T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KOYUNCU

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : asü kampüs adana yolu üzeri aksaray İslami İlimler Fakültesi 68100 AKSARAY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882332
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
1979
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İlahiyat Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
1987
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitütüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Kelam
Tez / Proje Adı : Güç Yetirilemeyenin Teklifi

DR
1992
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Kelam
Tez / Proje Adı : Kur'an'da İnsanın Yaratılışı
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
İslami İlimler Fakültesi, İDKAB Bölüm Başkanı -
   
Son iki yılda verilen dersler
DKB306MEZHEPLER TARİHİ
DKB406OSMANLI TÜRKÇESİ
DKB424SEÇMELİ-A(GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ )
DKB428SEÇMELİ-A(SOSYAL DEGİŞİM VE DİN ÖGRENİMİ)
İİF106İSLAM İBADET ESASLARI
İİF213İSLAM AHLAK ESASLARI
İİF214KELAM TARİHİ
İİF250KUR'AN KIRAATLARI VE UYGULAMALARI
İİF311KELAM -I
İİF312KELAM -II
İİF314İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ
İİF321İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ
İİF338GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ
İİF407TASAVVUF -I
İİF408TASAVVUF -II
İİF454İTİKADİ MEZHEPLER TARİHİ
İİF457İSLAM AKAİDİNİN HADİS KAYNAKLARI
TİBA500NEDVE
TİBA821EL-MUHADARATU'T-TEHASSUSİYYE
TİBA822EL-MUHADARATU'T-TAHASSUSİYYE
TİB500SEMİNER
TİB551EHL-İ SÜNNET KELAMI I
TİB553KELAM HADİS MÜNASEBETİ I
TİB554KELAM HADİS MÜNASEBETİ II
TİB591YÜKSEK LİSANS TEZİ
TİB592YÜKSEK LİSANS TEZİ
TİB803UZMANLIK ALAN DERSİ
TİB804UZMANLIK ALAN DERSİ
ÜSDİİF374İSLAM AHLAK ESASLARI
ÜSDİİF390HZ.MUHAMMED'İN ÖRNEK KİŞİLİĞİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Süleyman Koyuncu, Süllemü’l Vusûl İlâ İlmi’l Usul Fi ‘t-Tevhid, "Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi ", 2, (2014), s.179-197
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10958&lang=tr