T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. NEŞE ÇULLU KAYGISIZ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu : 3822882063
Fax :
GSM :
e-mail : nesecullu@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : TURİZM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2011
  Üniversite/Okul Adı : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : TURİZM REHBERLİĞİ
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2013
  Üniversite/Okul Adı : NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
Tez / Proje Adı :

DR
2016
  Üniversite/Okul Adı : NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ2013
Öğr.Gör.Dr.Aksaray Üniversitesi2017
   
Görev Yaptığı Birimler
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
   
Son iki yılda verilen dersler
AŞÇ 109GENEL TURİZM (Seçmeli)*
AŞÇ 111İLETİŞİM (Seçmeli)*
AŞÇ 114İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Seçmeli)*
AŞÇ 204İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
AŞÇ 211ZİYAFET YÖNETİMİ
AŞÇ 228GİRİŞİMCİLİK
TUİ 110TURİZM VE ÇEVRE
TUİ 202ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
TUİ 313SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
TUİ 406İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TUİ 407TURİZMDE HALKLA İLİŞKİLER
TUİ 411TURİST REHBERLİĞİ
TUR 109İLETİŞİM
TUR 110YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TUR 114TURİZM VE ÇEVRE (Seçmeli)
TUR 203KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ
TUR 204KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TUR 219ZİYAFET VE İKRAM HİZMETLERİ YÖNETİMİ (Seçmeli)
TUR 232İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (Seçmeli)
TUR 234İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (Seçmeli)
TUR 256GİRİŞİMCİLİK
TUR 400STAJ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Eren, D.; Burke, R.J.; Astakhova, M.; Koyuncu, M. ve Çullu Kaygısız, N., Service Rewards and Prosocial Service Behaviours Among Employees in Four and Five Star Hotels in Cappadocia, "Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research ", 25, (2014), s.341-351
A.2 Duygu EREN, Neşe ÇULLU KAYGISIZ, Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Olumlu Sosyal Davranışlarının Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi: Nevşehir Örneği, "Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi ", 25, (2014), s.202-210
A.3 Eren, D., Çullu Kaygısız, N. ve Özgül Katlav, E. , İçsel Pazarlama Uygulamalarının Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü, "TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi ", 8(32), (2016), s.495-500
A.4 Yılmaz, İ., Çullu Kaygısız, N. ve Özgül Katlav, E. , Turizm Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma, "TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi ", 8(32), (2016), s.116-122
A.5 Şule ARDIÇ YETİŞ, Neşe ÇULLU KAYGISIZ, İPEK YOLU TURİZM PROJESİ KAPSAMINDA KAPADOKYA’DA YER ALAN KERVANSARAYLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI, "JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH ", 4, (2017), s.522-527
1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen C-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Şule ARDIÇ YETİŞ, Neşe ÇULLU KAYGISIZ, KIRSAL TURİZMDE DESTİNASYON İMAJININ ZİYARETÇİLERİN GELECEKTEKİ DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, "Necmettin Erbakan University Institute of Social Sciences ", 1, (2015), s.23-34
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Neşe ÇULLU KAYGISIZ, Eda ÖZGÜL KATLAV, TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜREL MİRAS FARKINDALIĞI: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ, "INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURAL HERITAGE AND TOURISM ", , (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Eren, D.; Çullu, N. ve Özgül E. , Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği,, "ULEAD 2013 Annual Congress: ICRE Multi-paradigmatic Transformative Research in Education: Challenges and Opportinities ", , (2013), s.
A.2 Şule ARDIÇ YETİŞ, Neşe ÇULLU KAYGISIZ, İPEK YOLU TURİZM PROJESİ KAPSAMINDA KAPADOKYA’DA YER ALAN KERVANSARAYLAR, "I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu ", , (2017), s.
A.3 Koray ÇAMLICA, Eda ÖZGÜL KATLAV, Neşe ÇULLU KAYGISIZ, Tanıtım Filmlerinin Turistlerin Destinasyon Tercihine ve Davranışsal Niyetlerine Etkisi: Kapadokya Örneği, "I.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi ", , (2017), s.
Diğer Yazarlar Tarafından 1.1.1.1 , 1.1.1.3 Türü Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 1, (2017)
A.2 1, (2017)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Eren, D.; Özgül E. ve Çullu, N., Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi: Nevşehir Üniversitesi Örneği, "Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 35 (2), (2013), s.15-27
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Çullu Kaygısız N. ve Özgül Katlav, E., Müşteri İlişkileri Yönetimi, "Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler ", , (2016), s.171-186
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Yılmaz, İ. ve Çullu, N. , Nevşehir’de Alternatif Turizm Potansiyeli ve Turistik Ürün Çeşitlendirme Üzerine Bir Araştırma, "I. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ", , (2012), s.
A.2 Ardıç Yetiş, Ş. ve Çullu Kaygısız, N., Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Gözüyle Güzelyurt’ta Turizmin Gelişimini Etkileyen Sorunların Belirlenmesi, "I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi ", , (2014), s.
A.3 Çullu Kaygısız, N. ve Ardıç Yetiş, Ş. , Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, "I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi ", , (2014), s.
A.4 Pektaş, F.; Can, M.; Acar, Y.; Eşitti, B.; Çullu Kaygısız, N. ve Ardıç Yetiş, Ş. , Güzelyurt (Gelveri) Turizminin Önündeki Engeller: Fikir Tepsisi Yöntemi, "15. Ulusal Turizm Kongresi ", , (2014), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=11055&lang=tr