T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr. HÜSEYİN ÜNLÜ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km Merkez Kampüsü 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882661
Fax : 3822882659
GSM :
e-mail : unlu68@gmail.com
Web : https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Uenlue
MSN : unlu68@gmail.com
Fakültesi : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Y.Lisans
2003
  Üniversite/Okul Adı : Niğde Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Aksaray Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2005
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tez / Proje Adı : Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri

Doktora
2008
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tez / Proje Adı : Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yeterlikleri ve Sınıf Yönetimi Davranışları
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu2007
Dr. Öğr. ÜyesiAksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu2009
Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu2013
Prof.Dr.Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi2018
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluMüdür Yardımcısı05.10.2011 - 18.02.2013
Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBölüm Başkanı26.02.2013 -
Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek YüksekokuluYüksek Okul Müdür08.12.2016 -
   
Uzmanlık Alanları
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Fiziksel Aktivite ve Obesite, Futbol, Salon Futbolu
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
Tübitak Yayın Teşvik Ödülü2011
Tübitak Yayın Teşvik Ödülü2012
Tübitak Yayın Teşvik Ödülü2013
Tübitak Yayın Teşvik Ödülü2014
Tübitak Yayın Teşvik Ödülü2015
   
Son iki yılda verilen dersler
ANT 101BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ
ANT 111FUTBOL TEMEL EĞİTİMİ I
ANT 112FUTBOL TEMEL EĞİTİMİ II
ANT 130MODERN SPORLAR - SALON FUTBOLU
ANT 301SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ANT 314UZMANLIK II - FUTBOL
ANT 315UZMANLIK I - FUTBOL
ANT 347SEÇMELİ DERS I GİRİŞİMCİLİK
ANT 403ANTRENÖRLÜK EĞİTİM PROJESİ - I
ANT 404ANTRENÖRLÜK EĞİTİM PROJESİ- II
ANT 408UZMANLIK ANT. UYGULAMASI
ANT 410YRD. UZMANLIK ANT. UYGULAMASI
ANT 414UZMANLIK IV - FUTBOL
ANT 415UZMANLIK III - FUTBOL
BED 118ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
BED 120ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
BES 115EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
BES 115Eğitime Giriş
BES 128EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
BES 128Eğitim Psikolojisi
BES 308ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
BES 323ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I
BES 402ARAŞTIRMA PROJESİ
BES 500SEMİNER
BES 501SPORDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
BES 502SPORDA İSTATİSTİK
BES 515SPOR PSİKOLOJİSİ
BES 516SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
BES 591YÜKSEK LİSANS TEZİ
BES 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
BES 811UZMANLIK ALAN DERSİ
BES 812UZMANLIK ALAN DERSİ
BESD 502SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR II
BESD 812UZMANLIK ALAN DERSİ
BESD500SEMİNER
BESTZ 515SPOR PSİKOLOJİSİ
BESTZ 516SPORDA ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 ÜNLÜ HÜSEYİN,AYDOS LATİF, Beden eğitimi dersinde sınıf yönetimi., "Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ", 5, (2008), s.7
A.2 ÜNLÜ HÜSEYİN, Beden eğitimi öğretmen adaylarının temel psikolojik ihtiyaçları., " e-Journal of New World Sciences Academy ", 4, (2009), s.7
A.3 KALEMOĞLU YAPRAK, ÜNLÜ HÜSEYİN, Sport Preference of Parents with Different Socio Economic and Cultural Level for Children., "Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health ", 10, (2010), s.365-369
A.4 ÜNLÜ, H., KALEMOĞLU-VAROL, Y., Academic Self Efficacy of Physical Education and Sport School Students., "Journal of Human Kinetics ", 27, (2011), s.190-203
A.5 ÜNLÜ HÜSEYİN, Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği BEÖYTÖ Geliştirilmesi., "Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri ", 11, (2011), s.2005-2020
A.6 ÜNLÜ HÜSEYİN, KARAHAN MUSTAFA, AYDOS LATİF, ÖNER, MUTLU, A Comparative Study The Attitudes of Turkish And Foreign Male Students to The Physical Education Lesson., "Croatian Journal of Education ", 13, (2011), s.169-187
A.7 ÜNLÜ HÜSEYİN, Do Prospective Physical Education Teachers Really Want to Be Physical Education Teachers., "Croatian Journal of Education ", 15, (2013), s.211-230
A.8 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, KALEMOĞLU VAROLYAPRAK, ERDOĞDU MURAT, ÜNLÜ, HÜSEYİN, Teaching Efficacy of Physical Education Teacher Candidates., "Journal of Education and Practice ", 5, (2014), s.34-43
A.9 ÜNLÜ, H., & SÜEL, E., Computer Self Efficacy of Prospective Physical EducationTeachers. , "Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science ", 72, (2014), s.33-36
A.10 KALEMOĞLU VAROLYAPRAK, ERBAŞMUSTAFA KAYIHAN, ÜNLÜ HÜSEYİN, The relationship between social appearance anxiety of adolescents and their attitude toward physical education lesson., "Nigde Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", 8, (2014), s.121-130
A.11 EROĞLU, C., & ÜNLÜ, H., Self efficacy Its Effects on Physical Education Teacher Candidates Attitudes toward the Teaching Profession. , "Educational Sciences: Theory Practice ", 15, (2015), s. 201-212
A.12 ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, The Relationships Between Academic Motivation And Academic Success Of Physical Education Teacher Candidates., "Turkish Online Journal of Educational Technology ", , (2016), s.1099-1103
A.13 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN, The Relationship Between The Levels Of Physical Education Predisposition And Motor Skills Of Adolescent Female Students., "Turkish Online Journal of Educational Technology ", , (2016), s.1091-1908
A.14 YÜCEANT METİN, ÜNLÜ HÜSEYİN , The analysis of social appearance anxiety levels of physical education teacher candidates in terms of different variables., "Turkish Journal of Sport and Exercise ", 19, (2017), s.102-108
A.15 ÜNLÜ, H., Internet and democracy: Is the Internet an important predictor for physical education teacher candidates? attitudes towards democracy?., "Cogent Education ", 4, (2017), s.1-12
1.1.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitapta En Az Bir Bölümün Yazarlığı
A.1 GÜVEN KARAHAN BENGÜ,ÜNLÜ HÜSEYİN, DOES CLASSROOM MANAGEMENT COURSE AFFECT THE TEACHER SELFEFFICACYBELIEF OF PHYSICAL EDUCATION CANDIDATE TEACHERS?, "RESEARCHES ON SCIENCE AND ARTIN 21ST CENTURY TURKEY ", 1, (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 ÜNLÜ. HÜSEYİN, GÜVEN. ÖZBAY, Cumhuriyet Döneminde Balkan Oyunları. , "9. UluslararasıSpor Bilimleri Kongresi ", , (2006), s.1157-1159
A.2 ÜNLÜ HÜSEYİN, Physical Education Teachers Collective Efficacy., "10th InternationalScientific Conference Perspective in Physical Education and Sport ", , (2010), s.
A.3 ÜNLÜ. HÜSEYİN, KALEMOĞLU. VAROL, Academic Self Efficacy of Physical Education and Sport School Students., "15th Annual Congress of ECSS ", , (2010), s.
A.4 KALEMOĞLU. YAPRAK, ÜNLÜ. HÜSEYİN, Sport Preference of Parents with Different SocioEconomic and Cultural Level for Children. , "10th International Scientific ConferencePerspective in Physical Education and Sport ", , (2010), s.
A.5 ÜNLÜ. HÜSEYİN, SUEL. EMİN, Computer Self Efficacy of Turkish Prospective Physical Education Teachers. , "Efficiency and Responsibility in Education ", , (2012), s.
A.6 ÜNLÜ. HÜSEYİN, KARAHAN. GÜVEN, Sınıf Yönetimi Dersinin Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz Yeterlik Algı Düzeylerine Etkisi., "12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2012), s.
A.7 KALEMOĞLU. YAPRAK, ÜNLÜ. HÜSEYİN, KARAHAN. MUSTAFA, VAROL, SERHAT, Coaching Qualifications of the Track and Field Coaches in Turkey., "Physical Activity in Science and Practice ", , (2013), s.
A.8 ERBAŞ M, ÜNLÜ H, KALEMOĞLU Y, Teaching Efficacy of Prospective Physical Education Teacher., "Journal of Art & Science Conference ", , (2013), s.
A.9 KALEMOĞLU VAROL. YAPRAK, ÜNLÜ. HÜSEYİN, ERBAŞ.MUSTAFA KAYIHAN , Beden Egitimi Ögretmen Adaylarının Ölçme ve Degerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algıları., "Yıldız InternationalConference on Education Research and Social Sciences. ", , (2014), s.
A.10 ERBAŞ. MUSTAFA KAYIHAN, ÜNLÜ. HÜSEYİN, KALEMOĞLU VAROL. YAPRAK, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımları., "Yıldız International Conference on Education Researchand Social Sciences. ", , (2014), s.
A.11 KALEMOĞLU. Varol, ÜNLÜ. Hüseyin, ERBAŞ. M K, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Yordama Gücü., "3rd International Conference on Science Culture and Sport ", , (2014), s.
A.12 KALEMOĞLU VAROL YAPRAK,ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi., "13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2014), s.
A.13 ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarında Akademik Öz-Yeterlik Ve Mesleki Kaygı İlişkisininİncelenmesi. , "15th International Sport Sciences Congress ", , (2017), s.522-523
A.14 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin İncelenmesi., "26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ", , (2017), s.45-46
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN,KALEMOĞLU VAROL YAPRAK, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Temel Kişilik Özellikleri. , "13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2014), s.
A.2 BALANLI ORHAN FATİH,ÜNLÜ HÜSEYİN, Spora Katılımın Orta Öğretim ÖğrencilerininAkademik Başarılarına ve Öz yeterliklerine Etkisi., "14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2016), s.
A.3 YÜCEANT METİN,ÜNLÜ HÜSEYİN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygıları Düzeylerinin İncelenmesi., "14. Uluslarası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2016), s.
A.4 KALEMOĞLU VAROL YAPRAK,ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, İlköğretim Öğrencilerinde Beden Eğitimi Ders Kaygısının Derse Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi., "III INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS ", , (2016), s.
A.5 ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, Anne Baba Stilleri ile Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi., "14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2016), s.
A.6 ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,KALEMOĞLU VAROL YAPRAK, Beden Eğitimi Öğretim Etkinliğinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Öğretim Yeterliklerine Etkisi., "III. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS ", , (2016), s.
A.7 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN,KALEMOĞLU VAROL YAPRAK , Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yatkınlık Düzeylerinin İncelenmesi. , "III INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS ", , (2016), s.
A.8 KARAHAN MUSTAFA,ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, Maksimal Yoğunluklu Beceri Tabanlı Antrenmanların Erkek Basketbolcuların MüsabakaDönemindeki Fiziksel Performanslarına Etkisi., "15 Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2017), s.
A.9 ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programına Yönelik Beden EğitimiÖğretmenlerinin Yeterlikleri ve Algıları. , "26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ", , (2017), s.
A.10 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN , Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterlikleri İle GörevMerkezli Kaygıları Arasındaki İlişki., "15th International Sport Sciences Congress ", , (2017), s. 1153-1154
A.11 ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenmeye İlişkin İnançları., "26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ", , (2017), s.25-26
A.12 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumları İle Kültürel İnançları Arasındaki İlişki., "26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi ", , (2017), s.
A.13 ÜNLÜ HÜSEYİN,ünal emrullah,KOLUTEK RAHŞAN, Üniversite Personelinin Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi., "15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2017), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 ÜNLÜ HÜSEYİN,AYDOS LATİF, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri . , "Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", 1, (2007), s.1-7
A.2 ÜNLÜ HÜSEYİN,AYDOS LATİF, Öğretmen görüşlerine göre beden eğitimi derslerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin tercih ettikleri öğretim yöntemleri ., "Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi ", 8, (2007), s.71-81
A.3 DEMİREL MEHMET,GÜVEN KARAHAN BENGÜ,ÜNLÜ HÜSEYİN, Farklı Üniversitedeki Spor Taraftarlarının Takımları ile Özdeşleşme Düzeyleri., "Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", 1, (2007), s.1-6
A.4 ÖNER MUTLU, KAPLAN TURGUT, ÜNLÜ HÜSEYİN, Okullarda sportif aktivitelerde ortaya çıkan ani ölümler., "Milli Eğitim ", 178, (2008), s.247-258
A.5 ÜNLÜ HÜSEYİN, AYDOS LATİF, Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması., "Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi ", 9, (2008), s.23-33
A.6 ÜNLÜ HÜSEYİN, AYDOS LATİF, Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterlikleri üzerine bir derleme ., "Milli Eğitim ", 187, (2010), s.172-192
A.7 ÜNLÜ HÜSEYİN,GÜVEN KARAHAN BENGÜ, Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi., "Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ", 7, (2010), s.125-134
A.8 ÜNLÜ HÜSEYİN, AYDOS LATİF, Beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları ., "Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", 15, (2010), s.45-56
A.9 EROĞLU ARİF,ÜNLÜ HÜSEYİN,EROĞLU İLKAY,YILMAZ BAKİ, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi . , "Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", 13, (2011), s.132-135
A.10 ÜNLÜ HÜSEYİN,EROĞLU CİHAN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ., "SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", 3, (2012), s.101-106
A.11 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, ÜNLÜ HÜSEYİN, Opinions of Physical Education Teachers about Lessons during the Preparation for Teaching . , "Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor BilimleriDergisi ", 6, (2012), s.200-206
A.12 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,KALEMOĞLU VAROL YAPRAK,ÜNLÜ HÜSEYİN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Yordama Gücü., "SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", 12, (2014), s. 113-123
A.13 KALEMOĞLU VAROL YAPRAK,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN, Investigation of cultural beliefs of physical education teacher candidates with faculty of education. , "Turkish Journal of Sport and Exercise ", 16, (2014), s.79
A.14 KALEMOĞLU VAROL YAPRAK,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN, The Relationship between Social Appearance Anxiety of Adolescents and Their Attitude toward Physical Education Lesson. , "Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", 8, (2014), s.121-130
A.15 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, KALEMOĞLU VAROL YAPRAK, ÜNLÜ HÜSEYİN , Beden Eğitimi Öğretim Yeterliliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması . , "CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", , (2014), s.16-27
A.16 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN,KALEMOĞLU VAROL YAPRAK, Turkish Conformation of the Physical Education Predisposition Scale A Validity and Reliability Study., "Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi – Journal of Educational Sciences Research ", 5, (2015), s.115-126
A.17 ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN,DAVARCI TUĞBA, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi., "Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ", 35, (2015), s.267-281
A.18 KALEMOĞLU-VAROL Y., ÜNLÜ, H.,ERBAŞ M. K.,, İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması., "Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi ", 27, (2016), s.16-26
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 ÜNLÜ. HÜSEYİN, KARAHAN. MUSTAFA, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu ÖğrencilerinBeden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları , "10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongres ", , (2010), s.1682-1684
A.2 ÜNLÜ HÜSEYİN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . , "20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi ", , (2011), s.406-407
A.3 ÜNLÜ HÜSEYİN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İnternet ve Demokrasiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi ., "VII. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi ", , (2011), s.
A.4 EROĞLU. ARİF, ÜNLÜ. HÜSEYİN, Hizmet öncesi ve hizmet içi beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi , "II. Beden Eğitimi ve Spor Eğitiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu ", , (2011), s.
A.5 ERBAŞ M K, ÜNLÜ H , Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmenliğe Hazırlık Sürecinde Yer Alan Derslere Yönelik Algıları , "II. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi ", , (2012), s.
A.6 DAVARCI. TUĞBA, ÜNLÜ. HÜSEYİN, ERBAŞ. MUSTAFA KAYIHAN, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayları ile Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi , "8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu ", , (2013), s.
A.7 DAVARCI TUĞBA,ÜNLÜ HÜSEYİN,ERBAŞ MUSTAFA KAYIHAN, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adayları ile Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi., "Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu ", , (2013), s.
A.8 EROĞLU CİHAN,ÜNLÜ HÜSEYİN, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. , "22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı ", , (2013), s.
 
  CV Url: https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10447&lang=tr