T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. Selma Aytüre

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Şereflikoçhisar Uyg.Tek. ve İşl.Y.O. Şereflikoçhisar 06650 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA
İş Telefonu : 3822882956
Fax : 3822882980
GSM :
e-mail : selmaayture@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : ŞEREFLİKOÇHİSAR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
DR
2003
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Avrupa Toplulukları ABD
Tez / Proje Adı : Avrupa Birliğine Uyum Açısından Türkiye'nin Şeker Üretim ve Ticaret Politikaları
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd.Doç.Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu2012
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek OkuluYüksek Okul Müdür15.06.2012 - 10.06.2015
   
Görev Yaptığı Birimler
Ş.Koçhisar Uyg. Tekn. ve İşl. Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
Avrupa Birliği
Kırsal Kalkınma
Tarım Politikası
Uluslararası Ticaret
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
I. Uluslararası Bankacılık Kongresi Danışma Kurulu Üyesi -
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
Avrupa Tarımsal Hukuk Kongresi -
Küresel Araştırmalar Derneği -
Kooperatifçilik Kurumu -
   
Son iki yılda verilen dersler
BFB 109BANKACILIĞA GİRİŞ
BFB 110FİNANSA GİRİŞ
BFBTZ507Avrupa Birliği'nin Bankacılık Sistemi
BFB403KAMBİYO SİSTEMİ VE MEVZUATI
BFB412BİTİRME PROJESİ
BFB475AB'NİN BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİ
BFB482DIŞ TİCARET VE KAMBİYO
BFB488ULUSLARARASI HUKUK VE AB HUKUKU
BFB500Seminer
BFB507Avrupa Birliği'nin Bankacılık Sistemi
BFB510Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Entegrasyonlar
BFB592Yüksek Lisans Tezi
BFB593Yüksek Lisans Tezi
BFB803Uzmanlık Alan Dersi
BFB806Uzmanlık Alan Dersi
BFB811Uzmanlık Alan Dersi
IKT 500SEMİNER
IKT592YÜKSEK LİSANS TEZİ
İKT500SEMİNER
İKT812UZMANLIK ALAN DERSİ
İSL 209DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
İSL 223KOOPERATİFÇİLİK
UTL109LOJİSTİK İLKELERİ
UTL110FİNANSA GİRİŞ
UTL209DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ
UTL307TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
UTL439ULUSLARARASI TİCARİ ÖRGÜTLER
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Aytüre, Selma; Aydoğdu Bağcı, Semra; Berki, Ömer, Hansa Birliği (Avrupa Birliği'nin Sonu da Hansa Birliği Gibi mi Olacak?), "The Journal of Academic Social Science Studies ", 58, (2017), s.523-541
1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen C-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Nazmi DEMİR, Selma AYTURE, Syed F. MAHMUD, X Efficiency Returns to Scale and Profitability Turkey's Banks Before and After the Financial Liberalisation, "Asia Pasific Journal of Applied Finance ", 1(3), (2012), s.1-12
A.2 SELMA AYTURE, Avrupa Birliği'nin Enerji Politikasında Son Gelişmeler ve Türkiye'ye Yansımaları, "CS:Energy 2013 ", 3(1), (2013), s.35-51
A.3 SELMA AYTURE, AB'nin Kırsal Turizm Anlayışı Çerçevesinde Milas Kıyıkışlacık (IASOS)'ın Kırsal Turizm Potansiyeli, "International Journal of Social and Economic Sciences ", 4(1), (2014), s.70-74
A.4 SELMA AYTURE, Search for Herding in the CEE Stock Markets (The Case of Poland and Romania), "International Reserch Journal of Finance and Economics ", 143, (2016), s.113-119
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 SELMA AYTURE, National Report for Turkey, "XXVII. European Congress on Rural Law ", , (2013), s.1-17
A.2 SELMA AYTURE, Avrupa Birliği'nin Arıcılık ve Bal Politikası ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, "4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi ", , (2014), s.201-203
A.3 SELMA AYTURE, Recent Developments at Inheriteance Law in Turkey, "XXVIII.European Congress of Rural Law ", , (2015), s.1-14


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 SELMA AYTURE, Avrupa Birliği'nde Kırsal Turizm Politikası ve Aksaray'da Uygulanabilirliği, "Aksaray Üniversitesi, İİBF Dergisi ", 5(1), (2013), s.7-23
A.2 SELMA AYTURE, Avrupa Birliği'nde Tarımsal Pazarlamada Kooperatiflerin Rolü ve Tarım Ürünleri Promosyon Programının Türkiye'de Uygulanabilirliği, "Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi ", 49(2), (2014), s.20-30
A.3 SELMA AYTURE, ÖMER BERKİ, Türkiye'nin Lojistik Potansiyeli Açısından Avrupa Birliği'nin Trans Avrupa Ağları, "Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi ", 50(2), (2015), s.1-15
A.4 SELMA AYTÜRE, ÖMER BERKİ, Avrupa Birliği, Türkiye ve Balkan Ülkeleri Ticaret İlişkileri, "İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi ", 14(28), (2016), s.197-212
C-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 AYTÜRE Selma, Su Kanununun AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Değerlendirilmesi, "Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi ", 9(1), (2016), s.65-71
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 MUSTAFA ACAR, SELMA AYTURE, Dünyada ve Türkiye'de Tarım ve Tarım Politikalarının Geleceği, "Dünyada ve Türkiye'de Tarım ve Tarım Politikalarının Geleceği ", , (2014), s.1-397
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 SELMA AYTÜRE, ÖMER BERKİ, İpekyolu Yeniden: Bu Defa Mal Ticareti, "Medeniyetler Güzergahı İpekyolu ", , (2014), s.203-224
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 SELMA AYTÜRE, ÖMER BERKİ, Avrupa Birliği'nin Trans Avrupa Ağları ve Türkiye'nin Uyum Sorunu, "2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi ", CD, (2013), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10780&lang=tr