T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. ZÜHAL FİDAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882588
Fax :
GSM :
e-mail : zuhal_fidan@hotmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2006
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İletişim Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2009
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Tez / Proje Adı :

DR
2015
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Tez / Proje Adı :
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Mardin Artuklu Üniversitesi MYO2010
Yrd.Doç.Dr.İletişim Fakültesi2016
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkBölüm Başkanı09.12.2016 - 08.09.2017
İletişim FakültesiDekan Yardımcısı11.01.2017 - 08.09.2017
İletişim FakültesiBölüm Başkanı08.09.2017 -
   
Görev Yaptığı Birimler
İletişim Fakültesi
   
Son iki yılda verilen dersler
GAZ 101İLETİŞİM BİLİMİ 1
GK 101ETKİLİ İLETİŞİM
ISLT 324HALKLA İLİŞKİLER
YBS330SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 ŞENTÜRK ACAR, Zülfiye ve FİDAN, Zühal, Insıde Out (Ters Yüz) Filminin İletişim Mesajları Açısından Değerlendirilmesi, "Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları (UHİVE) ", 10, (2016), s.
A.2 ŞENTÜRK ACAR, Zülfiye ve FİDAN, Zühal , Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Paydaş Olarak Kadın: Türkiye ve Amerika’nın En Değerli 100 Markası Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, "Nwsa Social Sciences ", 2, (2016), s.133-149
A.3 ŞENTÜRK ACAR, Zülfiye ve FİDAN, Zühal, İş İlanları Üzerinden Halkla İlişkilerin Mesleki Profili, "Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 1, (2016), s.
A.4 GÜLLÜPUNAR, Hasan ve FİDAN, Zühal , TÜRKİYE’NİN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONLARI NEDENİYLE GEÇİCİ ZORUNLU GÖÇ EDEN VATANDAŞLARIN ALDIĞI KAMU HİZMETLERİNİN DEVLET İTİBARINA ETKİSİ: MARDİN ÖRNEĞİ , "Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research ", 50, (2017), s.727-739
A.5 Fidan, Zühal ve Baritci, Fatih, Kamu Kurumlarında Sosyal Sorumluluk Projeleri: Nevşehir Belediyesi Örneği, "JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH ", 11, (2017), s.514-521
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 FİDAN, Zühal ve ÖZER, N. P. , Siyasi Partilerin Siyasal İletişim Aracı Olarak Web Sayfalarını Kullanımı (Akp, Chp, Mhp, Bdp’nin Web Sayfalarının Karşılaştırmalı Analiz Örneği), "1. Uluslararası “Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler” Sempozyumu ", , (2013), s.
A.2 FİDAN, Zühal ve SONGİL, Ersen Cemal , Sosyal Medyada Viral Pazarlama Ve Marka Konumlandırma İlişkisi, "Uluslararası Yeni Medya ve Yeni Yaklaşımlar Konferansı ", 125, (2014), s.330-345
A.3 ÖZER, N. P. ve FİDAN, Zühal , Sosyal Sermaye Perspektifinden Bloglara Bakış, "I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (UUBK 2015) ", , (2015), s.890-896
A.4 FİDAN, Zühal ve ÖZER, N. P. , Geleneksel Oyunların Medya Aracılığıyla Yeniden Üretimi, "Uluslararası Oyun Oyuncak Kongresi ", , (2015), s.1013-1021
A.5 Fidan, Zühal ve Baritci, Fatih, Üniversitelerin Çevre Sorumluluğu Üzerine Bir Değerlendirme, "II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi” ", , (2017), s.
A.6 Baritci, Fatih ve Fidan, Zühal , Şehir Markası Oluşturma Süreci ve Marka Şehir Çerçevesinde Aksaray İlinin Değerlendirilmesi, "II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu ", , (2017), s.
A.7 Fidan, Zühal, Şentürk Acar Zülfiye, Baritci, Fatih, Yerel Yönetimde İletişim Kurmanın Yeni Yüzü Web Sayfaları: Aksaray Belediyesi Örneği, "II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu ", , (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Fidan, Zühal ve Baritci, Fatih, Kamu Kurumlarında Sosyal Sorumluluk Projeleri: Nevşehir Belediyesi Örneği, "1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu ", , (2017), s.650-651
Diğer Yazarlar Tarafından 1.1.1.1 , 1.1.1.3 Türü Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 3, (2016)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 FİDAN, Zühal ve ÖZER, N. P. , Siyasi Partilerin Siyasal İletişim Aracı Olarak Web Sayfalarını Kullanımı, "Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (e-gifder) ", 2, (2014), s.
A.2 FİDAN, Zühal ve ŞENTÜRK ACAR, Zülfiye, Sosyal Medyada İletişim ve Kadınlar Üzerine Bir Değerlendirme, "İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi ", 2, (2016), s.
A.3 Fidan, Zühal, Şentürk, Acar Zülfiye, KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) ÇALIŞMALARINDA İŞBİRLİĞİ: “Akbank, Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası Üzerine Bir İnceleme”, "Selçuk İletişim ", 9, (2017), s.40-65
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 FİDAN, Zühal , Teknoloji ve Siyasal İletişim, "Teknoloji ve Siyasal İletişim ", , (2016), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 TARHAN, Ahmet ve FİDAN, Zühal, Siyasal Halkla İlişkilerde Medya Yönetiminin Rolü ve Önemi: “1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimleri Örneği, "7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyasal İletişim Uygulamaları ", , (2016), s.401-440
A.2 TARHAN, Ahmet ve FİDAN, Zühal , Siyasal İletişimde Sosyal Medyanın Kullanımı: “7 Haziran- 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Twitter Örneği, "7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyasal İletişim Uygulamaları ", , (2016), s.203-241
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 SONGİL, Ersen Cemal ve FİDAN, Zühal , Sağlık İletişiminde Viral Pazarlama Kullanımı, "Sağlık İletişimi Sempozyumu ", , (2015), s.289-302
A.2 FİDAN, Zühal ve SONGİL, Ersen Cemal , Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı: Sağlık Bakanlığı Twitter Hesabı Üzerine Bir Değerlendirme, "Sağlık İletişimi Sempozyumu ", , (2015), s.271-282
Diğer Yazarlar Tarafından Hakemli Ulusal Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 1, (2015)
A.2 1, (2015)
A.3 1, (2015)
A.4 3, (2016)
A.5 1, (2016)
A.6 1, (2016)
A.7 2, (2017)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=131332&lang=tr