T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi MERYEM DERYA ÖZDEMİR

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : aksaray aksaray üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail : mderyaozdemir@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Ön Lisans
2000
  Üniversite/Okul Adı : Afşin Anadolu Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2004
  Üniversite/Okul Adı : Çukurova Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Fizik Bölümü
Tez / Proje Adı :

Doktora
2006
  Üniversite/Okul Adı : Çukurova Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Katıhal Fiziği
Tez / Proje Adı : Atmalı Plazma Katodik Ark Yöntemi ile Elde Edilen ZnO İnce Filmlerin Optik ve Yapısal Özellikleri

Sanatta Yeterlilik
2015
  Üniversite/Okul Adı : Çukurova Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Katıhal Fiziği
Tez / Proje Adı : Tek Katmanlı Grafenin Elektronik Taşınım Özelliklerinin Monte Carlo Yöntemi ile İncelenmesi
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi FEF Fakültesi2009
Ar.Gör.Dr.Aksaray Üniversitesi FEF Fakültesi2015
Dr. Öğr. ÜyesiAksaray Üniversitesi SHMYO2016
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üniversitesi SHMYOMüdür Yardımcısı11.04.2016 -
   
Görev Yaptığı Birimler
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
• İki boyutlu yapılar (Tek tabaka grafen, çift tabaka grafen, fosforen, silisen, heteroyapılar: AlGaN/GaN, ZnMgO/ZnO, vb., …) • Monte Carlo Simülasyonu, Elektronik Taşınım, Saçılma
   
Son iki yılda verilen dersler
BİL 181TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
BMB 108BİYOİSTATİSTİK
DOK 103BİOİSTATİSTİK I
DOK 116BİOİSTATİSTİK
DOK 118BİLGİSAYAR UYGULAMALARI I
DOK 131TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
DOK 203BİOİSTATİSTİK II
DOK 210BİLGİSAYAR UYGULAMALARI III
DOK 225İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DOK209BİLGİSAYAR UYGULAMALARI II
FİZ 151GENEL FİZİK LABORATUVARI I
FİZ 323AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
FİZ 542KATILARIN MANYETİK ÖZELLİKLERİ
FİZ 545DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ
FİZ 830UZMANLIK ALAN DERSİ
FİZ 831UZMANLIK ALAN DERSİ
HEM 113TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
İSGZ 520İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK ETMENLERİ
LAB 119TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
LAB 134BİYOFİZİK
LAB 231BİOİSTATİSTİK
LAB 235İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
LAB 237NÜKLEER TIP
LAB 305NÜKLEER TIP
LAB 306BİOİSTATİSTİK
MAT 171ANALİZ I
MAT 172ANALİZ II
YB 117TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 B. ÖZDEMİR, Z. YARAR, M. D. ÖZDEMİR, Ö. S. ATASEVER and M. ÖZDEMİR , Electron-Transport Properties of a ZnMgO/ZnO Hetero Structure and the Effect of Interface Roughness and ZnMgO Thickness, "Journal of Electronic Materials ", 44, (2015), s.3733-3737
A.2 M. D. ÖZDEMİR, Ö. ATASEVER, B. ÖZDEMİR, Z. YARAR and M. ÖZDEMİR , A comparative study of transport properties of monolayer graphene and AlGaN-GaN heterostructure, "AIP Advances ", 5, (2015), s.
A.3 M. D. ÖZDEMİR, Ö.S. ATASEVER, B. ÖZDEMİR, Z. YARAR and M. ÖZDEMİR, Transport Properties of Graphene and Suspended Graphene with EMC: The Role of Various Scattering Mechanisms, "Journal of Electronic Materials ", 45, (2016), s.4468–4475
1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen B-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 M. DERYA ÖZDEMİR, ZEKİ YARAR, METİN ÖZDEMİR, Electron Transport Characteristics of Wurtzite Bulk ZnO and Zn1-xMgxO, "International Pyhsics Conference 2010 ", 2, (2010), s.210-213
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 M. D. ÖZDEMİR, Ö. S. ATASEVER, M. ÖZDEMİR , Grafen için Perdeleme ve Elektron Saçılma Oranları (Screening and Electron Scattering Rates for Graphene), "29 th International Physics Congress ", , (2012), s.
A.2 M. D. ÖZDEMİR, Ö. S. ATASEVER, M. ÖZDEMİR , Monte Carlo Simulation of Electron Transport Properties of Monolayer Graphene, "30 th International Physics Congress ", , (2013), s.
A.3 Ö. S. ATASEVER, M. D. ÖZDEMİR, B. ÖZDEMİR , İki Boyutlu Yapılarda Perdeleme ve Elektron Saçılma Mekanizmalarına Etkisi (Screening in Two Dimensional Structures and the Effect on Electron Scattering Mechanisms), "30 th International Physics Congress ", , (2013), s.
A.4 M. D. ÖZDEMİR, Ö. S. ATASEVER, M. ÖZDEMİR , Electron Mobility Calculations of Monolayer Graphene, "31 th International Physics Congress ", , (2014), s.
A.5 M. D. ÖZDEMİR, Ö. S. ATASEVER, M. ÖZDEMİR , KMC Simulation of Electron Transport in Single Layer Graphene: Effect of Surface Roughness, "Graphene and Related Materials ", , (2014), s.
A.6 Ö. S. ATASEVER, M. D. ÖZDEMİR, B. ÖZDEMİR , Dynamical Conductivity of a Single Layer Graphene, "Graphene and Related Materials ", , (2014), s.
A.7 Meryem Derya ÖZDEMİR, Öznur SOYLU ATASEVER, Metin ÖZDEMİR, Effect of Surface Roughness on the Electronic Transport Properties of Monolayer Graphene, "30 th European Conference on Surface Science (ECOSS 30) ", , (2014), s.
A.8 Meryem Derya ÖZDEMİR, Öznur SOYLU ATASEVER, Berrin ÖZDEMİR, Metin ÖZDEMİR , A Comparative Study of Transport Properties of Monolayer Graphene and AlGaN/GaN Heterostructure, "European Symposium on Surface Science – 1st edition ", , (2014), s.
A.9 M. D. ÖZDEMİR, Ö. S. ATASEVER, Z. YARAR, B. ÖZDEMİR and M. ÖZDEMİR , Transport properties of intrinsic and dirty graphene: The role of interface roughness scattering, "Advanced Materials World Congress – European Graphene Forum 2015 ", , (2015), s.
A.10 Ö. ATASEVER, M. D. ÖZDEMİR, B. ÖZDEMİR, Z. YARAR, and M. ÖZDEMİR, Calculation of The Low Field Mobility of Bilayer Graphene With Monte Carlo Method, "9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union ", , (2015), s.
A.11 M. D. ÖZDEMİR, Ö. ATASEVER, Z. YARAR, B. ÖZDEMİR and M. ÖZDEMİR, Transport Properties of Intrinsic and Dirty Graphene with EMC: The Role of Various Scattering Mechanisms, "European Symposium on Surface Science – 2nd edition ", , (2016), s.
A.12 M. D. Özdemir, H. C. Çekil, Ö. S. Atasever, B. Özdemir, Z. Yarar, M. Özdemir, A Comparison of Silicene and Graphene Mobilities with an EMC Technique, "International Conference on Condensed Matter and Materials Science (ICCMMS- 2017) ", , (2017), s.52
A.13 M. D. Özdemir, Ö. Atasever, B. Özdemir, Z. Yarar, M. Özdemir, ENSEMBLE MONTE CARLO ANALYSIS OF ELECTRON TRANSPORT IN SILICENE, "Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi ", , (2017), s.304
1.1.2.1 Veya 1.1.2.2 Türündeki Bilimsel Bir Kitabın Basılmış ve Yayınlanmış Çevirisi
A.1 Metin Özdemir (Editör), Yüksel Ufuktepe, Berrin Özdemir, M. Zeki Kurt, Mehmet Esen, Faruk Karadağ, Zeki Yarar, Öznur Soylu Atasever, M. Derya Özdemir, H. Cengiz Çekil, Umut Haskan, Optik Konusuna Giriş, "Palme Yayıncılık ", , (2014), s.
Diğer Yazarlar Tarafından 1.1.1.1 , 1.1.1.3 Türü Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 2, (2016)


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerde Yürütücü/Yönetici Dışı Görevler İçin
A.1 İki boyutlu kristal yapıların elektronik özelliklerinin incelenmesi,, "Çukurova Üniversitesi ", 07.2015 - 11.2015 ,
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=20211&lang=tr