T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ar.Gör. MUSTAFA HAYDAR TERZİ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Merkez Kampüs Adana Yolu E-90 Karayolu Üzeri 7.Km 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822883751
Fax :
GSM :
e-mail : mhaydarterzi@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2011
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Mühendislik Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Jeoloji Mühendisliği
Tez / Proje Adı : Türkiye'deki Alkali Magmatik Kayaçların Yayılımı

Y.Lisans
2012
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2014
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı : Kesikköprü (Bala-Ankara) Demir-Oksit Cevherleşmelerinin Mineralojisi, Petrografisi ve Jeokimyası

DR
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı : İnlice (Konya) Epitermal Altın Yatağının İncelenmesi
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü2012
   
Görev Yaptığı Birimler
Mühendislik Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Maden Yatakları, Jeokimya, Skarn Yatakları, DOBA Yatakları, Epitermal Yataklar, İzotop Jeokimyası, Coğrafi Bilgi Sistemleri
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yüksek Onur Öğrencisi, (2006-2011).2011
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2011 Bölüm İkinciliği2011
TÜBİTAK-BİDEB 2211-A-Yurt İçi Genel Doktora Bursu2014
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Terzi, M.H., Yılmazer, E., Geology and Alteration Mineralogy of Kesikköprü (Bala-Ankara) Iron-Oxide Deposit,, "The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 September 2015, Prague (Czech Republic). ", , (2015), s.
A.2 Kalkan, M., Terzi, M.H., The Geochemistry and Comparison of Alaçam Granite (NW, Turkey) with World Skarn Granitoids, "The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 7-11 September 2015, Prague (Czech Republic) ", , (2015), s.
A.3 TERZİ, M.H., YILMAZER, E.,, Geochemical Characteristics of Kesikköprü Granitoid (Central, Turkey) and Comparison with Skarn Related Granitoids, "International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 10-12 May 2017, Elazığ (Turkey) ", , (2017), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Terzi, M.H., Yılmazer, E., Coğrafi Bilgi Sistemi İle Skarnların Jeokimyasal Dağılım Desenlerinin Belirlenmesi: Kesikköprü (Bala-Ankara) Demir-Oksit Yatağı, , "7.Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, Antalya-Türkiye. ", , (2016), s.


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu (SMS13) (7-9 Ekim 2013) (Sekreterya), (2013)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10856&lang=tr