T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. HÜLYA BAKIRTAŞ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Aksaray Üniversitesi İİBF/ YBS 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882472
Fax :
GSM :
e-mail : hbakirtas@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2003
  Üniversite/Okul Adı : Uludağ Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İİBF
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2005
  Üniversite/Okul Adı : Dumlupınar Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SBE
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme (Pazarlama)
Tez / Proje Adı : İşletmelerde Sosyal Sorumluluk: Konaklama Sektöründe Bir Uygulama

DR
2010
  Üniversite/Okul Adı : Sakarya Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SBE
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme (Üretim Yönetimi ve Pazarlama)
Tez / Proje Adı : AVM'lerde Mağaza İçi Atmosferin Tüketim Duyguları ve Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ALTINTAŞ MYO2008
Öğr.Gör.Dr.DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ALTINTAŞ MYO2010
Yrd.Doç.Dr.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR UYGULAMALI TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU2011
Yrd.Doç.Dr.GEORGIA STATE UNIVERSITY J.MACK ROBINSON COLLEGE OF BUSINESS, DEPARTMENT OF MARKETING2012
Yrd.Doç.Dr.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İİBF2012
Doç.Dr.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İİBF2015
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üniversitesi/Yönetim Bilişim SistemleriBölüm Başkanı03.10.2012 - 24.01.2014
Aksaray Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDekan Yardımcısı14.01.2014 - 19.12.2016
   
Uzmanlık Alanları
PAZARLAMA
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Şereflikoçhisar Uygulamalı Tekn. ve İşl.Yüksekokulu/Yönetim Kurulu Üyesi02.07.2012 - 28.01.2014
Şereflikoçhisar Uygulamalı Tekn. ve İşl. Yüksekokulu/Yüksekokul Kurul Üyesi02.07.2012 - 28.01.2014
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği17.06.2015 -
Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi29.09.2015 -
Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilcisi29.09.2015 -
   
Son iki yılda verilen dersler
ECON322PAZARLAMA
SKTZ 825DÖNEM PROJESİ
YBS 204PAZARLAMA YÖNETİMİ
YBS 500Seminer Çalışması
YBS 591Yüksek Lisans Tezi
YBS 592Yüksek Lisans Tezi
YBS 801Uzmanlık Alan Dersi
YBS 803Uzmanlık Alan Dersi
YBS 804Uzmanlık Alan Dersi
YBSTZ 801Dönem Projesi
YBSTZ509Dijital Pazarlama
YBS203PAZARLAMA İLKELERİ
YBS204PAZARLAMA YÖNETİMİ
YBS227DERS DIŞI ETKİNLİK I
YBS228DERS DIŞI ETKİNLİK II
YBS340MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
YBS341ULUSLARARASI PAZARLAMA
YBS400BİTİRME PROJESİ II
YBS401BİTİRME PROJESI I
YBS401BİTİRME TEZİ/ÖDEVİ
YBS448PAZARLAMADA GÜNCEL KONULAR
YBS453İNTERNETTE PAZARLAMA
YBS500Seminer Çalışması
YBS509Dijital Pazarlama
YBS522Müşteri İlişkileri Yönetimi
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Bakırtaş, H. ve A. Tekinşen, E-Ticaretin Girişimcilik Üzerindeki Etkileri, "Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 16, (2006), s.125-138
A.2 Bakırtaş, H. ve İ. Bakırtaş,, Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Bir Kaynağı Olarak Temel Yetenek: Genel Bir Değerlendirme, "Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 19, (2008), s.101-119
A.3 Bakırtaş, H. ve Z. Erdoğan, İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları: Oteller Üzerine Bir İnceleme, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi ", 5, (2010), s.97-110
A.4 Bakırtaş, H., Mağazanın Sosyal Boyutunun Tüketim Duyguları ve Tüketici Tatmini Üzerindeki Etkisi, "Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 14(1), (2013), s.87-101.
A.5 Bakırtaş, H. ve S. Uslu Divanoğlu, The Effect of Hedonic Shopping Motivation on Consumer Satisfaction and Consumer Loyalty, ""International Journal of Asian Social Science” ", 3(7), (2013), s.1522-1534
A.6 Bakırtaş, H., Tüketicilerin Satın Alma Kararı Üzerinde Satış Tutundurmanın Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama, "International Journal of Human Sciences ", 10 (1), (2013), s.676-694.
A.7 Bakırtaş, H, S-O-R Paradigması Temelinde Mağaza Atmosferi ve Duyguların Pazarlamadaki Önemi: Bir Literatür İncelemesi, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ", 15(25), (2013), s.47-55
A.8 Divanoğlu, S. U. ve H. Bakırtaş, Hedonic Shopping Motivations of Young People: A study on Demographic Characteristics and Shopping Habits, "European Journal of Social Sciences ", 40(2), (2013), s.176-184
A.9 Bakırtaş, H., Buluş, C. G. ve Bakırtaş, İ. , The Effects of Materialism and Consumer Ethics on Ecological Behavior: An Empirical Study, "European Journal of Sustainable Development ", 3 (4), (2014), s.125-134.
A.10 Bakırtaş, H., Çetin, M. A., Bakırtaş, İ., Effects of Utilitarian and Hedonic Shopping Value and Consumer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions, "Ege Akademik Bakış ", 15(1), (2015), s.91-98
A.11 Bakırtaş, H., The Relationships among Frugality, Materialism and Consumer’s Need for Uniqueness, "Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 16(1), (2016), s.175-184
A.12 Bakırtaş, H. ve Tonga, D., Development of Want-Need Perception Scale (WNPS) for Primary and Secondary School Students, "Elementary Education Online ", 15(4), (2016), s. 1436-1449.
A.13 Bakırtaş, H. ve C. Akkaş, Technology Readiness for New Technologies: an Empirical Studies, "Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ", 52, (2017), s.941-949
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Bakırtaş, H., Tüketici Davranışlarında Müziğin Etkisi, "1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu ", Konya, (2009), s.789-799
A.2 Bakırtaş, H. ve A. Işıkoğulları, Turizm Sektöründe Satış Promosyonlarına Tüketicilerin Davranışsal Tepkisi, "Marketing Communications Symposium ", İzmir, (2009), s.369-379
A.3 Bakırtaş, İ., M. A Çetin, H. Bakırtaş, Effects of Utilitarian and Hedonic Shopping Valueand Consumer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions, ""6 th Latin American Retail Conference (CLAV-2013)" ", Sao Paulo, Brazil, (2013), s.
A.4 Bozkurt, F.G., A. Ergeneli, H. Bakırtaş, S. Ece, Mediating Effect of Pessimistic Evaluations about the Environment on the Relation between Learned Helpness and Firm's Environmental Social Responsibility, "The Seventh International Days of Statistics and Economics ", Prague, (2013), s.
A.5 Bakırtaş, H. ve Bakırtaş, İ., Tüketim Duygularının Alışveriş Değeri ile Davranışsal Niyet ve Tatmin Üzerindeki Etkisi: Giyim Sektöründe Bir Araştırma, "XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu ", Dumlupınar Üniversitesi, Saraybosna, (2013), s.
A.6 Bakırtaş, H. ve S. Eroglu, Employee Influence on Retail Crowding Effects: The Mediating Role of Responsiveness, "6 th Latin American Retail Conference (CLAV-2013) ", Sao Paulo, Brazil, (2013), s.
A.7 Bakırtaş, H., Buluş, G. C., Bakırtaş, İ., The Effects of Materialism and Consumer Ethics on Ecological Behavior: An Empirical Study, "Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Development, ", 26-27 September, Rome, Italy, (2014), s.19
A.8 Bakırtaş, H., The Effects of Materialism and Consumer Need for Uniqueness on Frugality , "16th International Academic Conference ", Amsterdam, (2015), s.
A.9 Bakırtaş, H. ve C. Akkaş, Do You Have a Technology Readiness Level as Regards New Technologies: An Empirical Study, , "5th Business and Social Science Conference ", 20-21 December, Paris, (2016), s.
A.10 Bakırtaş, H. ve C. Akkaş, Technology Beliefs and Acceptance of Turkish Academic Staff, "5th Business and Social Science Conference ", 20-21 December, Paris, (2016), s.
A.11 Akkaş, C. ve H. Bakırtaş, Facebook Arkadaşlık İlişkilerinin Belirleyicileri, "International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series ", , (2017), s.
A.12 Cengiz, E. ve H. Bakırtaş, İşletme Çalışanlarının Bulut Bilişim Teknoloji Algısı: Microsoft Azure Bulut Platformu Üzerine Bir Araştırma, "International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series ", , (2017), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Bakırtaş, H., İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Bağımlılığı: Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme, "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 22, (2008), s.231-244
B-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Bakırtaş, H. ve R. Altunışık, Mağaza içi Atmosferin Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Çalışma, "Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi ", 1, (2009), s.95-118
A.2 Bakırtaş, H., AVM'ler Marka Olabilir mi?, "Mall Report ", Eylül, (2015), s.
A.3 Bakırtaş, H., Sosyal Sorumluluk Gerçek Anlamda Sorumluluk Mu Yoksa Karlılık Mı?, "Mall Report ", Ekim, (2015), s.
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 Bakırtaş, H., Müşteri İlişkileri Yönetimi, "Ekin Basım Yayın Dağıtım ", Bursa, (2013), s.
A.2 Bakırtaş, H.; Divanoğlu, S. U. ve Akkaş, C., Y KUŞAĞI Farkı Ne? Neyi, Niçin, Nasıl Alır ya da Aldırır? , "Ekin Basım Yayın Dağıtım ", Bursa, (2016), s.
Üniversite Tarafindan Basılmış Veya Basımı Onaylanmış Ders Notu
A.1 Bakırtaş, H., Müşteri İlişkileri Yönetimi, "Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programı ", İstanbul, (2009), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Bakırtaş, H., Sektör ve Rekabet Analizi, "Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım ", , (2012), s.
A.2 Bakırtaş, H., Hizmetlerin Pazarlanması, "Pazarlama: İlkeler ve Yönetim ", (Ed. B. Z. Erdoğan), (2014), s.339-366
A.3 Bakırtaş, H., Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi, Konumlandırma ve Satış Tahminleri, "Pazarlama: İlkeler ve Yönetim ", (Ed. B. Z. Erdoğan), (2014), s.223-250
A.4 Bakırtaş, H., Fiyat ve Fiyat Kararlarının Yönetimi, "Pazarlama ", (Ed. B. Z. Erdoğan), (2014), s.243-268
A.5 Bakırtaş, H., Pazarlama ve Toplum, "Pazarlama ", (Ed. B. Z. Erdoğan), (2014), s.59-81
A.6 Bakırtaş, H., Pazarlama ve Toplum, "Pazarlama: İlkeler ve Yönetim ", (Ed. B. Z. Erdoğan), (2014), s.63-86
A.7 Bakırtaş, H., Fiyat ve Fiyat Kararlarının Yönetimi, "Pazarlama: İlkeler ve Yönetim ", (Ed. B. Z. Erdoğan), (2014), s.367-392
A.8 Bakırtaş, H., Örgüt Kültürü ve Müşteri İlişkileri, "Müşteri İlişkileri Yönetimi ", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İkinci Baskı, (2015), s.106-125
A.9 Bakırtaş, H., Müşteri İlişkilerinde Stratejik Yaklaşım, "Müşteri İlişkileri Yönetimi ", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ikinci baskı, (2015), s.64-81
A.10 Bakırtaş, H., Müşteri İlişkilerinin Planlaması ve Uygulama Süreci, "Müşteri İlişkileri Yönetimi ", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ikinci baskı, (2015), s.82-104
A.11 Bakırtaş, H., Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı, Önemi, "Müşteri İlişkileri Yönetimi ", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (edler: N. Timur ve G. Barış), ikinci baskı, (2015), s.2-23
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Bakırtaş, H. ve A. Işıkoğulları, İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Bağlılığı: Turizm Sektöründe Bir Uygulama, "13. Ulusal Pazarlama Kongresi ", Nevşehir, (2008), s.326-332
A.2 Bakırtaş, H. ve R. Altunışık, Tüketim Duygularının Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi, "15.Ulusal Pazarlama Kongresi, Kuşadası ", , (2010), s.212-226
A.3 Gümüş, Ş., M. Arı ve H. Bakırtaş, Otel İşletmelerinde Personel Seçimi: Bursa İlinde Bir Uygulama, "Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu ", , (2010), s.


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerdeki Yürütücü/Yönetici Görevi (Her Proje İçin)
A.1 Y Kuşağının Satın Almada Ailelerini Ekileme Stratejileri, "Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ", 4.2016 - 12.2016 , Bakırtaş, H., Divanoğlu, S. U. ve Akkaş, C.


Yarışmalar/Ödüller/Üyelikler ( Bölüm III )(Uluslararası)


Makale, Proje Hakemliği
A.1 Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, (2014)
A.2 International Journal of Asian Socal Science, (2014)
A.3 Sky Journal of Business Administration and Management, (2014)
A.4 International Journal of Business Economics and Management, (2014)
A.5 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
A.6 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
A.7 Journal of Asian Development, (2017)
A.8 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
A.9 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
A.10 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
A.11 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayısı, (2017)
A.12 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayısı, (2017)
A.13 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayısı, (2017)
A.14 Journal of Consumer Behaviour, (2017)


Yarışmalar/Ödüller/Üyelikler ( Bölüm III )(Ulusal)


A.15 BAP, (2015)
A.16 Türk İdare Dergisi, İçişleri Bakanlığı, (2017)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak
A.1 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi kapsamında görevlendirilme, (2012)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 SPSS Eğitim Programları-AMOS'a Giriş Eğitimi, (12.2007)
A.2 II. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri, (10.2008)
A.3 Ekonomi Yaz Seminerleri-SPSS Uygulamalı Çok Boyutlu İstatistiksel Analiz Teori ve Uygulama, (08.2009)
A.4 11. Araştırma Yöntemleri Semineri-İleri Lisrel (Yapısal Eşitlik Modellemesi), (02.2013)
A.5 Youthpass for Training and Networking Projects, (06.2013)
A.6 Toplumsal Yaşamdaki Anahtarlarımız İsimli Panelde Panelist, (12.2015)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10802&lang=tr