T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. YAPRAK KALEMOĞLU VAROL

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km Merkez Kampüs 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882664
Fax : 3822882659
GSM :
e-mail : yaprak81@gmail.com
Web : -
MSN : -
Fakültesi : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2003
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2005
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tez / Proje Adı : Türkiye ve Almanya'da Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştı

DR
2011
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Tez / Proje Adı : Türkiye ve İngiltere'deki İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programlarının Öğretmen Görüşlerine
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Balıkesir Üniversitesi2004
Ar.Gör.Gazi Üniversitesi2007
Ar.Gör.İngiltere-Londra (Misafir Araştırmacı)2008
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2012
Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2015
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Türkiye Atletizm Federasyonu Eğitim Kurulu -
Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu -
Türkiye Oryantiring Federasyonu Üniversiteler Kurulu -
Türkiye Oryantiring Federasyonu Eğitim Kurulu -
Ankara Faal Atletizm Hakemleri Derneği -
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
Spor Bilimleri Derneği -
   
Son iki yılda verilen dersler
ANT 102LİDERLİK VE ANT. MESLEĞİNE GİRİŞ
ANT 107ATLETİZM I
ANT 107ATLETİZM I (II. ŞB.)
ANT 108ATLETİZM II
ANT 207MESLEKİ YABANCI DİL I
ANT 310SPORDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ANT 353UZMANLIK I ATLETİZM
ANT 358UZMANLIK II ATLETİZM
ANT 402SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM
ANT 403ANTRENÖRLÜK EĞİTİM PROJESİ - I
ANT 404ANTRENÖRLÜK EĞİTİM PROJESİ- II
ANT 407SPORDA TEMEL İSTATİSTİK
ANT 450UZMANLIK IV ATLETİZM
ANT 451UZMANLIK III ATLETİZM
BED 120ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
BES 109ATLETİZM
BES 221ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
BES 224ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BES 316OKUL DENEYİMİ
BES 402ARAŞTIRMA PROJESİ
BES 403SEÇMELİ III ATLETİZM (UZMANLIK)
BES 406SEÇMELİ IV ATLETİZM (UZMANLIK)
BES 500SEMİNER
BES 525ÇAĞDAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
BES 530KARŞILAŞTIRMALI BEDEN EĞİTİM VE SPOR
BES 591YÜKSEK LİSANS TEZİ
BES 591YÜKSEK LİSANS TEZİ
BES 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
BES 813UZMANLIK ALAN DERSİ
BES 814UZMANLIK ALAN DERSİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Ünlü, H., & Kalemoğlu, Y., Academic Self-Efficacy of Physical Education and Sport School Students, "Journal of Human Kinetics ", 27, (2011), s.191-204
A.2 Kalemoğlu Varol, Y., The Relationship between Attitudes of Prospective Physical Education Teachers towards Education Technologies and Computer Self-Efficacy Beliefs, "The Turkish Online Journal of Educational Technology ", 13, (2014), s.157-167
A.3 Kalemoğlu Varol, Y., The Predictive Power of the Trait Anxiety Levels of Adolescents in Physical Education Lessons on their Attitudes towards the Lesson, "Croatian Journal of Education ", 17, (2015), s.177-194
A.4 Kalemoğlu Varol, Y., Predictive Power of Technological Pedagogical Content Knowledge on their Attitude toward Educational Technologies of Prospective Physical Education Teachers, "International Journal of Progressive Education ", 11, (2015), s.7-19
A.5 Yaprak Kalemoğlu Varol, The Predictive Power of the Self-efficacy Beliefs of Physical Education Candidate Teachers on their Attitudes towards the Assessment and Evaluation in Education, "Universal Journal of Educational Research ", 4, (2016), s.1458-1463
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Kalemoğlu, Y., & Ünlü, H., Sports Preference of Parents with Different Socio-Economic and Cultural Level for Children, "Science, Movement and Health ", 10, (2010), s.365-369
A.2 Sevim, O., & Kalemoğlu, Y. , Coaching Qualifications of the Coaches in Turkish Women’s Basketball First League, "Science, Movement and Health ", 11, (2011), s.19-24
A.3 Erbas, M.K., Göral, M., & Kalemoğlu Varol, Y. , Role of Physical Education and Sports in Abstinence of High School Students from Harmful Habits, "International Journal of Science Culture and Sport ", 1, (2014), s.119-128
A.4 Erbas, M.K., Kalemoğlu Varol, Y., Erdoğdu, M., & Ünlü, H., Teaching Efficacy of Physical Education Teacher Candidates, "Journal of Education and Practice ", 5, (2014), s.34-43
A.5 Kalemoğlu Varol, Y., Erbas, M.K., & Ünlü, H. , Investigation of cultural beliefs of physical education teacher candidates with faculty of education, "Turkish Journal of Sport and Exercise ", 16, (2014), s.80-86
A.6 Kalemoğlu Varol, Y., Erbas, M.K., & Ünlü, H., The relationship between social appearance anxiety of adolescents and their attitude toward physical education lesson, "Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences ", 8, (2014), s.121-130
A.7 Kalemoğlu Varol, Y., Turkish adaptation of the physical education trait anxiety scale: The validity and reliability study, "International Journal of Human Sciences ", 11, (2014), s.221-235
A.8 Kalemoğlu Varol, Y., & İmamoğlu, A. F. , Comparatively analyzing the physical education curriculum in elementary education according to teacher opinions in Turkey and England, "Journal of Physical Education and Sport ", 14, (2014), s.98-105
A.9 Erbaş, M.K., Ünlü, H., & Kalemoğlu Varol, Y. , Turkish Conformation of Physical Education Predisposition Scale: Validity and Reliability Study, "Journal of Educational Sciences Research ", 5, (2015), s.115-126
A.10 Mercan, U., Aslan, E., & Kalemoğlu Varol, Y. , Competency Perceptions of Physical Education Teachers About Measurement and Evaluation, "The Online Journal of Recreation and Sport ", 4, (2015), s.12-17
A.11 Dalkıran, M.A., & Kalemoğlu Varol, Y. , Investigation Of Personality Characteristic of Secondary School Students According to Sport Branches, "The Online Journal of Recreation and Sport ", 4, (2015), s.23-32
A.12 Kalemoğlu Varol, Y., & Erbaş, M.K., Investigation of Adolescents’ Physical Education Trait Anxiety Levels by a Range of Variables, "American Journal of Sports Science ", 3, (2015), s.1-5
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Pekel H.A., Balcı, S.S., Pepe, H., Arslan, Ö., Bağcı, E., Tamer, K., Aydos, L., & Kalemoğlu, Y, Evaluation of Some Anthropometric and Performance-Related Physical Fitness Parameters in Children Athletes, "10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2004), s.
A.2 Kalemoğlu, Y., & İmamoğlu, A.F., , Türkiye ve Almanya’da Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, "9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2006), s.
A.3 Ünlü, H., Şar, A.H., & Kalemoğlu, Y, Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Temel Psikolojik İhtiyaçları, "10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2008), s.
A.4 Sevim, O., & Kalemoğlu, Y., Qualıfıcatıons of the Coaches in Turkish Women’s Basketball First League, "10th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport ", , (2010), s.
A.5 Kalemoğlu, Y., & Unlu, H., Sports Preference of Parents With Different Socio-Economic And Cultural Level For Children, "10th International Scientific Conference Perspectives in Physical Education and Sport ", , (2010), s.
A.6 Kalemoğlu, Y., & İmamoğlu, A. F., , Sporun İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarıları Üzerindeki Etkilerine İlişkin Veli Görüşleri, "1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi ", , (2010), s.
A.7 Ünlu, H., & Kalemoğlu, Y., Academic Self-Efficacy of Physical Education and Sport School Students, "15th Annual Congress of the European College of Sport Science ", , (2010), s.
A.8 Varol, S., & Kalemoğlu, Y. , The Effect of Orientering as a Sport on the Professional Development of Soldiers, "Physical Activity in Science and Practice ", , (2013), s.
A.9 Erbaş, M. K., Ünlü, H., & Kalemoğlu, Y. , Teaching Efficacy of Prospective Physical Education Teacher, "Journal of Art & Science Conference ", , (2013), s.
A.10 Kalemoğlu, Y., Ünlü, H., Karahan, M., & Varol, S. , Coaching Qualifications of the Track and Field Coaches in Turkey, "Physical Activity in Science and Practice ", , (2013), s.
A.11 Kalemoğlu Varol, Y., Karahan, M., & Erbaş, M.K. , Track And Field Coaches’ Views of Athletics and Athletics Coach in Turkey, "Journal of Art & Science Conference ", , (2013), s.
A.12 Erbaş, M.K., Göral, M., & Kalemoğlu Varol, Y., Lise Öğrencilerinin Kötü Alışkanlıklardan Uzak Durmasında Beden Eğitimi ve Sporun Rolü, "3rd International Conference on Science Culture and Sport ", , (2014), s.
A.13 Kalemoğlu Varol, Y., Ünlü, H., & Erbaş, M.K, Examination of Physical Education Teacher Candidate’s Attitudes towards Researches, "13th International Sport Sciences Congress ", , (2014), s.
A.14 Erbaş, M.K., Ünlü, H., & Kalemoğlu Varol, Y., , Basic Personality Characteristics of Physical Education Teachers, "13th International Sport Sciences Congress ", , (2014), s.
A.15 Kalemoğlu Varol, Y., Ünlü, H., & Erbaş, M.K., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Yordama Gücü, "3rd International Conference on Science Culture and Sport ", , (2014), s.
A.16 Erbaş, M.K., Ünlü, H., & Kalemoğlu Varol, Y., Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımı, "Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences ", , (2014), s.
A.17 Kalemoğlu Varol, Y., Ünlü, H., & Erbaş, M.K., , Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algıları, "Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences ", , (2014), s.
A.18 Kalemoğlu Varol, Y. , Öz-Yeterlik İnancının Tutuma Etkisi: Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz-Yeterlikleri İle Tutumları, "International Teacher Education Conference ", , (2015), s.
A.19 Ünlü, H., Erbaş, M.K., & Kalemoğlu Varol, Y., Beden Eğitimi Öğretim Etkinliğinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi Öğretim Yeterliklerine Etkisi, "3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi ", , (2016), s.
A.20 Erbaş, M.K., Ünlü, H., & Kalemoğlu Varol, Y. , Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yatkınlık Düzeylerinin İncelenmesi, "3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi ", , (2016), s.
A.21 Kalemoğlu Varol, Y., Ünlü, H., & Erbaş, M.K. , İlköğretim Öğrencilerinde Beden Eğitimi Ders Kaygısının Derse Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi, "3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi ", , (2016), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Göktaş, Z., Kalemoğlu, Y., Özmaden, M., & Pekel, H.A., Balıkesir İlindeki Lisanslı Atletlerin Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma, "Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi ", 14, (2006), s.323-332
A.2 Pekel, H.A., Balcı, S., Arslan, Ö., Bağcı, E., Aydos, L., Tamer, K., Pepe, H., & Kalemoğlu, Y. , Atletizm Yapan Çocukların Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının ve Bazı Antropometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, "Kastamonu Eğitim Dergisi ", 15, (2007), s.427-438
A.3 Kalemoğlu Varol, Y., & İmamoglu, A. F., Türk ve İngiliz Eğitim Sistemlerine İlişkin Sayısal Verilerin Karsılaştırmalı Olarak İncelenmesi, "Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi ", 3, (2014), s.406-418
A.4 Erbaş, M.K., Kalemoğlu Varol, Y., & Ünlü, H. , Beden Eğitimi Öğretim Yeterliliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, "CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ", 6, (2014), s.16-27
A.5 Kalemoğlu Varol, Y., Erbaş, M.K., & Unlu, H., Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Yordama Gücü, "Spormetre ", 12, (2014), s.113-123
A.6 Kalemoğlu Varol, Y., Unlu, H., Erbaş, M.K., & Sünbül, A.M. , İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, "Spor Bilimleri Dergisi ", 1, (2016), s.16-26
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Balcı, S.S., Pekel H.A., Pepe, H., Revan, S., Bağcı, E., & Kalemoğlu, Y., 9-11 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Performansla İlgili Fiziksel Uygunluklarının Değerlendirilmesi, "10. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi ", , (2005), s.
A.2 Balcı, S.S., Pekel, H.A., Pepe, H., Revan, S., Kalemoğlu, Y., & Bağcı, E., Çocukların Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Değişkenleri İle Vücut Kompozisyonu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, "10. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi ", , (2005), s.


Egitim Faaliyetleri ( Bölüm II )(Tez Danışmanlığı)


Tek Danışman
A.1 Ortaokul Öğrencilerinin Spor Branşlarına Göre Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi (Osmaniye Örneklemi), Mehmet Ali DALKIRAN, (2014)


Yarışmalar/Ödüller/Üyelikler ( Bölüm III )(Uluslararası)


Düzenli Olarak Yapılan Bir Uluslararası Yarışmada Bilim, Sanat ve Spor Ödülü
A.1 1993-2003 Türk Milli Takım Sporcusu, "30 Kez Yıldız/Genç/Büyük Kategorilerinde " (.1993)
A.2 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları-Portekiz, "800 Metre 5.si " (.1997)
A.3 Uluslar Arası Gençler Atletizm Şampiyonası-İsrail, "800 Metre 4.sü " (.1997)
A.4 Gençler Balkan Kros Şampiyonası-Yunanistan, "5.si " (.1997)
A.5 Uluslar Arası Gençler Atletizm Şampiyonası-İsrail, "4x400 Metre 2.si " (.1997)
A.6 Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yılın Sporcusu Ödülü " (.1997)
A.7 Yaş Grupları Dünya Oyunları-Finlandiya, "2000 Metre 3.sü " (.1997)
A.8 Yaş Grupları Dünya Oyunları-Finlandiya, "800 Metre Oyunlar Rekoru " (.1998)
A.9 Balkan Salon Atletizm Şampiyonası-Yunanistan, "400 Metre Yıldızlar Türkiye Rekoru " (.1998)
A.10 Gençler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-Polonya, "800 Metre 3.sü " (.1998)
A.11 Yaş Grupları Dünya Oyunları-Finlandiya, "800 Metre 1.si " (.1998)
A.12 Gençler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-Polonya, "1500 Metre 3.sü " (.1998)
A.13 Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası-Yunanistan, "800 Metre Balkan Şampiyonu " (.1999)
A.14 Uluslar Arası Gençler Atletizm Şampiyonası-Saraybosna, "800 Metre 2.si " (.2000)
A.15 Üniversiteler Türkiye Şampiyonası, "4x400 Metre Türkiye Rekoru " (.2000)
A.16 Uluslar Arası Büyükler Atletizm Şampiyonası-Romanya, "800 Metre Şampiyonu " (.2001)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 Atlı Spor Kulübü Tenis Bölümünde “8-10 yaş grubu yaz-kış tenis okulu eğitmenliği, (.2001)
A.2 Atlı Spor Kulübü Tenis Bölümünde “Okul Öncesi Eğitim Kurumları (4-6 yaş) tenis okulu eğitmenliği, (.2001)
A.3 Türkiye Atletizm Federasyonu “1. Kademe Antrenör Lisansı”, (.2003)
A.4 DSİ Büyük Bayan Voleybol Takımı Kondisyonerliği , (.2004)
A.5 Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu “Atletizm Takımı Antrenörlüğü” , (.2007)
A.6 Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulu “Atletizm Takımı Antrenörlüğü”, (.2007)
A.7 Türkiye Oryantiring Federasyonu “İl Hakemi”, (.2010)
A.8 European Team Championships 1st League, İzmir, “Bilgi İşlem Hakemi”, (.2011)
A.9 11. European Youth Olympic Festival, Trabzon, “Bilgi İşlem Hakemi”, (.2011)
A.10 8th European Deaf Athletics Championship, Kayseri, “Bilgi İşlem Hakemi”, (.2011)
A.11 IBSA 2011 World Games, Antalya, “Organizasyon Komitesi”, (.2011)
A.12 World Indoor Championships, İstanbul, “TIC Manager", (.2012)
A.13 Balkan Indoor Championships, İstanbul, “Bilgi İşlem Hakemi, (.2012)
A.14 Farabi Değişim Programı Koordinatörü, (.2012)
A.15 Türkiye Oryantiring Federasyonu “1. Kademe Antrenör Lisansı”, (.2013)
A.16 Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) CECS Çocuk Atletizmi Eğitmeni, (.2014)
A.17 19th European Veterans Athletics Championship, İzmir, “Organizasyon Komitesi-TIC Manager", (.2014)
A.18 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu, Mersin, “Organizasyon Komitesi-TIC Manager", (.2015)
A.19 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu-İki Yıldız Dalıcı, (.2015)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10946&lang=tr