T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ar.Gör.Dr. DEMET ERDÖNMEZ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 68000 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882169
Fax :
GSM :
e-mail : demeterdonmez@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lise
1999
  Üniversite/Okul Adı : Eskişehir Anadolu Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lisans
2006
  Üniversite/Okul Adı : Hacettepe Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tez / Proje Adı :

Lisans
2017
  Üniversite/Okul Adı : Anadolu Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Açıköğretim, İktisat Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Kamu Yönetimi
Tez / Proje Adı :

DR
2014
  Üniversite/Okul Adı : Hacettepe Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı : Nozokomiyal ve Toprak Izolatı Acinetobacter Türlerinin Quorum Sensing Sinyal Moleküllerinin Belirlen
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
Almancaİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı2007
Ar.Gör.Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı2008
Ar.Gör.Julius Maximilians Universität2012
Ar.Gör.Dr.Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı2014
   
Görev Yaptığı Birimler
Fen Edebiyat Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Bakteriyel İletişim Sistem i(Quorum Sensing), Tıbbi Mikrobiyoloji, Bakterilerde Direnç Gelişimi, Biyoteknolojik Uygulamalar, Mikrobiyal Arıtım
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 01.01.2009 -
Biyoteknoloji Derneği12.10.2009 -
Amerikan Mikrobiyoloji Derneği23.07.2012 -
Ankara Mikrobiyoloji Derneği11.11.2013 -
Avrupa Biyoteknoloji Federasyonu22.08.2014 -
   
Kazandığı Ödüller
Uluslararası
II. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013, ASM En İyi Poster Ödülü2013
   
Son iki yılda verilen dersler
BİY 228MİKROBİYOLOJİ LAB.
BİY 233MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI
BMB 402ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Erdönmez D. , Mosayyebi S., Erkan K., Salimi K. , Nagizade N., Saglam N. and Rzayev Z. M. O., Nanofabrication and characterization of PVA–organofiller/Ag nanocoatings on pMAD plasmids, "Applied Surface Science ", , (2014), s.
A.2 Rzayev Zakir M. O., Erdonmez D., Erkan K., Simsek M., Bunyatova U. , Functional Copolymer/Organo-MMT Nanoarchitectures. XXII. Fabrication and Characterization of Antifungal and Antibacterial Poly (Vinyl Alcohol-co-Vinyl Acetate/ODA-MMT/AgNPs Nanofibers and Nanocoatings by e-Spinning and c-Spinning Methods, "International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials ", , (2015), s.
A.3 Kaya M., Sargin I. and Erdonmez D. , Microbial biofilm activity and physicochemical characterization of biodegradable and edible cups obtained from abdominal exoskeleton of an insect., "Innovative Food Science & Emerging Technologies ", 36, (2016), s.68-74
A.4 Tan G., Saglam S., Emül E., Erdönmez D. and Saglam N., Synthesis and characterization of silver nanoparticles integrated in polyvinyl alcohol nanofibers for bionanotechnological applications, "Turkish Journal of Biology ", , (2016), s.
A.5 Kaya M.,Akyuz B., Bulut E., Sargin I., Tan G., Erdonmez D., Maheta M. , Satkauskas S. and Mickevicius S. , DNA interaction, antitumor and antimicrobial activities of three-dimensional chitosan ring produced from the body segments of a diplopod., "Carbohydrate Polymers ", 146, (2016), s.80-89
A.6 Kaya, M., Sargin, I., Sabeckis, I., Noreikaite, D., Erdonmez, D., Salaberria, A.M., Labidi, J., Baublys, V. and Tubelyte, V., Biological, mechanical, optical and physicochemical properties of natural chitin films obtained from the dorsal pronotum and the wing of cockroach, "Carbohydrate Polymers ", 163, (2017), s.162-169
A.7 Erdönmez D. , Rad A. Y. , Aksöz N., Quorum Sensing Molecules Production by Nosocomial and Soil Isolates Acinetobacter baumannii, "Archives of Microbiology ", , (2017), s.1-10
A.8 Erdönmez D. , Rad A. Y., Aksöz N. , Anti-quorum sensing potential of antioxidant quercetin and resveratrol, "Brazilian Archives of Biology and Technology ", 59, (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Tan G., Erdönmez D., Saglam N., Onur M.A.,Aksöz N., Gold Nanoparticles Enhance Antibacterial Effects of Antibiotics, "International Nanotechnology and Nanomedicine-NanoTR III Congress 25-29 June 2012, Ankara (Poster Sunumu) ", , (2012), s.
A.2 Erdönmez D., Tan G., Saglam N., Aksöz N, Onur M.A., , Antibacterial Effects of Silver Ion Solution and Silver Nanoparticles on Nosocomial Acinetobacter spp, "International Nanotechnology and Nanomedicine-NanoTR III Congress 25-29 June 2012, Ankara (Poster Sunumu) ", , (2012), s.
A.3 Erdönmez D., Erkan K., Aksöz N., Isolation and molecular characterization of extremely halophilic archaea from Turkey Tuz Lake, "6th International Weigl Conference on Microbiology, 8–10 July 2015, University of Gdansk, Poland (Poster Sunumu) ", , (2015), s.
A.4 Kenar N., Erdönmez D., Erkan Türkmen K. , Anti-quorum sensing and anti-biofilm activity of Viscum album L. subsp. album on different pathogenic bacteria, "European Bıotechnology Congress 2016, 05 – 07 May 2016, Riga, Latvia (Sözlü Sunumu) ", , (2016), s.
A.5 Erdönmez D., Kenar N., Erkan Türkmen K. , Evaluation of Anti-quorum sensing activity of Elaeagnus angustifolia L. extracts from Central Anatolia, "European Bıotechnology Congress 2016, 05 – 07 May 2016, Riga, Latvia (Sözlü Sunumu) ", , (2016), s.
A.6 Erkan Türkmen K., Erdönmez D., Aksöz N. , Determination of Quorum Sensing Signal Molecules by Bacteria Isolated From Different Food Samples, "European Bıotechnology Congress 2016, 05 – 07 May 2016, Riga, Latvia (Poster Sunumu) ", , (2016), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Karakış D., Akay C., Erdönmez D., Doğan A., Farklı yumuşak astar materyallerinin Candida albicans biyofilm formasyonu açısından değerlendirilmesi, "Acta Odontologica Turcica ", 1, (2015), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Erdönmez D. , Bayramcı N.S., Erkan K. , Ertürk F., Gürdere M.B., Saglam N., Ceylan M.,Budak Y., Isoindol birimi içeren Kalkon Türevi Bileşiklerin Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi, "1.İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi 29-31 Mart 2013, Antalya (Poster Sunumu) ", , (2013), s.
A.2 Erdönmez D. , Rad A. Y. , Klinik örneklerden izole edilen P. aeruginosa suşlarının Quorum sensing sinyal moleküllerinin belirlenmesi, "II. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013, Antalya (Poster Sunumu-ASM Best Poster Prize) ", , (2013), s.
A.3 Erkan K. ,Erdönmez D. , Bayramcı N.S., Gürdere M.B., Ceylan M.,Budak Y., Saglam N., Isoindol birimi içeren Kalkon Türevi Bileşiklerin Klinik İzolat Candida spp. Üzerine Antifungal Aktivitesinin Belirlenmesi, "1.İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi 29-31 Mart 2013, Antalya (Poster Sunumu) ", , (2013), s.
A.4 Erkan K. , Rad A. Y., Erdönmez D. , Antioksidan Quercetin’in Candida Türlerinin Oluşturduğu Biyofilm Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, "II. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 9-13 Kasım 2013, Antalya (Poster Sunumu) ", , (2013), s.
A.5 Bayramcı N.S., Erkan K., Erdönmez D., Budak Y., Mahlep Kirazı (Prunus mahaleb L.) etanol ekstresinin Candida sp. üzerine antifungal etkisi, "XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi 27-30 Ekim 2013, Kuşadası (Poster sunumu) ", , (2013), s.
A.6 Erdönmez D., Erkan K., Saglam N., , Vaccinium myrtillus L.(YabanMersini) Meyve Ekstresinin “Quorum Sensing” Haberleşme Sistemine Etkisinin Araştırılması, "2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi 21-23 Mart 2014 , Antalya (Poster Sunumu) ", , (2014), s.
A.7 Erdem Ö., Erdönmez D., Tekcan S., Erkan K., Cihangir N., , Reactive Blue 19 BoyasınınTopraktan İzole Edilen Bacillus megaterium Tarafından Dekolorizasyonu, "22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014,Eskişehir,Türkiye(Poster Sunumu) ", , (2014), s.
A.8 Erkan K., Mosayyebi S., Erdönmez D., Sağlam N., Aksöz N., , Farklı Zingiber officinalis (zencefil) ekstraktlarının anti-adhezyon etkisinin belirlenmesi, "8. Ulusal Moleküler Ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 4-7 Haziran 2014,Ankara(Poster Sunumu) ", , (2014), s.
A.9 Erdönmez D., Erkan K., Mosayyebi S., Aksöz N., Sağlam N., Zingiber Officinalis (zencefil) bitkisinin metanol ekstraktının Anti-Quorum sensing aktivitesinin belirlenmesi, "8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi,4-7 Haziran 2014,Ankara(Poster Sunumu) ", , (2014), s.
A.10 Erkan K., Erdönmez D., Saglam N., , Resveratrolün Klinik CandidaTürleri üzerine Antibiyofilm Etkisinin Araştırılması, "2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi 21-23 Mart 2014 , Antalya (Poster Sunumu) ", , (2014), s.
A.11 Erdönmez D., Arslan Ö. , Odabaşı M., Klonlama Vektörleri Olan pMAD ve pUC18 Plazmidlerinin Saflaştırılmasına Yönelik Yeni Doğal Bir Sorbentin Geliştirilmesi, "10. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi 26-28 Mayıs 2016 , Ayvalık / Balıkesir (Sözlü Sunum) ", , (2016), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=20295&lang=tr