T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. MEHTAP GÜRSOY

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Güzelyurt MYO Güzelyurt MYO Güzelyurt/AKSARAY GÜZELYURT/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882577
Fax : 3824512071
GSM :
e-mail : mehtapgrsoy@gmail.com
Web : mehtapgrsoy@gmail.com
MSN :
Fakültesi : GÜZELYURT MESLEK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
1997
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Ziraat Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Tarla Bitkileri Bölümü
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2001
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

DR
2016
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Aksaray Üniversitesi2009
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2016
   
Görev Yaptığı Birimler
Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
Tarla Bitkileri yetiştirme ve Islahı
   
Son iki yılda verilen dersler
BK 102BAHÇE BİTKİLERİ
BK 103TARIMSAL EKOLOJİ
BK 104TARLA BİTKİLERİ (Seçmeli)
BK 105ENTOMOLOJİ
BK 107FİTOPATOLOJİ
BK 109TOPRAK BİLGİSİ (Seçmeli)
BK 110BİTKİ KORUMA KLİNİKLERİ - I
BK 202MEYVE - BAĞ HASTALIKLARI
BK 205TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI
BK 206YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ (Seçmeli)
BK 207TARIMSAL SAVAŞ MEKANİZASYONU
BK 208TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI
BK 209BİTKİ KORUMA İLAÇLARI
BK 210MEYVE - BAĞ ZARARLILARI (Seçmeli)
BK 211DEPO HASTALIK VE ZARARLILARI
BK 212SULAMA
BK 213BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME (Seçmeli)
BK 214BİTKİ KORUMA KLİNİKLERİ - II
BK 215PROJE - I
BK 216PROJE- II
BK 218TARIMSAL PAZARLAMA
BK 219SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
BK 220BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI
BK 400STAJ
SER 106BAHÇE BİT. ÜRETİM TEKNİĞİ
SER 118SERA TOPRAK BİLGİSİ VE GÜBRELEME
SER 120SERADA SAKSI ÇİÇEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SER 122SERA SULAMA TEK. VE DRENAJ
SER 132GENEL VE SERA SEBZECİLİĞİ I (Seçmeli)
SER 204SÜS BİTKİLERİ VE KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİ
SER 214TARIMSAL PAZARLAMA
SER 216YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II
SER 218TARIMSAL YAYIM VE HABERLEŞME
SER 220SERADA SAKSI ÇİÇEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
SER 234SERA BİTKİ DÜZENLEYİCİLERİ (Seçmeli)
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Mehtap Gürsoy, Özer Kolsarıcı, EFFECTS OF DIFFERENT HUMIC ACID DOSES IN LEO-NARDITE ENVIRONMENT ON THE OIL PERCENTAGE AND FATTY ACIDS OF SUMMER RAPESEED (Brassica napus ssp. oleifera L.) UNDER CENTRAL ANATOLIAN CONDITIONS, "Fresenius Environmental Bulletin ", 26, (2017), s.6447-6456
A.2 Mehdi Taher, Ramazan Beyaz, Marieh Javani, Mehtap Gürsoy, Mustafa Yildiz, Morphological and biochemical changes in response to salinity in sunflower (Helianthus annus L.) cultivars, "Italian Journal of Agronomy ", , (2018), s.
1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen C-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Gürsoy, M., Balkan, A. ve Ulukan, H. 2012., "Ecophysiological Responses to Stress in Plants: A General Approach, Pakistan Journal of Biological Sciences", "Pakistan Journal of Biological Sciences ", , (2012), s.15(11): 506-516.
A.2 Ulukan, H., Bayraktar, N., Öksel, A., Gürsoy, M., Koçak, N., 2012. , “Agronomic Importance of Fırst Development of Chickpea (Cicer arietinum L.)Under Semi-arid Conditions: II. Seed Imbibiton,, "Pakistan Journal of Biological Sciences, ", , (2012), s.15(4):192-197.
1.1.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitapta En Az Bir Bölümün Yazarlığı
A.1 Mustafa Yildiz, Ramazan Beyaz, Mehtap Gursoy, Murat Aycan, Yusuf Koc and Mustafa Kayan, Seed Dormancy, "Advances In Seed Biology ", Chapter 5, (2017), s.85-101.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Mehtap Gürsoy, Hakan Ulukan, “Effects of Global Climate Change on Agriculture” , " 23rd. İnternatıonal Scıentıfıc – Experts Congress on Agriculture and Food Industry ", , (2012), s.Book of Full Texts, pp.590-594.
A.2 Kibar, M., Ulukan, H., Gürsoy, M., 2012. , “Impact of Climate Change on Agricultural Soils” , "VIII. International Soil Science Congress ", , (2012), s. Volume IV, 49-54.
A.3 Mehtap Gürsoy, Hakan Ulukan, Environment Friendly Fuel:Biodiesel, "Internatıonal Conference on Envıronmental Scıence And Technology’2013 ", , (2013), s.
A.4 Farzad Nofouzı, Mehtap Gürsoy, Dilek Başalma, “Susam (Sesamum indicum l.) Çeşitlerinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi", "Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi 22-25 Eylül 2014 ", , (2014), s.(Basımda).
A.5 Hakan Ulukan, Mehtap Gürsoy, "Bitkilerde Strese Ekofizyolojik Tepkiler” , "Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül 2014, ", , (2014), s.(Basımda).
A.6 Gürsoy, M., Nofouzı, F., ve Başalma, D. , Kışlık Kolza (Brassica napus ssp.oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullarında Verim ve Verim Öğeleri Yönünden Karşılaştırılması, "III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ", Basımda, (2015), s.22-24 Ekim 2015
A.7 Gürsoy, M., and Ulukan, H, Investigation of Some Biofuels From Agricultural Perspective, "VIII. International Symposıum on Ecology and Envıronmental Problems, October 04-07 2017 ", , (2017), s.344.
A.8 Erdem, N., Derin, Ö., D., and Gürsoy, M. , ”Research Regarding with Cooking Vegetable Oil Consumption Habits of Students, "I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants: “Natural and Healthy Life ", Book of Abstracts , (2017), s.pp:1538
A.9 Day, S., Gürsoy, M., Koçak, N., Taşkın, M., B., Beyzi, E., and Aasım, M. 2017, Impact of Boron (B) Applications on Yield Components and Minerals Content of Safflower Cultivars, "3rd International Agriculture Congress ", Book of IAC, (2017), s.58
A.10 Derin, Ö., D., Erdem, N., Atalay, Z., and Gürsoy, M. , The Knowledges on Edible Vegetable Oil and Purchasing Behavıors of Students of Güzelyurt Vocational School, "4th International Halal and Healthy Food Congress ", 3-5 November , (2017), s.250-251.
A.11 Beyaz, R., Yıldız, M., Bahadır, A., and Gürsoy, M. , The effect of magnetic field strength on breaking tuber dormancy in potato (Solanum tuberosum L.), "6th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology ", December 22-25 2017, (2017), s.
A.12 Mehtap Gürsoy, Nuran Erdem, Reactions of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Cultivars to Salt Doses During Their Germination and Seedling Growth, "” International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development 21-24 September ", , (2017), s.529-530
A.13 Ulukan, H., and Gürsoy, M. , Global Warming Effect on Some Field Crops: A General Outlook, "VIII. International Symposıum on Ecology and Envıronmental Problems 04-07 October ", , (2017), s.336


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Mehtap Gürsoy, Alpay Balkan, Hakan Ulukan, Bitkisel Üretimde Allelopati, "Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ", 2, (2013), s.115-122
A.2 Mehtap Gürsoy, Farzad Nofouzı, Dilek Başalma, Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi, "Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi ", 24(2):96-102, (2015), s.
A.3 Mehtap Gürsoy, Farzad Nofouzi, Dilek Başalma, Humik Asit Uygulama Zamanı ve Dozlarının Kışlık Kolzada Verim ve Verim Öğelerine Etkileri, "Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi ", 25, (2016), s.131-136
A.4 Mehtap Gürsoy, Özer Kolsarıcı, Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi, "KSÜ Doğa Bil. Derg., ", Özel sayı, (2017), s.186-191.
C-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Gürsoy, M., 2011. , “Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare L.) Hat ve Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Verim ve Kalite Ögelerine Etkileri” , "E-Journal of New World Sciences Academy ", , (2011), s.6(4):114 -123.
A.2 Ulukan, H. ve Gürsoy, M. 2012., “Bitkisel Tohumluk Üretiminde Genetik İlkelerin Yeri” , "Anadolu İzlenimleri, ", , (2012), s. 5(44): 6 -7.
A.3 Ulukan, H. ve Gürsoy, M. 2012. , “Tohumlarda “Ön İşlem” Ya Da “Prımıng” ", " Anadolu İzlenimleri, ", , (2012), s. 6(46): 6 - 7.
A.4 Ulukan, H. ve Gürsoy, M. 2012. , “Bitkisel Tohumluk Üretiminde Genel Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları”, "Anadolu İzlenimleri ", , (2012), s., 6(45): 28 - 29.
A.5 Gürsoy, M. ve Ulukan, H. 2012. “Küresel Isınma ve Tarım ” , Küresel Isınma ve Tarım, "Anadolu İzlenimleri, ", , (2012), s. 6(46): 26.
A.6 Gürsoy, M., ve Ulukan, H., 2013.,, “Effects of Global Climate Change on Agriculture” , " Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ", , (2013), s. Özel Sayı, (2): 439-442. (23rd İnternatıonal Scıentıfıc – Experts Congress on Agriculture and Food Industry kongresinde de yayınlanmıştır.)
A.7 Gürsoy, M., ve Ulukan, H., 2013. , “Envıronment Frıendly Fuel: Bıodıesel” , "Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, ", , (2013), s.Special Issue, (2): 744-751. (ICOEST 2013 kongresinde de yayınlanmıştır.)
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Ulukan, H., ve Gürsoy, M., 2011. , “Bitkisel Kökenli Tohumluk Üretiminin Genetik İlkeleri,Uyulması Gerekenler ve Karşılaşılan Sorunlar” , "Türkiye IV.Tohumculuk Kongresi 14-17 Haziran 2011, ", , (2011), s.SAMSUN Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bildiriler Kitabı Haziran 2011, sf:351-358
A.2 Ulukan, H., ve Gürsoy, M., 2011. , “Küresel Isınma ve Ülkemiz Bazı Tarla Bitkileri Tarımına Etkisi” , "IX. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2011, ", , (2011), s.Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Görükle/BURSA Bursa Uludağ Üniversitesi Bildiriler Kitabı, sf:2043-2046
A.3 Gürsoy, M., Ulukan, H., 2012. , “Ekoloji ve Bitkisel Üretim”, "Ekoloji 2012 Sempozyumu, ", , (2012), s.Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3-5 Mayıs 2012, KİLİS, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ekoloji 2012 Bildiri Özetleri Kitabı, sf:193.
A.4 Gürsoy, M., ve Ulukan, H. 2013. , “Biyoçeşitlilik ve Endemizm”, "10. Tarla Bitkileri Kongresi ", , (2013), s. 10-13 Eylül 2013, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi KONYA.
A.5 Pashazadeh, M., Gürsoy, M., ve Başalma, D. 2013, , "Yerel Hintyağı Ekotiplerinde (Ricinus communis L.) Farklı Azot Dozlarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi”, "10. Tarla Bitkileri Kongresi ", , (2013), s.10-13 Eylül 2013, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi KONYA.
A.6 Gürsoy, M., ve Ulukan, H. 2013. , “Yeni Alternatif Enerji Kaynağı: Biyodizel”, "İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi ", , (2013), s.İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi Bildiriler Kitabı, Bitkisel Üretim Cilt- 1 sf:170-175.
A.7 Taher, M., Gürsoy, M., ve Yıldız, M. 2013.”, “Şeker Pancarında (Beta vulgaris L.) Farklı Ploidi Seviyelerindeki Genotiplerin Vejetatif ve Generatif Gelişimleri, Biyotik ve Abiyotik Stres Faktörlerine Karşı Gösterdiği Tepkiler, " 10. Tarla Bitkileri Kongresi ", , (2013), s. 10-13 Eylül 2013, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi KONYA
A.8 Gürsoy, M., ve Başalma, D. 2013. , “Organik Tarım ve Çevre” , "Ekoloji 2013 Sempozyumu ", , (2013), s.Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2-4 Mayıs 2013, TEKİRDAĞ, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekoloji 2013 Bildiri Özetleri Kitabı sf:199.
A.9 Balkan, A., Gürsoy, M., ve Ulukan, H. 2013. , “Bitkilerde Çeşitli Abiyotik Stres Faktörleri” , "Ekoloji 2013 Sempozyumu ", , (2013), s.Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2-4 Mayıs 2013, TEKİRDAĞ , Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ekoloji 2013 Bildiri Özetleri Kitabı sf:224
A.10 Hakan Ulukan, Mehtap Gürsoy, TOHUM DEPOLAMASINA ETK??L?? BAZI FAKTÖRLER, "5. uluslararası Katılımlı Tohumculuk kongresi ", , (2014), s.369-372.
A.11 Mehtap, Gürsoy, Farzad Nofouzi, Dilek Başalma, BAZI KOLZA (Brassica napus ssp. oleifera L.) ÇE????TLER??NDE TUZ STRES??N??N Ç??MLENME VE ERKEN F??DE, "5. Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi ", , (2014), s.116-121
A.12 Farzad Nofouzı, Mehtap Gürsoy, Dilek Başalma, Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Uygulanan Farklı Priming İşlemleri ve Değişik Tuz Konsantrasyonlarının Çimlenme ve Erken Fide Gelişimine Etkisi, "11. Tarla Bitkileri Kongresi ", 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, (2015), s.Basımda
A.13 Mehtap Gürsoy, Farzad Nofouzı, Dilek Başalma, Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerine Farklı DozlardaUygulanan Peg(Polietilenglikol)’in Çimlenme Ve Erken Fide Gelişimine Etkisi , "11. Tarla Bitkileri Kongresi ", 7-10 Eylül 2015 Çanakkale, (2015), s.Basımda
A.14 Mehtap Gürsoy, Özer Kolsarıcı, Biyodizel Üretimi ve Bitkisel Yağların Biyodizel Üretimindeki Yeri, "11. Tarla Bitkileri Kongresi ", 7-10 Eylül 2015, Çanakkale, (2015), s.Basımda
A.15 Gürsoy, M. ve Kolsarıcı, Ö. , Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi, "12. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül 2017 ", , (2017), s.
A.16 Gürsoy, M., Nofouzı, F., Başalma,D, Bazı Soya ( Glycine max L. Merr.) Çeşitlerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuzluluğun Etkisi, "12. Tarla Bitkileri Kongresi 12-15 Eylül ", , (2017), s.144


Egitim Faaliyetleri ( Bölüm II )(Egitim Hizmeti)


5 Derslik Normal Ders Yükü Dışında Bir Sene İçinde Verilen Her Kredili Ders İçin
A.1 Sütaş A.Ş., Yem Bitkileri Yetiştiriciliği, , (2010)


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerdeki Yürütücü/Yönetici Görevi (Her Proje İçin)
A.1 Farklı oranlarda ketencik tohumu yağı kullanılarak üretilen kitosan temelli filmlerin antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi, "Aksaray Üniversitesi ", 03.2017 - 10.2017 , Yrd.Doç.Dr. Mehtap GÜRSOY, Prof. Dr. Murat KAYA, Doç. Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Lalehan AKYÜZ, Dr. İdris SARGIN, Öğr. Gör. Nuran ERDEM, Bahar AKYÜZ


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 “Bitki Biyoteknolojisi ve Günümüze Yansımaları” Konferans 29 Aralık 2010, Güzelyurt Meslek Yüksekokulu, AKSARAY, (2010)
A.2 Sağlıklı Beslenme, (2014)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Kamu, Özel ve Yerel Kuruluşlarda Üniversite Bilgi ve Onayı İle Verilen Danışmanlık Hizmeti (Her Bir Yıl İçin))


Kamu, Özel ve Yerel Kuruluşlarda Üniversite Bilgi ve Onayı İle Verilen Danışmanlık Hizmeti (Her Bir Yıl İçin)
A.1 Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Plan Faaliyetleri Danışma Kurulu Üyesi, (2015)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 “Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu” 2010. 28 Haziran- 1 Temmuz 2010, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ERZURUM, (.2010)
A.2 ABC Medikal tarafından düzenlenen LI-COR Çevre Grubu Semineri “LI-6400XT Portable Photosynthesis ve LAI-2200 Plant Canopy Analyzer Cihazı” Eğitimi 18 – 20 Haziran 2012 DİYARBAKIR, (.2012)
A.3 Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği (Yedek üye), (05.2017)
A.4 Yayın Hakemliği (Turkish Journal of Afri Food Science - Uluslararası hakemli dergi), (12.2017)
A.5 Yayın Hakemliği (Turkish Journal of Agri Food Science - Uluslararası hakemli dergi), (03.2017)
A.6 Bölüm Başkanlığı, (04.2017)
A.7 Yayın Hakemliği (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ) SCI - 2, (10.2017)
A.8 Yayın Hakemliği (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ) SCI - 1, (10.2017)
A.9 Yayın Hakemliği (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ) SCI - 1, (02.2018)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10495&lang=tr