T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. FUNDA VARNACI UZUN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail : fundavarnaci@hotmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2004
  Üniversite/Okul Adı : EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2008
  Üniversite/Okul Adı : BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : COĞRAFYA ANABİLİM DALI
Tez / Proje Adı :

DR
2012
  Üniversite/Okul Adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : COĞRAFYA ANABİLİM DALI
Tez / Proje Adı : IHLARA VADİSİ KÜLTÜREL PEYZAJ ALANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ2004
Öğr.Gör.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ2009
Yrd.Doç.Dr.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ2013
   
Uzmanlık Alanları
COĞRAFYA, TURİZM COĞRAFYASI, ÇEVRE EĞİTİMİ
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
AVRUPA COĞRAFYACILAR BİRLİĞİ -
   
Son iki yılda verilen dersler
FTR120ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
SBE 500Seminer
SBE 521SOSYAL BİLGİLERDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
SBE 591YÜKSEK LİSANS TEZİ
SBE 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
SBE 813UZMANLIK ALAN DERSİ
SBE 813Uzmanlık Alan Dersi
SBE813Uzmanlık Alan Dersi
SBE814UZMANLIK ALAN DERSİ
SBE814Uzmanlık Alan Dersi
SIN 206TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ
SOS 202GEN. BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA
SOS 218COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
SOS 309ÜLKELER COĞRAFYASI
SOS 410ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
SOS 413OKUL DENEYİMİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Uzun, N., Sağlam, N., Varnacı Uzun, F. , Yeşil Sınıf Modeline Dayalı Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesinin Çevre Bilinci ve Kalıcılığına Etkisi, "Ege Eğitim Dergisi ", 2008 (9) 1, (2008), s.59-74
A.2 Keleş, Ö., Uzun, N. ve Varnacı Uzun, F., Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci, Çevresel Tutum, Düşünce ve Davranışlarının Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi ve Kalıcılığının Değerlendirilmesi, "Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ", 9(32), (2010), s.384-401
A.3 Varnacı Uzun, F. ve Somuncu, M. , Kültürel Peyzajın Korunması ve Turizm İlişkisi Bağlamında Yerel Halkın Görüşleri: Ihlara Vadisi Örneği, "Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi ", 3(2), (2011), s.21-36
A.4 Varnacı Uzun, F. ve Somuncu, M., Ihlara Vadisi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Yerel Halkın Turizme Katılımına İlişkin Görüşleri, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ", 14 (22), (2012), s.113-118
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10494&lang=tr