T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr. URAL ALP MANÇO

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Merkez Kampüs - Adana Yolu 7. km 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882172
Fax :
GSM :
e-mail : mancoural@gmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
DR
2008
  Üniversite/Okul Adı : Brüksel Sen Luis Üniversitesi Belçika (Université Saint-Louis)
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İktisadi, Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Sosyoloji-Antropoloji Bölümü
Tez / Proje Adı : Kendine Müslüman olmak. Nakşibendi tarikatı örneği doğrultusunda güncel Türkiye'de dinin araçsallaştırılması ve dünyevileşmesi.
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
Fransızcaİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Doç.Dr.Brüksel Sen Luis Üniversitesi Belçika (Université Saint-Louis)2008
Prof.Dr.Aksaray Üniversitesi2014
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üniversitesi (ASÜ)Bölüm Başkanı28.11.2012 - 27.11.2015
   
Görev Yaptığı Birimler
Fen Edebiyat Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Genel sosyoloji; Niteliksel yöntemler, İçerik çözümlemesi, Sosyal araştırma-uygulama yöntemleri; Göçler, Dinler, Kimlikler, Azınlıklar, Etnik gruplar Sosyolojileri; Sosyal çalışma.
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
ASÜ FEN EDEBİYAT FAK. Atama, Yükseltme, Değerlendirme Jüri Üyeliği20.02.2013 -
   
Son iki yılda verilen dersler
FEL 107SOSYOLOJİYE GİRİŞ
FEL 207SOSYOLOJİ TARİHİ
FEL 309KURUMLAR SOSYOLOJİSİ
SOS 101SOSYOLOJİYE GİRİŞ
SOS 102SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR
SOS 104Temel Araştırma İlke ve Teknikleri
SOS 105PSİKOLOJİYE GİRİŞ
SOS 201KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ
SOS 202MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ
SOS 206NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SOS 301KENT SOSYOLOJİSİ
SOS 305GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
SOS 310TABAKALAŞMA VE TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK SOSYOLOJİSİ
SOS 325NİCEL ANKET ÇALIŞMASI
SOS 336SEMİNER ÇALIŞMASI
SOS 497MEZUNİYET ÇALIŞMASI
SOS 498MEZUNİYET ÇALIŞMASI
SOS 500SEMİNER
SOS 501NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SOS 503KENT SOSYOLOJİSİ
SOS 516TÜRKİYE'DE KENT ARAŞTIRMALARI
SOS 591YÜKSEK LİSANS TEZİ
SOS 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
SOS 800UZMANLIK ALAN DERSİ II
SOS 801UZMANLIK ALAN DERSİ I
S0S 300Türk Sosyologları
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Ural Manço, Meryem Kanmaz, From Conflict to Co-operation Between Muslims and Local Authorities in a Brussels Borough : Schaerbeek, "Journal of Ethnic and Migration Studies ", 31, (2005), s.1105-1123
A.2 Ural Manço, orporéités, ascétismes et sécularisation dans le discours de la confrérie Naqshbandi turque contemporaine [Türk Nakşibendi Tarikatının Bugünkü Söyleminde Gövde, Çilecilik ve Dünyevileşme], "Social Compass ", 57, (2010), s.1-14
1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen B-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Altay Manço, Ural Manço, Turcs de Belgique : le repli communautaire comme dynamique d’intégration ?, "Les Annales de l’Autre Islam ", 3, (1995), s.111-124
A.2 Ural Manço, Des organisations socio-politiques comme solidarités islamiques dans l’immigration turque en Europe , "Les Annales de l’Autre Islam ", 4, (1997), s.97-133
A.3 Ural Manço, Meryem Kanmaz, De la pathologie au traitement. La gestion municipale de l’islam et des musulmans de Belgique [Patolojiden Tedaviye. Belçika’da Belediyelerin Ürettiği İslam ve Müslümanlar Politikaları], "Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien ", 33, (2002), s.57-88
A.4 Ural Manço, Receiving and Institutionalization of Islam at the Municipal Level: the Case of the Turkish Community in Schaerbeek, "Migration Letters ", 2, (2005), s.280-307
A.5 Ural Manço, Quels cadres épistémologiques pour la sociologie de l’islam en Europe occidentale ? Réflexion sur le cas belge [Batı Avrupa İslamı Sosyolojisi için Gereken Epistemik Çerçeve Hangisidir ? Belçika Örneğinin Düşündürdükleri], "Cahiers de Recherche sociologique ", 46, (2008), s.79-94
A.6 Ural Manço, La dimension démographique et les caractéristiques sociales et économiques de l’émigration turque en Europe [Nüfusbilimsel boyutları ve sosyo-ekonomik nitelikleriyle Avrupa’daki Türk göçü], "Anatoli ", 3, (2012), s.121-130
1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen C-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 A. MANÇO, U. MANÇO , L’immigration en Belgique : un regard synthétique, "Homme et Migration ", 1137, (1990), s.21-27
A.2 A. Manço, U. Manço,  Émigration de Turquie: une grille de lecture des causes et des effets, "Migrations Société ", 20, (1992), s.29-39
A.3 Ural Manço, Moeslimbroederschappen tegenover moderniteit. Naar een verzuiling van de Turkse maatschappij?, "Safier. Tijdschrift voor de Studie van de Islam, het Midden-Oosten en de Arabische Wereld ", 1, (1996), s.18-37
A.4 Ural Manço,  Sécularisation de l’islam en Turquie. , "Revue nouvelle ", 1, (2009), s.80-87
1.1.1.3, 1.1.1.4 Veya 1.1.1.5 Türündeki Bir Dergide Yayınlanmış Editöre Mektup, Teknik Not , Davetli Yazı, Tartışma , Vaka Çalışması ve Kitap İncelemesi
A.1 Ural Manço, Islam et laicité (Colloque international à l'Université de Galatasaray,Istanbul, 22/24 septembre 1994), "Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien ", , (1995), s.473-484
A.2 Ural Manço, Monothéismes et Modernités; Compte rendu d'un colloque international organisé à Carthage, Tunis, 2/4 novembre 1995 , "Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien ", 21, (1996), s.321-335
Uluslararası Bir Yayınevi Tarafından Basılan Bilimsel Kitaplar (Kitap Başına)
A.1 Ural Manço, Hasan Bouhoute, Ahmed Medhoune, Comprendre l’islam, " İslamı Anlamak ", , (2008), s.
A.2 Ural Manço, Affaires identitaires ? Identité à faire  ! Travail social et "vivre ensemble" - Expériences bruxelloises , "Kimlik sorunları mı yoksa İnşa edilmesi gereken kimlikler mi ? Sosyal çalışma ve birlikte yaşam - Brüksel deneyimleri ", , (2012), s.
1.1.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitabın Editörlüğü
A.1 Ural Manço, Voix et voies musulmanes de Belgique, "Belçika’da Müslümanların Sesleri ve Güzergâhları ", , (2000), s.
A.2 Ural Manço, Reconnaissance et discrimination. Présence de l’islam en Europe occidentale et en Amérique du Nord , "Tanımak ve Dışlamak. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da İslam’ın varlığı ", , (2004), s.
1.1.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitapta En Az Bir Bölümün Yazarlığı
A.1 A. MANÇO, U. MANÇO,  L’intégration : histoire d’une idéologie, " La pluralité culturelle dans les systèmes éducatifs européens ", , (1993), s.197-201
A.2 Ural Manço, Altay Manço, Turcs de Belgique : structure et trajectoire d’une minorité  , "Perspectives de l’interculturel ", , (1994), s.273-284
A.3 Ural Manço, Les confréries et l’avenir de la laïcité en Turquie, "Islam et laïcité. Approches globales et régionales ", , (1996), s.337-360
A.4 Ural Manço, Les organisations islamiques dans l’immigration turque en Europe et en Belgique , ., "Facettes de l’islam belge ", , (1997), s.143-158
A.5 Ural Manço, Les organisations islamiques dans l’immigration turque en Europe et en Belgique » [Avrupa ve Belçika’daki Türk Göçmen Topluluklarında İslami Örgütlenme], "Facettes de l’islam belge (Belçika'daki İslam'ın Çehreleri) ", , (1997), s.143-158
A.6 Ural Manço, Turks in Europe : from a Garbled Image to the Complexity of Migrant Social Reality, "The Image of Turk in Europe from the Declaration of the Republic in 1923 to the 1990’s ", , (2000), s.21-35
A.7 Ural Manço, L’éthique du derviche et l’esprit de la confrérie: identité et stratégie. Le discours du cheikh Nakshibendi Mehmet Es’ad Cosan [Dervişin Ahlakı ve Tarikatın Ruhu : Kimlik ve Strateji. Şeyh M. E. Coşan’ın Söylemi], "Paroles d’islam. Individus, sociétés et discours dans l’islam européen contemporain (İslam'ın Kelamı. Güncel Avrupa İslam'ında Birey, Toplum ve Söylem) ", , (2000), s.223-244
A.8 Ural Manço, Mobilité sociogéographique et changements structurels : la population active hautement qualifiée en province d’Istanbul (Göç ve Yapısal Değişim: İstanbul Vilayetindeki Yüksek Vasıflı Faal Nüfusun Coğrafi Kökenleri) , "Turquie : vers de nouveaux horizons migratoires ? (Türkiye Yeni Göç Ufuklarına Doğru Mu Gidiyor? ", , (2004), s.65-81
A.9 Ural Manço, Accueil et institutionnalisation de l’islam au niveau municipal : le cas de la communauté turque de Schaerbeek (Belediyeler düzeyinde Avrupa'da İslam'ın Tanınması ve Kurumsallaşması. Brüksel Schaerbeek Belediyesi Örneği)., "Reconnaissance de l’islam dans les communes d’Europe (Avrupa Belediyelerinde İslam'ın Tanınması) ", , (2005), s.83-102
A.10 Ural Manço, La question de l’émigration turque : une diaspora de cinquante ans en Europe occidentale et dans le reste du monde (Türkiye'de Dış Göç Sorunsalı. Avrupa ve Dünya'nın Diğer Bölgelerinde Elli Yıllık bir Diyaspora), "La Turquie ", , (2005), s.553-571
A.11 Ural Manço Meryem Kanmaz, Belgium, "Yearbook of Muslims in Europe. Volume 1 ", , (2009), s.
A.12 Ural Manço, L’intégration des Turcs d’Europe : stratégies communautaires et citoyenneté, "’Europe et le L’Europe et le phénomène migratoire phénomène migratoire contemporain contemporain ", , (2011), s.80-87
A.13 Ural Manço, Nadia Fadil, Meryem Kanmaz, Belgium, "Yearbook of Muslims in Europe, Vol. 2 ", , (2011), s.67-88
A.14 Ural Manço, La rama belga del Milli Görüş : la Federaciòn Islàmica de Belgica [Belçika İslam Federasyonu: Milli Görüş hareketinin Belçika kolu], "Los movimentos islàmicos transnacionales y la emergencia de un ‘islam europeo’ [Ulus ötesi İslami Hareketler: ‘Avrupa İslam’ının’ doğuşu] ", , (2012), s.191-196
A.15 Ural Manço, Matonge : célébration et critique d'un quartier de la diversité par ses commerçants [Matonge (Brüksel'in bir mahallesi) : Çokkültürlü bir Mahallenin Esnafı Tarafından Yüceltilmesi ve Eleştirisi], "Migrants solidaires, destin jumelés [Eş Kaderli, Dayanışma İçindeki Göçmenler] ", , (2012), s.45-52
A.16 Ural Manço, dentifications de jeunes Schaerbeekois issus de l'immigration [Göçmen Kökenli Schaerbeek'li (Brüksel'in mahallesi) Gençlerin Dinsel Kimlikleri], "Islam belge au pluriel [Çok sesli Belçika İslamı] ", , (2012), s.67-80
A.17 Ural Manço, Islamic Federation of Belgium : the Belgian branch of Turkish Milli Görüş Movement », "Islamic Movements of Europe ", , (2013), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Ural Manço, Usages sociaux et sécularisation de l’islam en Turquie contemporaine. Le cas de la confrérie Nakshibendi [Güncel Türkiye’de dinin araçsallaştırılması ve dünyevileşme. Nakşibendi tarikatı örneği] , "XVIIIème Congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française [Uluslararası Fransızca konuşan Sosyologlar Derneğinin XVIII. Kongresine sunulan bildiri] ", 11 juillet (Temmuz) 2008, (2008), s.
A.2 Ural Manço, Diversité et minorité : la condition du religieux à l’ère transnationale ? [Çeşitlilik ve Azınlık Uluslarötesi Devirde Dinin Varoluş Şartı mı ?] , "XIIIe Congrès de l’Association internationale pour la Recherche interculturelle à l’Université de Sherbrooke (Canada) [Sherbrooke Üniversitesi’nde (Kanada) düzenlenen Uluslararası Kültürel Etkileşim Araştırmaları Derneğinin 13. Uluslararası Kongresinde verilen konferans ", 21 juin (Haziran) 2011, (2011), s.
A.3 Ural Manço, Category of ‘Muslim’ as Other in Europe and its New Face [Avrupa’da öteki olarak « Müslüman » kategorisi ve onun yeni yüzü] , "communication at the First Forum for the Future of European Democracies and Muslim Communities in Europe organised in Istanbul Commerce University [İstanbul Ticaret Üniversitesinde düzenlenen Birinci Avrupa Demokrasilerinin ve Avrupa’daki Müslüman Grupları Geleceği Forumuna sunulan tebliğ] ", 11 Mai (Mayıs) 2012, (2012), s.
Diğer Yazarlar Tarafından 1.1.1.1 , 1.1.1.3 Türü Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 1, (2003)
A.2 1, (2005)
A.3 1, (2005)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Ural Manço, Türk göç sorunu : Batı Avrupa’da ve Dünya’da Elli Yıllık bir Diyaspora, "21. Yüzyıla Girerken Türkiye ", , (2008), s.534-551


Egitim Faaliyetleri ( Bölüm II )(Egitim Hizmeti)


Diğer Üniversitelerde Daha Önce Sürekli Olarak Verdiği Eğitimin Her Yılı İçin (En Çok 5 Yıl )
A.1 , Cadres historiques, ethniques et religieuses de l'Europe balkanique et de l'Asie occidentale (Balkanlar ve Yakın Asya'nın Tarihi, Etnik ve Dinsel Yapısı), 1, (2009)
A.2 , Cadres historiques, ethniques et religieuses de l'Europe balkanique et de l'Asie occidentale (Balkanlar ve Yakın Asya'nın Tarihi, Etnik ve Dinsel Yapısı), 1, (2010)
A.3 , Sociologie des identités religieuses contemporaines (Güncel Dinsel Kimliklerin Sosyolojisi), 1, (2010)
A.4 , Cadres historiques, ethniques et religieuses de l'Europe balkanique et de l'Asie occidentale (Balkanlar ve Yakın Asya'nın Tarihi, Etnik ve Dinsel Yapısı), 1, (2011)
A.5 , Sociologie des identités religieuses contemporaines (Güncel Dinsel Kimliklerin Sosyolojisi), 1, (2011)
A.6 , Les Migrations internationales contemporaines (Günümüzde uluslar arası göç olguları), 3, (2011)
A.7 , Les Migrations internationales contemporaines (Günümüzde uluslar arası göç olguları), 3, (2012)
A.8 , Milieu multiculturel et dynamiques identitaires des jeunes issus de l’immigration (Çok Kültürlü Toplumsal Yaşam ve Göçmen Kökenli Gençlerin sorunları), 1, (2012)
A.9 , Cadres historiques, ethniques et religieuses de l'Europe balkanique et de l'Asie occidentale (Balkanlar ve Yakın Asya'nın Tarihi, Etnik ve Dinsel Yapısı), 1, (2012)
A.10 , Les identités nationales aux XXIe siècle avec leurs aspects historiques et socio-culturels (21. Yüzyılda tarihi ve sosyo-kültürel yönleriyle ulusal kimliklerin eğitimi), 3, (2012)
A.11 , Les identités nationales aux XXIe siècle avec leurs aspects historiques et socio-culturels (21. Yüzyılda tarihi ve sosyo-kültürel yönleriyle ulusal kimliklerin eğitimi), 3, (2012)


Egitim Faaliyetleri ( Bölüm II )(Ders Geliştirme / Laboratuvar Kurma)


Tamamen Yeni Bir Dersin Geliştirilmesi
A.1 , Cadres historiques, ethniques et religieuses de l'Europe balkanique et de l'Asie occidentale (Balkanlar ve Yakın Asya'nın Tarihi, Etnik ve Dinsel Yapısı), 1, (2009)
A.2 , Sociologie des identités religieuses contemporaines (Güncel Dinsel Kimliklerin Sosyolojisi), 1, (2010)
A.3 , Les Migrations internationales contemporaines (Günümüzde uluslar arası göç olguları), 3, (2011)
A.4 , Les identités nationales aux XXIe siècle avec leurs aspects historiques et socio-culturels (21. Yüzyılda tarihi ve sosyo-kültürel yönleriyle ulusal kimliklerin eğitimi), 3, (2011)


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Tamamlanmış Bir Araştırma Projesinde Yöneticilik/Yürütücülük Görevi (Her Bir Proje İcin)
A.1 Importation du conflit israélo-palestinien dans le vivre-ensemble multiculturel bruxellois (İsrail-Filistin Savaşının « İthali » ve Brüksel’deki Çokkültürlü Ortak Yaşam Ortamında Gruplararası Sosyal İlişkilere Etkisi), "Ministère de l'Economie et de la Recherche scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale (Brüksel Başkent Bölgesi Ekonomi ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı) ", 9.2008 - 9.2009 , Ural Manço/Hossein Ouazraf
A.2 Identités des jeune issus de l'immigration et travail social dans une société multiculturelle (Çokkültürlü Ortamda Sosyal Uyum Çalışması ve Göçmen Kökenli Gençlerin Kimlikleri), "Brüksel Schaerbeek Belediyesi ", 10.2008 - 3.2012 , Ural Manço
A.3 Deux insularités au coeur de l'Europe. Les immigrés grecs et turcs à Bruxelles (Avrupa’nın Kalbinde İki Yalıtılmışlık Yanyana. Brüksel’e Yerleşik Türk ve Yunan Göçmen Topluluklarının Birbirleri Arasındaki İlişki ve Uyum Sorunsalına Bakışları), "Ministère de l'Economie et de la Recherche Scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale (Brüksel Başkent Bölgesi Ekonomi ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı) ", 9.2009 - 8.2010 , Ural Manço/Katerina Seraidari
A.4 Les caractéristiques sociologiques et les besoins sociaux des primo-arrivants à Namur (Belçika’nın Namur Vilayetine İlk Defa Yerleşen Yabancıların Sayısal Boyutları, Sosyal Nitelikleri ve Uyum Sağlayabilmek için Gereksinimleri), "Centre d'Action Interculturelle de Namur, Belgique (Belçika Namur Vilayeti Kültürlerarası İlişkileri Teşvik Merkezi) ", 4.2011 - 7.2011 , Ural Manço/Isabelle Paindavoine
A.5 Belçika'nın Fransızca konuşlan bölgesindeki 12 Belediyede Suça Engel Olma ve Sosyal Dışlanmayı Engelleme Politikaları Çerçevesinde Yürütülen « Sokakta Sosyal Çalışma ve Sosyal Yardım » Projelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi, " Forum belge pour la prévention et la sécurité urbaine (Belçika Şehir Güvenliği ve Suça Engel olma Forumu) ", 1.2012 - 6.2012 , Ural Manço
Tamamlanmış Araştırma Projesindeki Diğer Görevler (Her Bir Proje İcin)
A.1 Muslim Voices. The Stranger within. A Comparative Research on Muslim minority Members’ Social Condition in the EU, "European Commission Research Funding « Targeted Social and Economic Research » ", 05.1997 - 05.1999 , Luc Van Campenhoudt, Yves Cartuyvels/Ural Manço, Fabienne Brion
A.2 Culte et Cohésion sociale (Din ve Sosyal Uyum. Müslüman Göçmen Grupların Avrupa Ülkelerinin Yerel Yönetimleri ile İlişkileri), "European Commission ", 04.2001 - 04.2005 , Altay Manço, Spyros Amoranitis/Ural Manço, Meryem Kanmaz, Sami Zemni


Yarışmalar/Ödüller/Üyelikler ( Bölüm III )(Uluslararası)


Makale, Proje Hakemliği
A.1 L’inclusion et l’exclusion dans les dynamiques identitaires contemporaines au Québec : les relations entre musulmans et non-musulmans dans le miroir de la Commission Bouchard-Taylor. , (2009)
A.2 Ethnic and Racial Studies, (2010)
A.3 Social Compass, (2010)
A.4 Brussels Studies, (2011)
A.5 Social Compass, (2012)
A.6 Sociologies, (2012)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10911&lang=tr