T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Öğr.Gör. ALİ AYKUT PEKER

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : ORTAKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2011
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Karaman İİBF
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2013
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme Bölümü
Tez / Proje Adı : İşletmelerin lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı: Ve bir uygulama (2013)

DR
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Ortaköy MYO2013
   
Görev Yaptığı Birimler
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
Muhasebe-Finansman ve Vergi Uygulamaları
   
Son iki yılda verilen dersler
BUR 203GENEL MUHASEBE
BUR 216GİRİŞİMCİLİK
BUR244ELEKTRONİK TİCARET
BÜR 239STAJ DEGERLENDİRME
BÜR244ELEKTRONİK TİCARET
BVS 202SİGORTA BRANŞ VE TEKNİKLERİ
BVS 210SERMAYE PİYASALARI
BVS 215FON YÖNETİMİ
BVS 217FİNANSAL YÖNETİM
BVS 230SİGORTA MUHASEBESİ
İŞL 102DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLEMLERİ
İŞL 118DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
İŞL 205FİNANSAL YÖNETİM
İŞL 208İŞLETME BÜTÇELERİ
İŞL 209YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I
İŞL 211MALİYET MUHASEBESİ
İŞL 236ÜRETİM YÖNETİMİ
MLY 104DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
MLY 207MALİYET MUHASEBESİ
MLY 229FİNANSAL YÖNETİM
MUH 102DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
MUH 116DÖNEM SONU ENVANTER İŞLEMLERİ
MUH 205MALİYET MUHASEBESİ
MUH 211YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I
MUH 213FİNANSAL YÖNETİM
MUH 229ŞİRKETLER MUHASEBESİ
MUH 238MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARI
MUH 238YÖNETİM MUHASEBESİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 DUMAN HALUK,APAK İBRAHİM,YÜCENURŞEN MEHMET,PEKER ALİ AYKUT , Determining the Anxieties of Accounting Education Students: A Sample of Aksaray University, "Procedia - Social and Behavioral Sciences ", 174, (2015), s.1834-1840
A.2 POLAT YUSUF,PEKER ALİ AYKUT,ÖZPEYNİRCİ RABİA,DUMAN HALUK , The Effect of Learning Styles of Accounting Education Students on their Performance: A Field Study. , "Procedia - Social and Behavioral Sciences ", 174, (2015), s.1841-1848
A.3 YÜCENURŞEN MEHMET,BEZİRCİ MUHAMMET,ÖZPEYNİRCİ RABİA,PEKER ALİ AYKUT, Accounting education and quality dimensions: A field research in Turkey

Muhasebe eğitimi ve kalite boyutları: Türkiye alan araştırması., "International Journal of Human Sciences ", 13 , (2016), s.296

A.4 PEKER ALİ AYKUT,ÖZDEMİR ŞEFİK,POLAT YUSUF,Karakışla Enver, A literature review on accounting education in Turkey, etichal values, and occupational ethics

Türkiye’de muhasebe eğitimi, etik değerler ve meslek etiği üzerine literatür taraması., "International Journal of Human Sciences ", 13 , (2016), s.869-880

A.5 Ali Aykut PEKER, Şefik ÖZDEMİR, Gökhan KERSE, Talip ARSU, PORTER’IN JENERİK REKABET STRATEJİLERİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ; AKSARAY İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ , "MANAS Journal of Social Studies ", 5, (2016), s.11-22
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 İÇERLİ MUSTAFA YILMAZ,PEKER ALİ AYKUT , İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Ve Bir Uygulama. , "International Science and Technology Conference-2014 (ISTEC), ", , (2014), s.388-397
A.2 POLAT YUSUF,PEKER ALİ AYKUT,ÖZPEYNİRCİ RABİA,DUMAN HALUK , The Effect of Learning Styles of Accounting Education Students on their Performance: A Field Study. , "INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION 2014 INTE ", , (2014), s.664-671
A.3 DUMAN HALUK,APAK İBRAHİM,YÜCENURŞEN MEHMET,PEKER ALİ AYKUT , Determining the anxieties of accounting education students: A sample of Aksaray University. , "INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION 2014 INTE ", , (2014), s.87-93
A.4 İbrahim APAK, Yusuf POLAT, Ali Aykut PEKER, Enver KARAKIŞLA, GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA SUKUK VE VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, "7 th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) Proceedings, 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan ", , (2016), s.599-614
A.5 Ali Aykut PEKER, Şefik ÖZDEMİR, Gökhan KERSE, Talip ARSU, PORTER’IN JENERİK REKABET STRATEJİLERİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ; AKSARAY İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ , "7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016) Proceedings 12-14 May 2016, Bishkek, Kyrgyzstan ", , (2016), s.535-551
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 PEKER ALİ AYKUT,İÇERLİ MUSTAFA YILMAZ,ÖZDEMİR ŞEFİK,Karakışla Enver , TÜRKİYE’DE MUHASEBE EĞİTİMİ, ETİK VE MESLEK ETİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI, "INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL-ICLEL 2015 ", , (2015), s.140
A.2 YÜCENURŞEN MEHMET,BEZİRCİ MUHAMMET,ÖZPEYNİRCİ RABİA,PEKER ALİ AYKUT, MUHASEBE EĞİTİMİ VE KALİTE BOYUTLARI: TÜRKİYE ALAN ARAŞTIRMASI, "INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL- ICLEL 2015 ", 141, (2015), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 YÜCENURŞEN MEHMET,PEKER ALİ AYKUT,APAK İBRAHİM,POLAT YUSUF, TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde Hasılatın Muhasebeleştirilmesi ve Özellik Arz Eden Durumlar. , "Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 6, (2014), s.2-8
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Ali Aykut PEKER, 13-23 Diğer Alacaklar ;33-43 Diğer Borçlar; 24 Mali Duran Varlıklar, "Genel Muhasebe ", , (2015), s.163-181;391-410; 253-270
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 DEMİREL YAVUZ,PEKER ALİ AYKUT,ÜNLÜ NURŞEN , ). GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN AMACI İLE GİRİŞİMCİLİK YETENEĞİ, GİRİŞİMCİLİK TUTUMU VE KAPASİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA., "III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, (Yayın No:1702526) ", , (2015), s.
A.2 Ali Aykut PEKER, Mehmet YÜCENURŞEN, Mehmet Ali DURMUŞ, BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİ ELDE ETMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAKÖY MYO ÖRNEĞİ, "MESTEK 2016 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimleri Kongresi ", , (2016), s.307-322
A.3 İbrahim APAK, Ali Aykut PEKER, Şefik ÖZDEMİR, SMMM’LERİN BÜRO ÇALIŞANLARINDAN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ, "MESTEK 2016 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimleri Kongresi ", , (2016), s.752-763
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=681071&lang=tr