T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ar.Gör.Dr. NİHAL KENAR

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜS AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAK. BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882185
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lise
2002
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lisans
2007
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Biyoloji
Tez / Proje Adı :

DR
2015
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Biyoloji A.B.D. Ekoloji ve Çevre Bilimleri
Tez / Proje Adı : Melendiz Dağları'nın (Niğde) Sintaksonomik Analizi
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi2009
Ar.Gör.Dr.Aksaray Üniversitesi2015
   
Görev Yaptığı Birimler
Fen Edebiyat Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Bitki Sosyolojisi, Bitki Coğrafyası, Bitki Ekolojisi, Bitki Sistematiği,
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
EDDG (European Dry Grassland Group) -
   
Son iki yılda verilen dersler
BİY 223TOHUMSUZ BİTKİLER LAB.
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Kenar N., Ketenoğlu O., The Phytosociology of Melendiz Mountain in Cappadocian part of Central Anatolia (Niğde/Turkey), "Phytocoenologia ", 46, (2016), s.141-183
1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen C-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Kenar N., Notes and contributions on the flora of Melendiz Mountains and its surroundings (Nigde, Turkey), "Flora Mediterranea ", 24, (2014), s.109-138
A.2 Kenar N., Phytosociological investigations of steppe and steppe forest vegetation in the south-east part of Central Anatolia (Turkey), "Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University – (JFFIU) ", In press, (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Kenar N., Erdönmez D., Erkan Türkmen K. , Anti-quorum sensing and anti-biofilm activity of Viscum album L. subsp. album on different pathogenic bacteria, "European Biotechnology Congress 2016 ", , (2016), s.
A.2 Erdönmez D., Kenar N., Erkan Türkmen K., Evaluation of Anti-quorum sensing activity of Elaeagnus angustifolia L. extracts from Central Anatolia, "European Biotechnology Congress 2016 ", , (2016), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Kenar N. Şekerciler F., Özdeniz E., Ecotones as of boundries between vegetation patches, "International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2013) ", , (2013), s.650
A.2 Kenar N., Phytosociological study on Melendiz Mountain in Central Anatolia (Niğde/Turkey), "XXIV. International Workshop of European Vegetation Survey ", , (2015), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Keske P., Kenar N. , Toros Sediri’nin ekolojisi üzerine bir araştırma, "Ekoloji 2010 Sempozyumu ", , (2010), s.168
A.2 Kenar N., Türker O.C. , Antropojenik arsenik kirliliği ve çevreye etkileri, "Ekoloji 2010 Sempozyumu ", , (2010), s.123
A.3 Kenar N., Ketenoğlu O. , Melendiz Dağları (Niğde) endemikleri, "XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi ", , (2012), s.628
A.4 Kenar N., Ketenoğlu O. , Melendiz Dağları, Hasan Dağı, Erciyes Dağı, Kervansaray Dağı, Karadağ, Aladağlar’ ın floristik yönden karşılaştırılması, "XXI. Ulusal Biyoloji Kongresi ", , (2012), s.627


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerdeki Yürütücü/Yönetici Görevi (Her Proje İçin)
A.1 Güzelyurt Aksaray Narköy ve Bozköy Niğde Arasında Kalan Bölgenin Vejetasyonunun Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması, "Aksaray Üniversitesi ", 05.2016 - 05.2017 , Kenar N./Şekerciler, F., Çoban S.
Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerde Yürütücü/Yönetici Dışı Görevler İçin
A.1 Terapötik etkili olduğu düşünülen bitki ekstraktlarının Anti Quorum Sensing Antibiyofilm ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması, " ", 05.2016 - 05.2017 , Erdönmez D./Kenar N., Erkan K.


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 Ekoloji 2010 Sempozyumu, (2010)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak
A.1 Erasmus-Staj Programı, (2008)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 Vejetasyon Çevre İlişkileri Analitik Değerlendirmeler Kursu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Antalya, Türkiye., (10.2014)
A.2 II. Biyoloji ve Ekoloji Alanlarında Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitim Etkinliği “Bir Fikir, Bir Proje”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye., (04.2015)
A.3 7th Greek Summer School in Conservation Biology “Biodiversity Theory and Practice", Ano Pedina, Zagori, Greece., (06.2015)
A.4 Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri-Envvanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Antalya, Türkiye., (01.2017)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10550&lang=tr