T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr. İBRAHİM BAKIRTAŞ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882401
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
1995
  Üniversite/Okul Adı : Anadolu
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İİBF
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Maliye
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
1998
  Üniversite/Okul Adı : Anadolu
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SBE
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Maliye
Tez / Proje Adı : Bürokrasinin Kamu Harcamaları Üzerindeki Artırıcı Etkisi

DR
2002
  Üniversite/Okul Adı : Dumlupınar
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SBE
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İktisat
Tez / Proje Adı : Kamu Harcama Yönetiminde Etkinlik: Türkiye'de Kamu Harcama Yönetiminde Etkinlik Sorunu ve Network Destekli Performans Odaklı Kamu Harcama Yönetim Modeli
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Dumlupınar Üniversitesi1996
Öğr.Gör.Dumlupınar Üniversitesi1999
Yrd.Doç.Dr.Dumlupınar Üniversitesi2002
Öğr.Gör.Dr.Dumlupınar Üniversitesi2002
Doç.Dr.Dumlupınar Üniversitesi2006
Prof.Dr.Aksaray Üniversitesi2011
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Dumlupınar ÜniversitesiBölüm Başkanı01.08.2006 - 01.07.2011
Dumlupınar ÜniversitesiDekan Yardımcısı01.07.2009 - 01.06.2011
Aksaray Üniversitesi İİBF İktisatBölüm Başkanı15.11.2011 -
Aksaray ÜniversitesiGenel Sekreter27.03.2012 - 03.06.2013
Aksaray ÜniversitesiRektör Yardımcısı02.11.2012 - 18.05.2015
Aksaray Üniversitesi Turizm FakültesiDekan21.02.2014 - 21.02.2017
   
Görev Yaptığı Birimler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Makroiktisat
Politik İktisat
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Aksaray Üniversitesi BAP Komisyonu Üyesi16.11.2011 -
Aksaray Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi17.11.2011 -
Aksaray Üniversitesi İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi14.08.2012 -
Aksaray Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyesi14.08.2012 -
Aksaray Üniversitesi BEK Üyesi13.11.2012 -
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
Türkiye Ekonomi Kurumu -
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü2012
   
Son iki yılda verilen dersler
ECON203MAKRO İKTİSAT I
ECON204MAKRO İKTİSAT II
ECON215DERS DIŞI ETKİNLİK DERSİ
ECON216DERS DIŞI ETKİNLİK DERSİ
ECON311TARIM EKONOMİSİ
ECON313EĞİTİM EKONOMİSİ
ECON317İŞ HUKUKU VE SOSYAL POLİTİKALAR
ECON413SAĞLIK EKONOMİSİ
ECON417İKTİSAT POLİTİKASI
ECON418POLİTİK İKTİSAT
ECON419TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
GAZ 110EKONOMİ
IKT 500SEMİNER
IKT592YÜKSEK LİSANS TEZİ
ISLT 103İKTİSAT GİRİŞ -I
ISLT 104İKTİSATA GİRİŞ II
ISLT 401BİTİRME TEZİ I
ISLT 402BİTİRME TEZİ
İKT 591YÜKSEK LİSANS TEZİ
İKT 801UZMANLIK ALAN DERSİ
İKTD 500SEMİNER
İKTD 591DOKTORA TEZİ
İKTD 801UZMANLIK ALAN DERSİ
İKTD503İLERİ MAKRO İKTİSAT I
İKTD504İLERİ MAKRO İKTİSAT II
İKTD507GÜNCEL İKTİSADİ SORUNLAR
İKTD591DOKTORA TEZİ
İKTD592DOKTORA TEZİ
İKTD801UZMANLIK ALAN DERSİ
İKTD802UZMANLIK ALAN DERSİ
İKTD804UZMANLIK ALAN DERSİ
İKT500SEMİNER
İKT503MAKRO İKTİSADİ ANALİZ I
İKT504MAKRO İKTİSADİ ANALİZ II
İKT804UZMANLIK ALAN DERSİ
İKT820UZMANLIK ALAN DERSİ
MAL106İKTİSADA GİRİŞ II
MAL211MAKRO İKTİSAT I
MAL212 MAKRO İKTİSAT II
MLYE 500SEMİNER
MLYE 806UZMANLIK ALAN DERSİ
MLYE 807UZMANLIK ALAN DERSİ
MLYE510KAMU MALİYESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
TUİ 101GENEL EKONOMİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Bıyıklı, M. ve Bakırtaş, İ., Şam İhtisab Vergisi Bağlamında Osmanlı Egemenliğinin Zayıflama Süreci (1829-1831), "Bilig ", 62, (2012), s.21-39
A.2 Sağdıç, N., Bakırtaş, İ. ve Yıldız, B., Voting Power and Voting Power Indexes of Grand National Assembly of Turkey: 1987-2011, "Amme İdaresi Dergisi ", 46, (2013), s.1-32
A.3 Bakırtaş, İ. ve Çetin, M. A. , Revisiting the environmental Kuznets curve and pollution haven hypotheses: MIKTA Sample, "Environmental Science and Pollution Research ", 24(22), (2017), s.18273–18283.
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Bakırtaş, İ. ve Koyuncu, C., Türk Sermaye Piyasası Üzerinde Politik Olayların Etkisi, "İktisat, İşletme ve Finans Dergisi ", 20 (234), (2005), s.115-123
A.2 Bakırtaş, İ. ve Bakırtaş, H., Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Bir Kaynağı Olarak Temel Yetenek: Genel Bir Değerlendirme, "Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 19, (2008), s.101-119
A.3 Bakırtaş, İ. ve Önder, H., The Impact of Public Administration Capability on Corruption, "The Emprical Economic Letters ", 7 (10), (2008), s.970-979
A.4 Bakırtaş, İ. ve Koyuncu, C., The Relationship between Voting Power and Stock Exchange Rate: The Case of Turkey, "International Research Journal on Finance and Economics ", 48, (2010), s.24-34
A.5 Beyaz, Z. ve Bakırtaş, İ., Futbol Takımlarının Performanslarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi, "Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi ", 2 (2), (2010), s.1-16
A.6 Bakırtaş, İ., Kecek, G. ve Öztürk, D., Efficiency Evaluation of Turkish Individual Pension Systems by Data Envelopment Analysis, "Journal of Money, Investment and Banking ", 18, (2010), s.29-39
A.7 Haydaroğlu, C., Bakırtaş, İ. ve Koyuncu, C., Oylama Gücü ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, "Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi ", 8 (1), (2013), s.295-317
A.8 Vardar, Ali; Cetin, Atalay ve Bakırtaş, İbrahim, Cost Assessment of Wind Power in Marmara Region, Turkey, "EEST-B ", 5 (2), (2013), s.241-250.
A.9 Bakırtaş, İ.; Bayrak, S. ve Çetin, A., Economic Growth and Carbon Emission: A Dynamic Panel Data Analysis, "European Journal of Sustainable Development ", 3 (4), (2014), s.91-102
A.10 Bakırtaş, İ., Tuncer, G. ve Yiğit, Ü., Disiplinlerarası Bir Saha Olarak İktisadi Arkeoloji: Yöntemi ve Alt Disiplinleri, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi ", 9(2), (2014), s.47-63
A.11 Bakırtaş, H., Buluş, C. G. ve Bakırtaş, İ. , The Effects of Materialism and Consumer Ethics on Ecological Behavior: An Empirical Study, "European Journal of Sustainable Development ", 3 (4), (2014), s.125-134
A.12 Bakırtaş, H., Bakırtaş, İ., Çetin, M.A., Effects of Utilitarian and Hedonic Shopping Value and Consumer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions, "Ege Akademik Bakış ", 15(1), (2015), s.91-98
A.13 Bakırtaş, İ. ve Buluş, G. C. , Corruption: Determinants and Effects, "The Empirical Economic Letters ", 14, (2015), s.979-992.
A.14 Koç, S. ve Bakırtaş, İ., Türkiye'de Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Kointegrasyon Testlerinden Bulgular, "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 49 (Temmuz), (2016), s.252-277
A.15 Bakırtaş, İ. ve Çetin, M. A., Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: G-20 Ülkeleri, "Sosyoekonomi ", 24(28), (2016), s.131-145.
A.16 Bengisu, Z. B. ve Bakırtaş, İ., Doğal Kaynaklar Temelinde İç Savaşların Ekonomik Teorisi, "Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 17(2), (2017), s.27-42.
A.17 Bakırtaş, İ. ve Çetin, M. A. , Special Interest Groups and Economic Growth Nexus: An OECD Example, "Yönetim ve Ekonomi Dergisi ", X(XX) Yayın Sürecinde, (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Zortuk, Mahmut; Bakırtaş, İbrahim ve Varsak, Serkan, The Relationship between Human Capital and Economic Growth: An Empirical Analysis for Turkey, "First International Symposium on Sustainable Development ", Bildiri Kitabı, (2009), s.439-445
A.2 Bakırtaş, İbrahim; Ceyhun Haydaroğlu , Ortadoğu Petrollerinin Politik Ekonomisi, "38. ICANAS/Uluslararası İlişkiler Cilt I ", 10-15.09.2007, (2011), s.279-304
A.3 Bakırtaş, İbrahim; Bıyıklı, Mustafa, Uluslararası Politik İktisat Bağlamında Almanya'nın Ortadoğu'ya Yönelik Nüfuz ve Kültür Politikaları (Hitler Dönemi), "38. ICANAS/Uluslararası İlişkiler Cilt I ", 10-15.09.2007, (2011), s.261-278
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Bakırtaş, İbrahim; Koyuncu, Cüneyt, The Effect of Government's Influence Power in Political Decision Making Process on Financial Indicators: The Case of Turkey, "EconAnadolu'09 ", Bildiri Özetleri, (2009), s.119
A.2 Vardar, Ali; Çetin, Atalay ve Bakırtaş, İbrahim , Wind Power Cost Assessment at Different Locations in Marmara Region, Turkey, "XII. International Scientific Days, Karoly Robert College ", , (2012), s.238
A.3 Sağdıç, N. E. ve Bakırtaş, İ., Oylama Gücü ve Türkiye’de Oylama Gücünün Kamu Borçları Üzerindeki Etkileri, "XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu ", 24-28 Mayıs, (2013), s.
A.4 Bakırtaş, H. ve Bakırtaş, İ., Tüketim Duygularının Alışveriş Değeri ile Davranışsal Niyet ve Tatmin Üzerindeki Etkisi: Giyim Sektöründe Bir Araştırma, "XIV. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu ", Dumlupınar Üniversitesi, Saraybosna, (2013), s.
A.5 Bakırtaş, İbrahim; Çetin, M. Atalay ve Bakırtaş, Hülya, Effects of Utilitarian and Hedonic Shopping Value and Consumer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions, "6th Latin American Retail Conferance (CLAV-2013) ", 24-25th October, (2013), s.Bildiri Özetleri Kitapçığı
A.6 Bakırtaş, İ., Bayrak, S., Çetin, M. A., Economic Growth and Carbon Emission: A Dynamic Panel Data Analysis, "Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Development ", 26-27 September, Rome, Italy, (2014), s.68
A.7 Bakırtaş, H., Buluş, G. C., Bakırtaş, İ., The Effects of Materialism and Consumer Ethics on Ecological Behavior: An Empirical Study, "Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Development, ", 26-27 September, Rome, Italy, (2014), s.19
A.8 Bakırtaş, İ. ve Buluş, C. G. , Corruption: The Determinants and Effects, "16th International Academic Conferance, Amsterdam, The Netherlands ", May 12-15, (2015), s.
A.9 Bakırtaş, İ. ve Koç, S. , Vector Autoregression Approach to the Relations amongs Current Account, Exchange Rate Growth in Turkey, "16th International Academic Conferance, Amsterdam, The Netherlands ", May 12-15, (2015), s.
A.10 Bakırtaş, İ. ve Çetin, M. A., Is Renewable Energy Consumption of the Income Growth, "16th International Academic Conferance, Amsterdam, The Netherlands ", May 12-15, (2015), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Bakırtaş, İbrahim ve Koyuncu, Cüneyt, Kütahya'da Potansiyel Doğal Gaz Talebini Etkileyen Faktörler, "EKEV Akademi Dergisi ", 8, (2004), s.339-351
A.2 Dayar, H. ve Bakırtaş, İ., Analitik Bütçe Sınıflandırmasının Yapısı ve Bir Uygulama: Dumlupınar Üniversitesi Bütçesi, "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 11, (2004), s.101-114
A.3 Bakırtaş, İbrahim ve Koyuncu, Cüneyt, Politik Dalgalanmalar Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye'deki Seçimlerin Ekonometrik Analizi, "Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ", 19, (2005), s.55-66
A.4 Koyuncu, Cüneyt ve Bakırtaş, İbrahim, Logit Modeller Yardımıyla Sosyo-Ekonomik ve Demografik Faktörlerin Mevcut Alternatif Isınma Sistemleri Üzerindeki Etkisi (Kütahya Üzerine Bir Uygulama), "Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ", 19, (2005), s.35-54
A.5 Bakırtaş, İbrahim ve Dayar, Hatice, Seçimsel Ekonomik Dalgalanmalar Yaklaşımı Temelinde Türkiye'deki Seçimlerin Ekonomi-Politiği (1987-2003), "Liberal Düşünce Dergisi ", 10, (2005), s.175-188
A.6 Bakırtaş, İbrahim, Parasal Birlik Sürecinde Konjonktür Dalgalanmalarının Uyumlaştırılması: 1987-2002, "Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi ", 7, (2006), s.153-162
A.7 Koyuncu, Cüneyt ve Bakırtaş, İbrahim, İşveren ve İşletme Profili Açısından Perakendeci İşletmelerde Cinsiyet Ayrımcılığı, "Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ", 20, (2006), s.256-272
A.8 Ünver, Mustafa; Bakırtaş, İbrahim, Suçun Ekonomik Analizi: Genel Bir Değerlendirme, "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 20, (2008), s.35-56
A.9 Bakırtaş, İbrahim; Koyuncu, Cüneyt, Türkiye'de Finansal Göstergeler Üzerinde Politik Denge Oluşumlarının Etkisi, "Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ", 22, (2008), s.339-356
A.10 Varsak, Serkan; Bakırtaş, İbrahim, Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: 1970-2008 Türkiye Örneği, "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 25, (2009), s.49-59
A.11 Çetin, M. Atalay; Bakırtaş, İbrahim, OECD Ülkelerinde Reel Ücretler ve Emek Verimliliği Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi, "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 39, (2014), s.173-186
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 Bakırtaş, İbrahim, Ekonomik Analizleri ve Ekonomiye Yansımalarıyla Politik Aktörler, "Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı ", Ekin Kitabevi, (2007), s.
A.2 Yıldırım, K., Şıklar, İ., Bakırtaş, İ, Koyuncu, C., Yılmaz, R., Erdinç, Z., İktisada Giriş, "7. Baskı ", Pelikan Yayıncılık Ltd., Ankara, (2014), s.
A.3 Yıldırım, K.; Şıklar, İ.; Bakırtaş, İ ve Doğan, B., Mikro İktisada Giriş , "12. Baskı ", Pelikan Yayıncılık, Ankara, (2015), s.
A.4 Yıldırım, K., Bakırtaş, İ., Yılmaz, R., Esen, E., Makro İktisada Giriş, "11. Baskı ", Pelikan Yayıncılık Ltd., Ankara, (2016), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Bakırtaş, İbrahim, Dönüşüm (Geçiş) Ekonomileri, "Dünya Ekonomisinde Seçme Konular ", (Eds. F. Öztürk ve F. Çelebioğlu), (2006), s.
A.2 Öztürkler, Harun ve Bakırtaş, İbrahim, Küresel Ekonominin Genel Görünümü, "Stratejik Küresel Pazarlama ", (Eds. Necdet Timur ve Alparslan Özmen), Eflatun Yayınevi, 2. Basım, (2013), s.32-52
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Bakırtaş, İ. ve M. A. Çetin, Ekonomik Büyüme ve Karbon Emisyonu Arasındaki İlişki: Dinamik Panel Veri Analizi, "ICEF 2014 ", Bildiri Özetleri Kitapçığı, (2014), s.34


Egitim Faaliyetleri ( Bölüm II )(Tez Danışmanlığı)


Tek Danışman
A.1 Süper Lig'deki Karşılaşmaların Futbol Takımlarının Hisse Senedi Getiri Oranları Üzerine Etkileri, Beyaz, Zelal, (2009)
A.2 Yeni Kurumsal İktisat'ın Riggsci Eleştirisi, Tarhan, Ali, (2011)
A.3 Oylama Gücünün Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi, Haydaroğlu, Ceyhun, (2011)
A.4 Doğal Kaynaklar ve İç Çatışmalar Etkileşiminin Ekonomik Analizi, Beyaz, Zelal, (2013)
A.5 Makro İhtiyati Politikalar: Teori ve Uygulamalar, Çetin, M. Atalay, (2017)
A.6 Demokratik Toplumlarda Hükümetlerin Oylama Gücü ve Oylama Gücünün Kamu Borçlarına Etkisi: Türkiye Örneği , Sağdıç, Nail , (2010)
A.7 Türkiye'de Sağlığın Finansmanı ve Kamu Hastanelerinin Etkinlik Analizi, Şen, Murat, (2010)
A.8 Yozlaşmanın Ekonomik Analizi ve Yozlaşmanın Belirleyicilerine İlişkin Ampirik Analizi, Güney, Taner, (2010)
A.9 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Hizmeti Sunan Şirketlerin Etkinlik Analizi, Öztürk, Doğan, (2010)
A.10 Belirlilik, Belirsizlik ve Risk Durumlarında Sermaye Bütçelemesi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Yeniay, Ali, (2010)
A.11 Finansal Krizler ve Finansal Krizleri Belirleyen Faktörler, Dağılgan, Gökhan, (2011)
A.12 Seyitömer Höyüğü'nün İktisadi Arkeolojik Açıdan İncelenmesi, Yiğit, Ümit, (2012)
A.13 Etkin Ücret Modeli: OECD Örneği, Çetin, M. Atalay, (2013)
A.14 Yozlaşmanın belirleyicileri ve etkileri: Yapısal eşitlik modellemesi, Buluş, G. Canberk, (2014)
A.15 Türkiye'de Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir İnceleme, Koç, Süleyman, (2015)


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerdeki Yürütücü/Yönetici Görevi (Her Proje İçin)
A.1 Makro İhtiyati Politikalar: Teori ve Uygulamalar, " ", 5.2016 - 11.2016 ,


Yönetim Görevleri ( Bölüm II )(Üniversitemizdeki Yönetim Görevleri)


Rektör Yardımcısı,Dekan,Enstitü Md.,Myo Md. Görevleri (Her Yıl İçin) (Bu Görevleri Nedeniyle Doğrudan Üyesi Bulunduğu Kurul Üyeliklerinden O Dönem İçin Ayrıca Puan Verilmez)
A.1 Rektör Yardımcısı, 11.2012 - 05.2015
Üniversite Senatosu Veya Yönetim Kurulundaki Üyelikler (Her Yıl İçin)
A.1 Yönetim Kurulu (Seçilmiş Üye), 11.2011 - .
Bölüm Başkanlığı,Hazırlık Okulu Müdürlüğü Gibi Görevler (Her Yıl İçin) ( Bu Görevleri Nedeniyle Doğrudan Üyesi Bulunduğu Kurul Üyeliklerinden O Dönem İçin Ayrıca Puan Verilmez)
A.1 İktisat Bölüm Başkanlığı, 10.2011 - .


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 II. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, (2012)
A.2 II.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, (2013)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 EF International Language School Manchester/UK -15 June-15 September, (.2015)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10784&lang=tr