ORTAÇAĞ TARİHİ (TEZLİ Y.L.) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Var
Program İçeriği
Tarih Bölümü’nün Yüksek Lisans programının amacı, bilim teorisi, tarih metodolojisi ve yazımından yola çıkarak öğrencilere Türk ve dünya tarihini sunmaktır. İlgili dalda uygulanan eğitim programı, veri toplamasını bilen, bilgileri ayırma, inceleme, karşılaştırma, sorgulama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştiren, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen araştırmacılar ve bilim adamları yetiştirmek; üretilen projeleri toplumun hizmetine sunmak ve toplumun tüm kesimleri ile işbirliğini geliştirmek amaçlarını gütmektedir. Kısacası, insan ve eserinin karmaşık yapısıyla ilgili ilişkiler yumağını çözümlemesini ve bilgi üretmesini bilen insan gücü yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Necmettin AYGÜN
Tarihçe
Kazanılan Derece
Kabul Koşulları
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
Mezun İstihdam Olanakları
Ölçme ve Değerlendirmehttps://obs.aksaray.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=10589