöntemin yeni bir alana uygulanması amaçlanmaktadır.

Başvuracak adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Farklı alanda lisans veya tezli yüksek lisans öğrenimi gören adaylara ilgili anabilim dalınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Lisans veya tezli yüksek lisans derecesini yurt dışından almış olan adayların YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesine sahip olması gerekir. 


Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Necmettin AYGÜN
Tarihçe
Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü Doktora Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren aday kabul etmeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Doktora
Kabul Koşulları
1.Yüksek Lisans Programından mezun olmak (Anabilim Dalı başvuru koşullarında belirtilen Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak).

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde kontenjan ve başvuru şartları tablosunda özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı almış olmak, belirtilmemiş ise yüksek lisans derecesi ile başvurularda en az 55 puan almış olmak. (Son 5 yıl içerisinde)

3. Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının, kontenjan ve başvuru şartları tablosunda belirtilen puan veya eşdeğerinin olması,

4. Yabancı Dil Sınavından (YDS ve YÖKDİL) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puanı (Son 5 yıl içerisinde alınmış) eğer kontenjan ve başvuru şartları tablosunda ki özel şartlarda belirtilmiş ise gerekli puanı, belirtilmemiş ise en az 55 puan almış olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Doktora sonrası araştırması
Mezuniyet Koşulları
24 Kredilik ders almak ve ardından yeterlilik sınavını geçerek kabul edilebilir nitelikte bir doktora tezi hazırlamak.
Mezun İstihdam Olanakları
Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak akademik kariyer edinme olmak üzere farklı mesleklerde yükselme amacıyla da eğitim almaktadırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=10658