T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. VOLKAN IŞIK

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok Adana Yolu Üzeri 70.Km MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882430
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2005
  Üniversite/Okul Adı : Cumhuriyet Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2009
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkieri
Tez / Proje Adı : Küreselleşmenin Personel Seçme Yöntem ve Teknikleri Üzerine Etkileri:Hacettepe Üniversitesi Teknoken

DR
2016
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Tez / Proje Adı : Çalışmanın Değişen Anlamı ve Üçüncü Sektör İstihdamı Çerçevesinde Türkiye'deki Sosyal Girişim İstihd
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi2007
Ar.Gör.Dr.Aksaray Üniversitesi2016
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2017
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Gazi ÜniversitesiAraştırma Görevlisi05.05.2008 - 29.08.2016
Ankara Hukuk ve Ceza MahkemeleriDiğer01.10.2013 -
Aksaray İl İstihdam ve Mesleki Eğitim KuruluDiğer01.01.2017 -
   
Görev Yaptığı Birimler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, İşgücü Piyasaları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Girişimcilik.
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
İstihdam Araştırmaları Derneği01.01.2013 -
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
I.Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu Makale Ödülü2012
   
Son iki yılda verilen dersler
BFB 103HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I
BFB203BORÇLAR HUKUKU
BFB211BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BFB519İstihdam Politikaları ve İnsan Kaynakları Yönetimi
BFB521Araştırma ve Yayın Etiği
ISL 838UZMANLIK ALAN DERSİ
ISLT 343İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ISLT 401BİTİRME TEZİ I
ISLT 402BİTİRME TEZİ
ISLT 407İŞ HUKUKU
ISLT 441SOSYAL POLİTİKA
ISLT 444SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
SKY 427SOSYAL POLİTİKASI
UTL103HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I
UTL201MİKRO İKTİSAT
UTL203BORÇLAR HUKUKU
UTL211BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
UTL305KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
YBS402İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
YBS428İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
YOS403İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 IŞIK VOLKAN, Kurumsal Sosyal Sorumlulugun Degistirdigi Çalısma Kavramı ve Yeni Bir Çalısma Alanı Olarak Sosyal Girisimler, "Sosyal Güvenlik Dergisi ", 3, (2013), s.101-131
Uluslararası Bir Yayınevi Tarafından Basılan Bilimsel Kitaplar (Kitap Başına)
A.1 IŞIK VOLKAN, Küresellesmenin Personel Seçimine Etkisi, "Küresellesmenin Personel Seçimine Etkisi ", 1, (2015), s.222
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 IŞIK VOLKAN,BAŞER PAMİR, The Change In Industrial Relations and Reflections To The Turkish Labour Law, "International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference ", 4(1), (2013), s.35-47
A.2 IŞIK VOLKAN, Ülke Ekonomilerine Katkıları Bakımından Sosyal Girişimler ve Türkiye de Sosyal Girişimcilik, " II. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi ", 1, (2014), s.
A.3 BASER PAMIR,ISIK VOLKAN, Legislations For Youth Employment and Youth Unemployment Problem In Turkey, "International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference ", 8(1), (2015), s.221- 226.
A.4 IŞIK VOLKAN, Structural Specialities Of Turkish Labor Force From The Perspective Of Main Parameters, "III.AGP International Humanities and Social SciencesConference ", 1(1), (2016), s.24-32.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 IŞIK VOLKAN, Çalısma Yasamında Kadın Isgücüne Yönelik Cinsiyet Ayrımcılıgı Uygulamaları, "Kamuda Sosyal Politika Dergisi ", 11, (2009), s.67-72
A.2 IŞIK VOLKAN, Endüstri Iliskilerinin Yeni Yüzü Insan Kaynakları Yönetimi Emegi Örgütsüzlestirme Stratejisi, "Gazi Üniversitesi IIBF Dergisi ", 1, (2009), s.147-176
A.3 IŞIK VOLKAN, 1980 Sonrası Neo liberal Politikaların Issizlikle Mücadelede Yerine Getiremedigi Vaadler Rusyayı Çıkmaza Sürükleyen Yol, "Çimento Isveren Dergisi ", 24, (2010), s.22-38
A.4 ISIK VOLKAN,BÜLBÜL OKAN GÜRAY, Dünyada Issizlik Sigortası ve Issizlik Yardımı Uygulamaları, "Istihdamda 3i Dergisi ", 6, (2012), s.62-66
A.5 IŞIK VOLKAN, Ekonomik Kriz Dönemlerinde Sosyal Sorumlulugun Üstlenilmesinde Yeni Bir Alternatif Sosyal Girisimler, "KamuTürk Türkiye Kamu-Sen Dergisi ", 4, (2013), s.44-47
A.6 IŞIK VOLKAN, Sosyal Girisimlerin Istihdam Potansiyeli, "Türk-Metal Dergisi ", 169, (2013), s.24-29
A.7 IŞIK VOLKAN, Sosyal Girisimlerin Türkiye deki Görünümü, "Istihdamda 3i Dergisi ", 12, (2014), s.66- 71
A.8 IŞIK VOLKAN, Türkiye deki Sosyal Girisim Yapılanması Analizi Ashoka Üyesi Sosyal Girisimler Üzerine Bir Alan Arastırması, "Karatahta Is Yazıları Dergisi ", 1, (2015), s.63-76
A.9 IŞIK VOLKAN, Türkiye de Genç Issizligi ve Genç Nüfusta Atalet, "Hak Is Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi ", 5, (2016), s.82-97
A.10 IŞIK VOLKAN, Özel Istihdam Bürolarına Verilen Geçici Is Iliskisi Kurulması Yetkisinin Isgücü Piyasasına Etkileri Bakımından Degerlendirilmesi, "Çimento Isveren Dergisi ", 30, (2016), s.8-19
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 IŞIK VOLKAN, Çalısmanın Evrimi ve Sosyal Girisim, "Çalısmanın Evrimi ve Sosyal Girisim ", 1, (2016), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 IŞIK VOLKAN, Yeni Teknolojilerin Insan Kaynagı Tedarik Süreci Üzerindeki Etkisi, "Çalısma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Seçme Yazılar II ", 1, (2008), s.
A.2 IŞIK VOLKAN, Endüstri Iliskilerinde Degisim:Çogulculuktan-Bireyselcilige, "Çalısma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Seçme Yazılar III ", 1, (2010), s.
A.3 ÖZAYDIN MEHMET MERVE,ISIK VOLKAN, Ücretler ve Çalısma Kosulları, "Sosyal Politika I ", 1, (2016), s.
A.4 BEDIR EYÜP,KURNAZ ISIL,ISIK VOLKAN, Istihdam, Issizlik, Ücretler ve Çalısma Kosulları, "Sosyal Politika ", 1, (2016), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 ISIK VOLKAN,BÜLBÜL OKAN GÜRAY, Küresel Ekonomik Krizin Türkiye de Istihdam Üzerindeki Etkilerini Önlemeye Yönelik Tedbirler Istihdam ve Yatırım Tesvik Paketlerine Iliskin Bir Degerlendirme, "12.Çalısma Iliskileri Kongresi ", 1, (2009), s.502-552
A.2 ISIK VOLKAN,BÜLBÜL OKAN GÜRAY, Bir Aktif Istihdam Politikası Olarak Sözlesmeli Erlik Uygulaması, "14.Çalısma Ekonomisi ve Endüstri Iliskileri Kongresi ", , (2012), s.573-621
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 IŞIK VOLKAN, Çalısmanın Degisen Anlamı ve Üçüncü Sektör Istihdamı Çerçevesinde Türkiye deki Sosyal Girisim Istihdamının Analizi ASHOKA Örnegi, "1.Sosyal Bilimler Doktora Ögrencileri Çalıstayı ", , (2012), s.


Yarışmalar/Ödüller/Üyelikler ( Bölüm III )(Ulusal)


Düzenli Olarak Yapılan Bir Ulusal Yarışmada Bilim, Sanat ve Spor Ödülü
A.1 Sosyal Politikalar Derneği, "I.Uluslararası Sosyal Politikalar Sempozyumu Makale Yarışması 3.lük Ödülü " (06.2012)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10419&lang=tr