T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Öğr.Gör. NURAN ERDEM

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Güzelyurt MYO Prof. Dr Necdet Sağlam Cad. No:11-13 68500 GÜZELYURT/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882566
Fax : 3824512071
GSM :
e-mail : nuranerdem@aksaray.edu.tr
Web :
MSN : gm97_nuran@hotmail.com
Fakültesi : GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
1997
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Ziraat Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Gıda Mühendisliği
Tez / Proje Adı : Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası Fizibilite Raporu

Doktora
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Ziraat Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Gıda Mühendisliği
Tez / Proje Adı : Et Teknolojisi'nde Sous vides Yöntemi

Lise
1993
  Üniversite/Okul Adı : Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Fen Bölümü
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü2016
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üni. Güzelyurt MYO Bölüm Başkanı01.08.2016 -
Aksaray Üniversitesi Güzelyurt MYOMüdür Yardımcısı14.12.2016 -
   
Uzmanlık Alanları
Gıda Katkı Maddeleri,Baharat Teknolojisi.,Türk Gıda Kodeksi,Unlu Mamuller(Bisküvi,Çikolata,Gofret vb),Hazır Gıda(Çorba,Puding,Şanti vb),Gıda Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemi,Gıda Makineleri,Ambalaj
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi15.02.2014 -
   
Son iki yılda verilen dersler
GT 102GIDA MİKROBİYOLOJİSİ
GT 103GENEL MİKROBİYOLOJİ
GT 106GIDA KATKI MADDELERİ
GT 138GIDA MAKİNE VE EKİPMANLARI (Seçmeli)
GT 139İŞLETME HİJYEN VE SANİTASYONU (Seçmeli)
GT 144BAHARAT VE GIDA TAKVİYELERİ (Seçmeli)
GT 151LABORATUVAR TEKNİĞİ (Seçmeli)
GT 152GIDA TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ (Seçmeli)*
GT 201GIDA ANALİZLERİ VE KALİTE KONTROL I
GT 202GIDA ANALİZLERİ VE KALİTE KONTROL II
GT 203FERMENTE GIDALAR TEKNOLOJİSİ
GT 204TAHIL ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
GT 205SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
GT 217GİRİŞİMCİLİK*
GT 219MEZUNİYET PROJESİ I
GT 220MEZUNİYET PROJESİ II
GT 222STAJ*
GT 236BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ (Seçmeli)
GT 241FONKSİYONEL GIDALAR (Seçmeli)
GT 242GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (Seçmeli)
GT 243GIDA KODEKSİ VE STANDARTLARI (Seçmeli)
GT 246ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (Seçmeli)
GT 254GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ (Seçmeli)*
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Didem Önay Derin, Seher Ersoy Quadir, Nuran Erdem,, “Determination of University Students’ Consumer Behaviors Regarding Milk and Milk Products: The Sample of Selçuk University”, 8(1), "HealthMED Journal of Society for development in new net environment in B&H ", 8, (2014), s.118-128
A.2 Nuran ERDEM, Nermin IŞIK, Süleyman GÖKMEN, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi'nin Geleneksel Bir Gıdası Gelveri Ekmeği (Aksaray, Güzelyurt District's a Traditional Food: Gelveri Bread) , "Journal of Tourism and Gastronomy Studies ", 5, (2017), s.534-545
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Seher Ersoy Quadir; Nuran Erdem ve Dilek Çelikörs, Halkımızın ''Çevre Koruma Mevzuatına'' İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). 23-24 Ekim, "Sosyal Sermaye UUBK Kongre ", , (2015), s.
A.2 Nuran Erdem, Seher Ersoy Quadir, An Investigation of the Criterias which Consumers Care About Food Additives That They Used in Prepared and Semi-Prepared Foods (Example of Konya), "1st Tukish Congress of One Health ", , (2015), s.
A.3 Nuran Erdem, Didem Önay Derin, Gıda Üreten İşyerlerinde Çalışanların Gıda Güvenliği ve HACCP'e Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Konya İl Merkezi Örneği, "İNES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi ", , (2016), s.
A.4 Seher Ersoy Quadir, Nuran Erdem, İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Bağlamında Çevre Koruma Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği)., "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu ", II, (2017), s.701-717
A.5 Erdem, N., Önay Derin, D., Gürsoy, M., Research Regarding With Cooking Vegetable Oil Consumption Habits of Students, "Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi (TABKON) ", , (2017), s.732-739
A.6 Gürsoy, M., Erdem, N., Reactions of Safflower (Carthamus tinctorius) Cultivars to salt Doses During Their Germination and Seedling Growth, "İnternational Congress of the New Approaches and technologies for Sustainable Development ", I, (2017), s.135-142
A.7 Önay Derin, D., Erdem, N., M. Savaşan, Ö. (2017), Yüksekokul Öğrencilerinin İçme Sütü ve Fermente Süt Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, "II. İNES İnternational Academic Research Congress ", , (2017), s.689
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Didem ÖNAY DERİN, Nuran ERDEM, Determination of Probiotic Food Consumption Habits of University Students – The Example of Selcuk University, "Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi (TABKON) ", , (2017), s.603
A.2 Önay Derin, D., Erdem, N., Atalay, Z., Gürsoy, M. , Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yemeklik Bitkisel Yağ Hakkındaki Bilgileri ve Satın Alma Davranışları, "4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi ", , (2017), s.250-251
A.3 Önay Derin, D., Erdem, N., Savaşan, Ö. , A Research on the Determination of Probiotic Product Consumption Habits of Güzelyurt Vocational School Students, "II. İNES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi ", , (2017), s.688
A.4 Erdem, N., Önay, Derin, D., Atalay, Z. (2017). , Helal Gıda Üretimi Açısından Gıda Katkı Maddelerinin İncelenmesi, "4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi ", , (2017), s.262-263


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Didem Önay ve Nuran Erdem , Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Süt ve Fermente Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları. 10 (4), 37-44., "Sidas Medya Akademik Gıda Dergisi ", , (2012), s.
A.2 Didem Önay Derin, Nermin Işık ve Nuran Erdem, Konya İl Merkezinde Yaşayan Kadınların Yiyecek Hazırlama, Pişirme ve Saklama Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. 35, 87-101., "Selçuk Üni. Sosyal Bil. Ens. Der. ", , (2016), s.
A.3 Nuran Erdem, Didem Önay Derin, Determınatıon Of Probıotıc Food Consumptıon Habıts Of Universıty Students: The Example Of Selcuk Unıversıty, "Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi ", 7, (2018), s.87-93
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 Nuran Erdem, Gıda Katkı Maddeleri, "Gıda Katkı Maddeleri ", , (2016), s.


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Tamamlanmış Araştırma Projesindeki Diğer Görevler (Her Bir Proje İcin)
A.1 Farklı oranlarda ketencik tohumu yağı kullanılarak üretilen kitosan temelli filmlerin antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi, "Aksaray Üniversitesi ", 03.2017 - 10.2017 , , "Aksaray Üniversitesi ", 3.2017 - 8.2017 , Yrd.Doç.Dr. Mehtap GÜRSOY, Prof. Dr. Murat KAYA, Doç. Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Lalehan AKYÜZ, Dr. İdris SARGIN, Öğr. Gör. Nuran ERDEM, Bahar AKYÜZ


Yönetim Görevleri ( Bölüm II )(Diğer Kurumlardaki Yönetim Görevleri)


Yurt İçi Veya Yurt Dışındaki Bir Önemli Kurum Veya Kuruluşun En Üst Yönetim Organındaki Resmi Üyelikler, (Her Yıl İçin)
A.1 Pelikan Bisküvi & Çikolata (Sayha) Üretim Müdürü & Kalite Güvence Müdürü, 1997.2000 - .
A.2 Salur Helva Tahin- Sorumlu Yönetici, 2003.2006 - .
A.3 Arşel Pasta Bisküvi -Üretim Müdürü, 2006.2007 - .
A.4 Çınar Baharat - Üretim Müdürü, 2007.2015 - .


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak
A.1 Güzelyurt MYO Öğrencilerine Sertifikalı Eğitim Programı Organizasyonu (ISO 9001:2005 KYS; ISO 22000 GGYS; ISO 14001 ÇYS; OHSAS 18001; İç Tetkikçi), (2016)
A.2 Güzelyurt MYO Öğrencilerine Mesleki Alanda Kullanacakları Sertifikalı Eğitim Programı Organizasyonu (ISO 9001:2005 Kalite Yönetim Sistemi; ISO 22000 Gıda Güvenliği Yön. Sist.; ISO 14001 Çevre Yön. Sis.; OHSAS 18001 İş SAğlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi; Yangın Eğitimi; İç tetkikçi Eğitimi), (2017)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik ve Tebliğleri, İş Kanunu, İş Güvenliği, Ambalaj Atıkları, Aflatoksin, Baharat Teknolojisi, Gıda Ambalajlama, Gıda Makineleri, TSE Standartları, MEVKA, TKDK, HACCP, ISO 9001-22000, SEDEX, BRC vb mesleki eğitim, seminer, fuar ve programlara katılım, (.2000)
A.2 GTHB Konya İl Müd.&Konya B.B. AB Projesi, Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Sertifikası, (.2007)
A.3 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Sertifikası, (.2010)
A.4 KOSGEB Girişimcilik Sertifikası, (.2010)
A.5 Ulusal hakemsiz dergilerde makale yayını., (.2016)
A.6 Konya yerel gazetelerinde Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi adına gündemdeki gıda hileleri vb konularında görüş yazıları, (.2016)
 
  CV Url: https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101320&lang=tr