T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Öğr.Gör. ABDULLAH TURAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail : aturan68@aksaray.edu.tr
Web :
MSN : aturan68@hotmail.com
Fakültesi : ŞEREFLİKOÇHİSAR B. C. MESLEK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2009
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : KARAMAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : KAMU YÖNETİMİ
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2011
  Üniversite/Okul Adı : KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : KAMU YÖNETİMİ
Tez / Proje Adı : YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK ETKİLEŞİMİ

Doktora
  Üniversite/Okul Adı : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : KAMU YÖNETİMİ
Tez / Proje Adı :

Lise
2004
  Üniversite/Okul Adı : YABANCI DİL AĞIRLIKLI MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİMemur08.08.2011 - 14.07.2012
   
Görev Yaptığı Birimler
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
KAMU YÖNETİMİ
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Kalite Komisyonu Üyeliği Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu Temsilcisi25.04.2016 - 23.11.2018
Farabi Koordinatörlüğü30.09.2016 - 06.12.2017
   
Son iki yılda verilen dersler
BFB 103HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I
BFB 114HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI II
BUR 104YÖNETİM VE ORGANİZASYON
BUR 110MESLEKİ YAZIŞMALAR
BUR 202YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
BUR204HALKLA İLİŞKİLER
İSL 107BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ
İSL 217HALKLA İLİŞKİLER
İSL 236YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II
İSL 245YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I
MLY 102BÜRO YÖNETİMİ VE GENEL İLETİŞİM
MLY 244HALKLA İLİŞKİLER
PZL 102İLETİŞİM
STJ 201STAJ DEĞERLENDİRME
TUR 250TURİZM MEVZUATI
YER 104İDARE HUKUKU
YER 110HALKLA İLİŞKİLER
YER 113SİYASET BİLİMİ
YER 118KAMU MALİYESİ VE BÜTÇE
YER 119KAMU YÖNETİMİ
YER 201YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I
YER 202YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II
YER 204BELEDİYE VERGİ MEV. VE UYG.
YER 214KAMU PERSONEL YÖNETİMİ
YER 221KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL
YER 232YEREL YÖNETİMLERİN GÜNCEL SORUNLARI
YER 233TÜRK KAMU YÖNETİMİ
YER 237KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
YER 242TÜRK SİYASAL HAYATI
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 HASAN GÜL, MEHMET İNCE, ABDULLAH TURAN, University Students’ Quality Expectations from Academics: The Case of the Karamanoğlu Mehmetbey University, "European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ", 30/3, (2011), s.21-37
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 TURAN, Abdullah ve GÜMÜŞ, K.Safa,, Türk Dünyasında Kültür, Sosyal Dayanışma Ve Birlik Köprüsü Olarak Ahilik Teşkilatı Ve Bu Bağlamda Türk Devletlerine Öneriler, "Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ", 8 (41), (2015), s.597-612
A.2 SONGUR, Levent ve TURAN, Abdullah, , Üniversitelerin Sosyo-Ekonomik Dönüşüme Etkisi Ve Şereflikoçhisar Halkının Üniversiteye Bakışı, "Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ", 58, (2016), s.432-455
A.3 TURAN, Abdullah ve SONGUR, Belediye Çalışanları Bakış Açısıyla Paternalist Liderlik: Şereflikoçhisar Belediye Çalışanları Üzerine Bir Uygulama, "Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 2, (2016), s.63-96
A.4 SONGUR Levent, TURAN Abdullah, SONGUR Gökçen, PTT GİŞE GÖREVLİSİ PERSONELİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: “KONYA İLİ ÖRNEĞİ”, " AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi ", 55, (2016), s.352-370
A.5 GÜMÜŞ, K. Safa, TURAN, Abdullah ve GÖKTÜRK, İ. Emre, Balkan Kökenli Bir Şâir Ve Devlet Adamı Olan Filibeli Vecdî’nin Dîvânı’nda Geçen Osmanlı Devlet Yönetimi Üzerine Bazı Mülâhazaları, "Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ", 58, (2016), s.741-754
A.6 Turan Abdullah ve Songur Levent , Belediye Hizmetlerinde Halkın Beklentileri: Şereflikoçhisar Örneği, "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 54, (2017), s.16-45
A.7 Songur Levent, Turan Abdullah ve Songur Gökçen, Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Servperf Ölçeği İle Ölçülmesi: “Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi Örneği, "Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi ", 53, (2017), s.807-819
A.8 Turan Abdullah ve Göktürk İbrahim Emre , Türkiye Kamu Yönetiminde Varolan Bürokrasi Anlayısının Halkla İlişkiler Uygulamaları Üzerine Etkileri, "Uluslarası Sosyal Arastırmalar Dergisi ", 54, (2017), s.906-915
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 TURAN, Abdullah, Çevre Yönetiminde Etik Liderlik, "Uluslararası 4.KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ", , (2016), s.106-113
A.2 Turan Abdullah , Aksaray’ın Kent Kimlığini Belirlemede Üniversite Ve Öğrencilerinin Olumlu Yansımaları, "II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Bildiriler Kitabı ", , (2017), s.39-55
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 ÖZMEN, Alper, OKTAY, Ercan., TURAN, Abdullah, Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sürecinde Örgüt Kültürü ve Transformasyonel (Dönüşümcü) Liderlik Etkileşimi, "Uluslararası ‘Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu’ Sempozyumu ", , (2012), s.
A.2 GÖKTÜRK, İ.Emre ve TURAN, Abdullah, Türk Kamu Yönetim Sisteminde Uygulanan Halkla İlişkiler Uygulamaları Üzerinde Mevcut Bürokratik Kültürün Getirmiş Olduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri, "3. Uluslararası İletişim Sempozyumu: Stratejik İletişim Yönetimi ", , (2014), s.
A.3 TURAN, Abdullah ve GÜMÜŞ, K.Safa, Türk Dünyasında Kültür, Sosyal Dayanışma Ve Birlik Köprüsü Olarak Ahilik Teşkilatı Ve Bu Bağlamda Türk Devletlerine Öneriler, "V. Uluslararası Kültür Köprüsü Oluşturma Sempozyumu ", , (2015), s.
A.4 GÖKTÜRK, İ.Emre, GÜMÜŞ, K.Safa ve TURAN, Abdullah , Balkan Kökenli Bir Şair Ve Devlet Adamı Olan Filibeli Vecdî’nin Divânı’nda Geçen Osmanlı Devlet Yönetimi Üzerine Bazı Mülahazaları, "V. Uluslararası Kültür Köprüsü Oluşturma Sempozyumu ", , (2015), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 H.EMRE ZEREN, ABDULLAH TURAN, İ. EMRE GÖKTÜRK, TÜRK KAMU YÖNETİMİMNDE DEĞİŞİMİN TEMELİ: ETİK KÜLTÜRÜN OLUŞTURULMASI VE ETİK LİDERLİK, "KAMU YÖNETİMİ FORUMU 12 (KAYFOR 12)-Kamu Yönetiminde Değişim ", 12, (2014), s.451-464
A.2 TURAN, Abdullah, , Değişen Kamu Yönetimi Düzeninde Türk Kamu Personel Yönetimi Sorunlarına Çözüm Önerileri, "XIII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 13)-Değişimin Yönü ve Etkileri ", 13, (2015), s.595-623
A.3 TURAN, Abdullah, , Belediyelerde Personel Yönetimine İlişkin Bir Sorun Alanı Olarak Mobing Ve Derde Deva Paternalist Liderlik, "Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 10) -Büyükşehir Yönetimi ve İl Yönetiminin Yeni Yüzü ", 10, (2016), s.643-684
A.4 TURAN, Abdullah ve GÜMÜŞ, K. Safa,, Türk Kamu Yönetimi Yönetici Çıkmazına Bir Çözüm Önerisi: Türk-İslâm Kültürel Temelinde Geliştirilen Enderun Mektepleri, "I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi ", 1, (2016), s.593-614
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Turan Abdullah , Türk Kültür Ve Medeniyeti'nin İhyasında Erol Güngör'ün Düşünceleri Ve Önerileri, "II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi ", , (2017), s.


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Uluslararası Bir Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 3. ULUSLARARASI BERAT CÖMERTOĞLU ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, (2015)
Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 1. BERAT CÖMERTOĞLU ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, (2013)
A.2 2. BERAT CÖMERTOĞLU ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, (2014)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10878&lang=tr