T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. YUSUF ACAR

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu Üzeri 7 Km. Merkez Kampüs 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882063
Fax : 3824512066
GSM :
e-mail : yusufacar@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : TURİZM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2009
  Üniversite/Okul Adı : ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : NEVŞEHİR TURİZM İŞL. VE OTL. YÜKSEK OKULU
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
Tez / Proje Adı :

DR
2016
  Üniversite/Okul Adı : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İŞLETME
Tez / Proje Adı : TURİSTLERİN SAKİN ŞEHİRLERİ TERCİH NEDENLERİ, MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ:
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/GÜZELYURT MYO2010
Öğr.Gör.Dr.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/ GÜZELYURT MYO2016
Yrd.Doç.Dr.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ2017
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/TURİZM FAKÜLTESİ/SEYAHAT İŞL. VE TUR. REH.Bölüm Başkanı13.03.2017 -
   
Uzmanlık Alanları
Turizm Pazarlaması, Pazarlama, Sürdürülebilir Tourism
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Aksaray Üniversitesi Güzelyurt MYO/Yönetim Kurulu Üyeliği16.03.2015 - 07.12.2016
Aksaray Üniversitesi Kapadokya Yöre Mutfağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği12.04.2016 -
Aksaray Üniversitesi Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyon Üyeliği28.04.2016 - 07.12.2016
   
Son iki yılda verilen dersler
AŞÇ 102GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ
AŞÇ 108MUTFAK TEKNİKLERİ I
AŞÇ 113ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Seçmeli)*
AŞÇ 115BESLENME (Seçmeli)*
AŞÇ 219YÖRESEL TÜRK MUTFAKLARI
AŞÇ 220DÜNYA MUTFAKLARI
AŞÇ 221MESLEKİ ETİK (Seçmeli)*
AŞÇ 226TATLI, PASTA VE HAMUR İŞLERİ
AŞÇ 227MUTFAK TEKNİKLERİ II
AŞÇ 230TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (Seçmeli)
AŞÇ 231SOĞUK MUTFAK
AŞÇ 400STAJ
ECON213DAVRANIŞ BİLİMLERİ
ECON310TURİZM EKONOMİSİ
KAMU 404GİRİŞİMCİLİK
KAMU 498MEZUNİYET TEZİ II
TUİ 101GENEL EKONOMİ
TUİ 110TURİZM VE ÇEVRE
TUİ 203TURİZM PAZARLAMASI
TUİ 204KAT HİZMETLERİ
TUR 103BESLENME İLK. VE MÖNÜ PLANLAMA
TUR 112TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞLTETMECİLİĞİ (Seçmeli)
TUR 118GASTRONOMİ (Seçmeli)
TUR 164OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TUR 168MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TUR 169TURİZM EKONOMİSİ
TUR 207TURİZM MEVZUATI
TUR 221ENDÜSTRİYEL YİYECEK ÜRETİMİ (Seçmeli)
TUR 226TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK (Seçmeli)
TUR 227ÖZEL İLGİ TURİZMİ (Seçmeli)
TUR 244TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI (Seçmeli)*
TUR 246ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (Seçmeli)*
TUR 250YİYECEK İÇECEK SERVİS YÖNTEMLERİ (Seçmeli)*
TUR 254YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA (Seçmeli)*
TUR 261KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ
TUR 263YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TUR 268MESLEKİ İNGİLİZCE II
TUR 270TURİZM COĞRAFYASI
TUR 272TURİZMDE REHBERLİK
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 YUSUF ACAR, Sakin Şehir Logosuna Sahip Olmanın Üye Şehirlerde Meydana Getirdiği Değişimlerin Türkiyede ki Sakin Şehir Temsilcileri Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi (Evaluating the Changes of Cıttaslow Logos Have Made in The Member Cities from the Point of Vıew of the Cittaslow's Representatıves in Turkey ), "TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal ", 32, (2016), s.457-463
A.2 YUSUF ACAR, Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Gelveri Potansiyelinin Ekomüzecilik Kapsamında Swot Analizi İle Değerlendirilmesi (The Evaluation Of Güzelyurt s Potential Under the Ecomuseum with the Swot Analysis ), "Çatalhöyük International Journal of Tourism and Social Research ", 1, (2016), s.321-330
A.3 YUSUF ACAR, Gastronomi turizmi kapsamında Aksaray ili Güzelyurt Gelveri yöresel mutfağının unutulmaya yüz tutmuş tatlarının değerlendirilmesi (Evaluation of Aksaray Güzelyurt Gelveri local cuisine tastes which is about forgotten scope of gastronomy tourism), "Journal of Tourism and Gastronomy Studies ", 4, (2016), s.81-86
A.4 Yusuf ACAR, Relationship Between the Reasons For Prefer Cittaslows Visıtors’ Characteristics of Environmental Sensitivity and Anti-Globalization: Evaluation of Cittaslows in Turkey, "JOTAGS ", , (2017), s.213-236
A.5 YUSUF ACAR, Requirements for the Presence of Cultural Identity to Protect and Marketing Eco-Gastronomy: Sample of in Aksaray Güzelyurt, "INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH ", 9, (2017), s.49588-49592
A.6 YUSUF ACAR, Sürdürülebilir Destinasyon Yaratma Kapsamında Ihlara Yöresinin Cıttaslow İçin Uygunluğunun İncelenmesi (Creatıng Context Of Sustainable Destination Investigation Of Conformity For Cittaslow Of Ihlara Region)., "TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal ", 33, (2017), s.396-404
A.7 YUSUF ACAR, AYSU ALTAŞ, New Solution Suggestions for the Development Of Aksaray Tourism: Hot Air Balloon Tourism, "The Journal of Academic Social Science ", 63, (2017), s.134-138
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 YUSUF ACAR, Use of information technology in the hospitality ındustry and ımpact on business performance: a research on 3, 4 and 5 star hotels operating in Cappadocia Region, "I. Eurasıa Internatıonal Tourısm Congress Current Issues, Trends, And Indıcators ", , (2015), s.235-247
A.2 YUSUF ACAR, Aksaray Belediyesi Tarafından Yiyecek İçecek İşletmelerine Uygulanan Günebakan Hijyen Projesinin Sertifikalı İşletme Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi(Applied to The Food and Beverage Business of Günebakan Hygiene Project by Aksaray Municipality Certified to Be Evaluated By Business Leaders), "I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) ", , (2016), s.1047-1053
A.3 YUSUF ACAR, Aksaray İli Mevcut Turizm Potansiyelinin Değerlendirilerek Turizm Gelişimi Önündeki Engellerin Tespit Edilmesi (An Assessment of The Existing Tourism Potential on Aksaray Identifying The Obstacles to Tourism Development), "I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) ", , (2016), s.1054-1063
A.4 YUSUF ACAR, Kültürel ve Doğal Miras Öğeleri Sürdürülebilirliğinin Yerel Bir Kalkınma Modeli Olan Cıttaslow Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği , "International Congress on Cultural Heritage and Tourism ", , (2017), s.68-76
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 YUSUF ACAR, AYSU ALTAŞ, Aksaray İli Turizminin Gelişimine Yönelik Yeni Bir Çözüm Önerisi: Sıcak Hava Balon Turizmi , "II. ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU ", , (2017), s.113
A.2 AYSU ALTAŞ-YUSUF ACAR, Türkiye'deki Özel Aşçılık Okullarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma, "International West Asia Congress of Tourism Research ", , (2017), s.238
A.3 YUSUF ACAR, VİLDAN ACAR, Aksaray Sultanhanı'nın Unesco Dünya Miras Listesi Kriterleri Kapsamında Değerlendirilmesi ve Adaylık Sürecinde Yapılması Gerekenler Üzerine Bir Araştırma, "International Congress of Tourism and Cultural Heritage ", , (2017), s.66
A.4 YUSUF ACAR, Tuz Gölü Havzasının Geleceği ve Çekicilik Unsuru Olarak Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi, "THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017) ", , (2017), s.1166-1169
A.5 AYSU ALTAŞ-YUSUF ACAR, Vegan Kentler ve Turizmde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma , "THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2017) ", , (2017), s.790-793
A.6 Yusuf ACAR, Vildan ACAR, Sevilay Uslu Divanoglu, Kültür Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Ekonomiye Katkısı: Aksaray İli Sultanhanı Örneği , "II. ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU ", , (2017), s.112
A.7 YUSUF ACAR, FATMANUR KÜBRA AYLAN, Sille Beldesinin Sahip Olduğu Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Kapsamında Cıttaslow Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi, "International Congress of Tourism and Cultural Heritage ", , (2017), s.62


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 YUSUF ACAR, The Future of Salt Lake Basin and Evaluation The Context of Sustainable Destination Management As An Attractivenes, "Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 9, (2017), s.11-18
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 YUSUF ACAR, SLOW FOOD UYGULAMALARI KAPSAMINDA AKSARAY İLİ YEREL MUTFAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ , "BÖLGESEL TURİZM ", , (2016), s.132-138
A.2 YUSUF ACAR, OTEL İŞLETMELERİNDE KURULUŞ YERİ, "OTEL İŞLETMECİLİĞİ ", , (2017), s.37-56
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 PEKTAŞ, F., CAN, M., ACAR, Y., EŞİTTİ, B., KAYGISIZ, N. Ç., ve YETİŞ Ş.A. , Güzelyurt (Gelveri) Turizminin Önündeki Engeller: Fikir Tepsisi Yöntemi. , "15. Ulusal Turizm Kongresi ", , (2014), s.
A.2 YUSUF ACAR, Sosyal Girişimcilik Uygulamaları: Aksaray Örneği, "14. Ulusal İşletme Kongresi ", , (2015), s.
A.3 YUSUF ACAR, Slow Food Uygulamaları Kapsamında Aksaray İli Yerel Mutfağının Değerlendirilmesi., "I. Bölgesel Turizm Kongresi. ", , (2016), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 YUSUF ACAR, Eko-Gastronomi ve Kültürel Kimlik Gastronomi Turizmi ve Kültürel Değerler: Aksaray İli Güzelyurt Örneği. , "I. Eko-Gastronomi Kongresi ", , (2014), s.
A.2 YUSUF ACAR, Sürdürülebilir Destinasyon Yaratma Kapsamında Ihlara Yöresinin Cıttaslow İçin Uygunluğunun İncelenmesi , "II. Eko-Gastronomi Kongresi ", , (2015), s.
A.3 YUSUF ACAR, Turistlerin Sakin Şehirleri Tercih Nedenleri, Memnuniyet Düzeyleri ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri: Türkiye'deki Sakin Şehirlerin Değerlendirilmesi, " 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi ", , (2016), s.


Yarışmalar/Ödüller/Üyelikler ( Bölüm III )(Uluslararası)


Makale, Proje Hakemliği
A.1 Journal of Human Sciences, (2017)
A.2 The Journal of Academic Social Science, (2017)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=20374&lang=tr