T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Öğr.Gör. GÖKHAN KERSE

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu : 3822882626
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : ORTAKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2011
  Üniversite/Okul Adı : Kafkas
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : iibf
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2013
  Üniversite/Okul Adı : Atatürk
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

DR
2017
  Üniversite/Okul Adı : Atatürk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Yönetim ve Organizasyon
Tez / Proje Adı : İşe Bağlanma ve Politik Davranış Algısını Etkileyen Örgütsel Faktörler
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Dr.ASÜ Ortaköy MYO2013
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Ortaköy MYOBölüm Başkanı12.12.2015 -
   
Görev Yaptığı Birimler
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
Yönetim ve Organizasyon İnsan Kaynakları Yönetimi Girişimcilik Stratejik Yönetim
   
Son iki yılda verilen dersler
BUR 101GENEL İŞLETME
BUR 104YÖNETİM VE ORGANİZASYON
BUR 218İŞLET. BEC. GRUP ÇALIŞMASI
BVS 103GENEL İŞLETME
BVS 228İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
BVS 231GİRİŞİMCİLİK
BVS 241KRİZ ve STRES YÖNETİMİ
İŞL 103GENEL İŞLETME
İŞL 209YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I
İŞL 212YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II
İŞL 229YÖNETİM VE ORGANİZASYON
İŞL 234İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞL 235STAJ DEGERLENDİRME
İŞL 238GİRİŞİMCİLİK
İŞL 250ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
İŞL 252İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞL244İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM
İŞL248KRİZ VE STRES YÖNETİMİ
MLY 103GENEL İŞLETME
MLY 230GİRİŞİMCİLİK
MUH 103GENEL İŞLETME
MUH 104İŞLETME BECERİLERİ VE GRUP ÇALIŞMASI
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Kerse, G., Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kamu Kurumlarındaki X ve Y Kuşağı Karşılaştırması, "Business & Management Studies: An International Journal ", , (2016), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Kerse, G. ve Kerse, Y., Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Duyarlılığı Düzeyi ve Bu Düzeyin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, "The 1st International Conference on Studies in Education ", , (2016), s.
A.2 Peker,A., Özdemir, Ş., Kerse, G. ve Arsu, T. , Porter’in Jenerik Rekabet Stratejileri ve Performans İlişkisi; Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi Örneği, "7nd International Congress on Entrepreneurship ", , (2016), s.
A.3 Kıngır, S., Kerse, G. ve Soyalın, M., Öz-Güven, Umutsuzluk Ve Ruhsal Sağlık Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir İnceleme: Aksaray Üniversitesi Örneği, "2nd International Congress on Economics and Business ", , (2016), s.
A.4 Soyalın, M., Kerse, G.ve Karabey, C.N. , Algılanan Örgütsel Desteğin Yaratıcılık Üzerindeki Etkisinde İşe Bağlanmanın Aracı Rolü, "2nd International Congress on Economics and Business ", , (2016), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Kerse, G. ve Karabey, C.N., Personel Güçlendirme İle Bireyin Yaratıcılık Algısı Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, "Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi ", , (2014), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Çiçek, M., Kerse, G., Örgütlerde Yaratıcı Bilinç Ve Hiyerarşik Konum Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, "13. Ulusal İşletmecilik Kongresi ", , (2014), s.
A.2 Kerse, G., Soyalın, M. ve Karabey, C.N. , Kişi-Örgüt Uyumu, Nötrleştirme, Algılanan Yönetici Desteği Ve Sanal Kaytarma Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, "14. Ulusal İşletmecilik Kongresi ", , (2015), s.
A.3 Kıngır, S., Soyalın, M., Kerse, G. ve Sancar, M.F. , Örgütsel Güven Ve Sanal Kaytarma İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü, "II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu ", , (2015), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=681073&lang=tr