T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. MUSTAFA İŞLİYEN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km. 68100 AKSARAY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822883673
Fax :
GSM :
e-mail : mustafailer@gmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2007
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : GAZETECİLİK
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2010
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : GAZETECİLİK
Tez / Proje Adı : YEREL BASINDA İDEOLOJİK SÖYLEM (1919-1920 KONYA BASINI ÖRNEĞİ)

DR
2015
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : GAZETECİLİK
Tez / Proje Adı : SİYASAL KATILIM SÜRECİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE ETKİLERİ
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİBölüm Başkanı09.12.2016 -
   
Uzmanlık Alanları
Gazetecilik İletişim Medya
   
Son iki yılda verilen dersler
GAZ 103GAZETECİLİK 1
ISLT 424BİLGİ YÖNETİMİ
YBS433AKADEMİK YAZIM
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 ŞEKER, Tülay ve İŞLİYEN, Mustafa , 2011 CHP Seçim Reklamları Bağlamında Siyasal Reklâmcılığın İzleyiciler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Alımlama Analizi, "Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi ", 32, (2012), s.327-350
A.2 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime ve İŞLİYEN, Mustafa , Çocukların Medya Algısının Resimler Üzerinden Analizi, "Global Media Journal ", 5(10), (2015), s.271-287.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 İŞLİYEN, Mustafa ve ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime, Ötekilik Bağlamında Haber Medyasındaki İslami Kimlik ve Sembollerin Temsiline İlişkin Genel Bir Değerlendirme, "1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi Hegemonya-Karşı Hegemonya, (Konya, 05-07 Mayıs 2016). ", , (2016), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime and İŞLİYEN, Mustafa , Tarih Bilinci Açısından Televizyon İçeriklerinin Eğitici Rolü Üzerine Genel Bir Değerlendirme, "5th Cyprus Intrenatıonal Conference On Educational Research (Girne 31.03.2016/02.04.2016) ", , (2016), s.
A.2 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime and İŞLİYEN, Mustafa, TV Series Within the Context of Consumption Culture, "Serialised Storytelling Conference: TV Series in Contemporary Societies (Groningen, 18-19 July 2016). ", , (2016), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime ve İŞLİYEN, Mustafa , Çocuk, Televizyon ve Siyasal Toplumsallaşma: Bizim Cıty Animasyonlarına Yönelik Bir Odak Grup Çalışması, "İ&D İletişim ve Diplomasi, ", 2, (2014), s.117-136.
A.2 İŞLİYEN, Mustafa, Kodlama-Kodaçımı Bağlamında AK Parti 30 Mart 2014 Yerel Seçim Reklamlarının İzleyiciler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Alımlama Analizi: Nevşehir Örneği, "İ&D İletişim ve Diplomasi 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Özel Sayısı ", 3, (2014), s.24-47.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=131345&lang=tr