T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET CAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Güzelyurt MYO. Güzelyurt myo 68500 GÜZELYURT/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882566
Fax : 3822883899
GSM :
e-mail : mehmet23can@hotmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2010
  Üniversite/Okul Adı : Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2013
  Üniversite/Okul Adı : Afyon Kocatepe üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Turizm ve Otel İşletmeciliği
Tez / Proje Adı : Zincir otel işletmelerinde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirilmesi

Doktora
2018
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Turizm Fakültesi / Sosyal Bilimler Ens.
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Turizm İşletmeciliği
Tez / Proje Adı : Motivasyon araçlarının kuşaklar ve örgüt kültürü bağlamında karşılaştırılmalı analizi: Konaklama işl
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Dr.Aksaray Üniversitesi2013
Dr. Öğr. ÜyesiAksaray Üniversitesi2019
   
Görev Yaptığı Birimler
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
Turizm işletmeciliği / Yönetim ve Organizasyon / Motivasyon
   
Son iki yılda verilen dersler
AŞÇ 104YİYECEK - İÇECEK SERVİSİ (Seçmeli)
AŞÇ 109GENEL TURİZM (Seçmeli)*
AŞÇ 110HİJYEN VE SANİTASYON
AŞÇ 113ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Seçmeli)*
AŞÇ 117MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
AŞÇ 204İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
AŞÇ 213YEMEK SÜSLEME SANATI
AŞÇ 221MESLEKİ ETİK (Seçmeli)*
AŞÇ 225YİYECEK İÇECEK MALİYET KONTROLÜ
AŞÇ 228GİRİŞİMCİLİK
AŞÇ 230TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (Seçmeli)
AŞÇ 400STAJ
BK 225GİRİŞİMCİLİK
GT 139İŞLETME HİJYEN VE SANİTASYONU (Seçmeli)
GT 217GİRİŞİMCİLİK*
TUR 101TURİZM EKONOMİSİ
TUR 105TEMİZLİK ÜRN. KUL. DNT.
TUR 106MUTFAK HİZ. YÖNT.
TUR 106MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TUR 112TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞLT.
TUR 112TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞLTETMECİLİĞİ (Seçmeli)
TUR 114TURİZM VE ÇEVRE (Seçmeli)
TUR 116GENEL TURİZM
TUR 118GASTRONOMİ (Seçmeli)
TUR 204KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TUR 205TURİZM İŞLT. MAL. ANAL.
TUR 209SEYAHAT ACENTACILIĞI
TUR 213GIDA VE PERSONEL HİJYENİ
TUR 226TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK (Seçmeli)
TUR 231MALİYET MUHASEBESİ*
TUR 232İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TUR 232İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (Seçmeli)
TUR 233PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI*
TUR 234İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
TUR 234İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Seçmeli)
TUR 244TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI (Seçmeli)*
TUR 246ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Seçmeli)*
TUR 250YİYECEK İÇECEK SERVİS YÖNTEMLERİ (Seçmeli)*
TUR 254YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA (Seçmeli)*
TUR 256GİRİŞİMCİLİK
TUR 400STAJ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Can, M., Solmaz, C., Üst Can, Ç., What Are The Requıred Crıterıa To Be Manager In Hospıtalıty Sector In Turkey? (Türkiye’de Otel İşletmelerinde Yönetici Olmak Hangi Kriterleri Gerektiriyor?), "Çatalhöyük International Journal of Tourism and Social Research ", 1, (2016), s.331-344.
A.2 Üst Can, Ç., Can, M., Kültürel Miras Alanındaki Kültür Festivallerinin Turizme Etkisi: Güzelyurt Türk-Yunan Dostluk, Kültür ve Turizm Festivali Örneği (The Impact of Cultural Festıvals ın the Fıeld of Cultural Herıtage to Tourism: Guzelyurt Turkısh-Greek Frıendshıp, Culture and Tourısm Festıval Example), "The Journal of Kesit Academy ", 3(9), (2017), s.405-412.
A.3 Can, M., Erol, E., İş-Aile ve Aile-İş Çatışmasının İşgören Performansına Olan Etkisi: Eskişehir’de Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama (Effects on the Employee Performance of the Work-Famıly Conflıct: A Study ın Food and Beverage Busınesses ın the Eskişehir), "The Journal of Academic Social Science ", 6(73), (2018), s.349-359.
A.4 Can, M., Koç, H., Tools Of Motivation According To The Competing Values Framework In Organizational Culture Types: An Implementation In Accommodation Establishments (Rekabetçi Değerler Modeli Örgüt Kültürü Tiplerine Göre Motivasyon Araçlari: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama), "Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 20(3), (2018), s.251-260
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Can, M., Kapadokya Bölgesinde Özel İlgi Turistini Güdüleyen Motiflerin Kapsamının Belirlenmesine ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme, "I. Uluslararası V. Ulusal Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ", , (2016), s.120-126.
A.2 Can, M., Aksaray İli Güzelyurt (Gelveri) İlçesinin Kültürel Mirasının Korunmasına ve Turizme Kazandırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme, "I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu ", , (2016), s.488-506.
A.3 Can, M., Üst Can, Ç., Turizmin Gelişmesine Katkı Sağlayan Festivallerin Artırılmasına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz: Aksaray İli Örneği, "II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu ", , (2017), s.371-375
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Üst Can, Ç., Benli, S., Can, M., Balonla Uçuş Deneyiminin Turistlerin Tatil Memnuniyetindeki Yeri ve Davranışsal Eğilimlerine Etkisi,(Genişletilmiş Özet), "The Fırst Internatıonal Congress on Future of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017) ", , (2017), s.1274-1278
A.2 Üst Can, Ç., Can, M., Kültürel Miras Alanındaki Kültür Festivallerinin Turizme Etkisi: Güzelyurt Türk-Yunan Dostluk, Kültür ve Turizm Festivali Örneği, "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu ", , (2017), s.971.
A.3 Üst Can, Ç., Can, M., Kültürel Miras Varlıklarının Bozulmadan Korunmasında Bir Kontrol Mekanizması Olan Turizmin Önemi, "II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu ", , (2017), s.23
A.4 Can, M., Üst Can, Ç., Kapadokya’da Balon Turizmi: Emniyeti ve Kabul Edilebilir Risk Durumu (Genişletilmiş Özet), "The Fırst Internatıonal Congress on Future of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017) ", , (2017), s.262-265.
A.5 Koç, H., Can, M., Motivasyon Kaynaklarının Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Demografik Farklılıkları Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi, "IV. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu ", , (2018), s.245
A.6 Can, M., Erol, E., İş-Aile Çatışmasının İşgören Performansına Olan Etkisi; Eskişehir’de Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama, "IV. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu ", , (2018), s.174.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Benli, S., Can, M., Üst Can, Ç., Profesyonel Mağaracıların Gözünden Mağara Sporu ve Mağaraların Turizmde Değerlendirilmesi (Cave Sport From Professıonal Caver’s Perspectıve and Evaluatıon of Cave In Tourısm), "Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", ÖS-4, (2017), s.95-110
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Can, M., Geçmişten Günümüze Bir Sosyalleşme Mekânı Olarak Kahvehaneler ve Kafeler, "Tüm Yönleriyle Kahve ve Kahve Turizmi ", , (2018), s.159-171.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Pektaş, F., Can, M., Acar, Y., Eşitti, B., Kaygısız, N. Ç., ve Yetiş Ş. A., Güzelyurt (Gelveri) Turizminin Önündeki Engeller: Fikir Tepsisi Yöntemi, "15. Ulusal Turizm Kongresi ", , (2014), s.733-743.
A.2 Çelik, S., Can, M., Türkiye’de Faaliyet Gösteren Zincir Otel İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Bir İçerik Analizi, "15. Ulusal Turizm Kongresi ", , (2014), s.952-968.
A.3 Çelik, S., Can, M., Gökçe, F., Akagündüz, M., Başkomutan ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parklarının Savaş Alanları Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, "16. Ulusal Turizm Kongresi ", , (2015), s.1253-1267
A.4 Benli, S., Can, M., Üst Can, Ç., Profesyonel Mağaracıların Gözünden Mağara Sporu ve Mağaraların Turizmde Değerlendirilmesi, "I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi ", , (2016), s.111-121.
A.5 Can, M., Koç, H., Çalışanların Sosyal Kaytarma Algılarının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme, "19. Ulusal Turizm Kongresi ", , (2018), s.878-886.
 
  CV Url: https://obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101115&lang=tr