T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. ZEYNEP KARAHALİLOĞLU

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882168
Fax : 3822882299
GSM :
e-mail : zeynokarahaliloglu@gmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Y.Lisans
2007
  Üniversite/Okul Adı : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Biyoloji Eğitimi
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2009
  Üniversite/Okul Adı : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Nanoteknoloji ve Nanotıp
Tez / Proje Adı : NANOFİBRİLER YAPIDA BİYOPOLİMERİK DOKU İSKELELERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

Doktora
2015
  Üniversite/Okul Adı : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Nanoteknoloji ve Nanotıp
Tez / Proje Adı : NANOTEKNOLOJİK YAKLAŞIMLARLA KOAGÜLATİF SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
AlmancaOrta
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Dr.Aksaray Üniversitesi2015
   
Görev Yaptığı Birimler
Fen Edebiyat Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Malzemelerin Biyouyumluluğu Biyomalzeme&Doku Mühendisliği Elektrospinning Nanopartikül Aracılı Kanser Terapisi
   
Son iki yılda verilen dersler
BİY 307BİYOKİMYA LAB. I
BİY 308BİYOKİMYA LAB. II
BİY 452BİYOTEKNOLOJİDE POLİMERLER
BİY 456DOKU MÜHENDİSLİĞİ
BİY 457NANOBİYOMALZEMELER
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Erol-Demirbilek M., Demirbilek M., Karahaliloglu Z., Erdal E., Vural T., Yalçın E., Sağlam N., Denkbaş E.B. , Oxidative stress parameters of L929 cells cultured on plasma-modified PDLLA scaffolds, "Appl Biochem Biotechnol ", 164, (2011), s.780–792
A.2 Karahaliloglu Z., Demirbilek M., Şam M., Erol-Demirbilek M., Sağlam N., Denkbaş E.B. , Plasma polymerization-modified bacterial polyhydroxybutyrate nanofibrillar scaffolds, "J Appl Polym Sci ", 128, (2012), s.1904-1912.
A.3 Karahaliloglu Z., Hacker C., Demirbilek M., Seide G., Denkbas, E.B. Gries T. , Photocatalytic performance of melt-electrospun polypropylene fabric decorated with TiO2 nanoparticles. , "J Nanopart Res ", 16 , (2014), s.2615.
A.4 Hacker C., Karahaliloglu Z., Seide G., Denkbas E.B., Gries T. , Functionally Modified, Melt-Electrospun Thermoplastic Polyurethane Mats for Wound-Dressing Applications. , "J Appl Polym Sci ", 131, (2014), s.40132.
A.5 Çalışkan N., Bayram C., Erdal E., Karahaliloglu Z., Denkbas E.B. , Titania nanotubes with adjustable dimensions for drug reservoir sites and enhanced cell adhesion, "Mater Sci Eng: C. ", 5, (2014), s.100-105
A.6 Karahaliloglu Z., Ercan B., Chung S., Taylor E., Denkbaş E.B., Webster T.J. , Nanostructured anti-bacterial poly-lactic-co-glycolic acid films for skin tissue engineering applications, "J Biomed Mater Res A ", 102, (2014), s.4598-4608.
A.7 Karahaliloglu Z., Ercan B, Taylor EN, Chung S, Denkbaş EB, Webster TJ, Antibacterial Nanostructured Polyhydroxybutyrate Membranes for Guided Bone Regeneration. , "J Biomed Nanotechnol. ", 11, (2015), s.2253-63.
A.8 Karahaliloglu Z., Ercan B., Denkbaş E.B., Webster T.J. , Nanofeatured Silk Membranes for dermal wound healing applications, "J Biomed Mater Res A ", 103, (2015), s.135-44.
A.9 Demirbilek M., Sakar M., Karahaliloglu Z., Erdal E., Yalçın E., Bozkurt G., Korkusuz P., Bilgiç E, Temuçin ÇM, Denkbaş E.B., Aligned bacterial PHBV nanofibrous conduit for peripheral nerve regeneration, "Artif Cells, Nanomed Biotechnol . ", 43, (2015), s.243-51.
A.10 Yalcın E., Gedikli S., Cabuk A., Karahaliloglu Z., Demirbilek M., Bayram C., Sam M., Sağlam N., Denkbas E.B. , Silk fibroin/nylon-6 blend nanofilter matrix for copper for removal from aqueus solution. , "Clean Techn Environ Policy ", 17, (2015), s.921
A.11 Karahaliloglu Z., Demirbilek M., Şam M., Sağlam N., Mızrak A.K., Denkbaş E.B. , Surface-modified bacterial nanofibrillar PHB scaffolds for bladder tissue repair. , "Artif Cells Nanomed Biotechnol ", 44, (2016), s.74-82.
A.12 Kilicay E., Karahaliloglu Z., Hazer B., Tekin I.Ö., Denkbas E.B., Concanavaline A conjugated bacterial polyester-based PHBHHx nanoparticles loaded with curcumin for breast cancer therapy. , "J Microencapsul ", 33, (2016), s.274-85.
A.13 Karahaliloglu Z., Kılıçay E., Denkbas E.B. , Antibacterial Chitosan/Silk Sericin 3D Porous Scaffolds as a Wound Dressing Material. , "Artif Cells Nanomed Biotechnol. ", 9, (2016), s.1-14
A.14 Karahaliloglu Z., Demirbilek M., Ulusoy İ., Gümüşkaya B., Denkbas E.B. , Hemostatic activities of nano/microporous bilayer dressings in a femoral artery bleeding rat model., " J Appl Polym Sci ", 133, (2016), s.
A.15 Karahaliloglu Z., Demirbilek M., Ulusoy İ., Gümüşkaya B., Denkbas E.B. , Active nano/microbilayer hemostatic agents for diabetic rat bleeding model. , "J Biomed Mater Res B Appl Biomater. ", doi: 10.1002/jbm.b.33696. , (2016), s.
A.16 Karahaliloglu Z., Yalcın E., Demirbilek M., Denkbas E.B. , Magnetic silk fibroin e-gel scaffolds for bone tissue engineering applications., " J Bioact Compat Polym. ", , (2017), s.
A.17 Karahaliloglu Z., Electrospun PU-PEG and PU-PC hybrid scaffolds for vascular tissue engineering. , "Fiber Polym ", 8, (2017), s.2135-2145
A.18 Karahaliloglu Z., Kilicay E., Alpaslan P., Hazer B., Denkbas E.B, Enhanced antitumor activity of epigallocatechin gallate–conjugated dual-drug-loaded polystyrene–polysoyaoil–diethanol amine nanoparticles for breast cancer therapy, "J Bioact Compat Polym ", , (2017), s.
A.19 Karahaliloglu Z., Cell-compatible PHB/Silk fibroin composite nanofiber mat for tissue engineering applications. , "Turk J Biol. ", 41, (2017), s.503-513
A.20 Kilicay E., Karahaliloglu Z., Alpaslan P., Hazer B., Denkbas E.B., In vitro evaluation of antisense oligonucleotide functionalized core-shell nanoparticles loaded with ?-tocopherol succinate., "J Biomater Sci Polym Ed ", 28, (2017), s.1762-1785
A.21 Karahaliloglu Z., Curcumin-loaded silk fibroin e-gel scaffolds for wound healing applications, "Mater Techn ", , (2018), s.
 
  CV Url: https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=20214&lang=tr