T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ar.Gör. AHMET TARIK TORUN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822883500
Fax : 3822883500
GSM :
e-mail : ahmettarik.torun@gmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lise
2008
  Üniversite/Okul Adı : Karatay Süleyman Demirel Milli Piyango Anadolu Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lisans
2012
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Mühendislik Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Harita Mühendisliği
Tez / Proje Adı : İstanbul KIyı Alanlarındaki Değişimlerin Uzaktan ALgılama Yöntemleri ile Belirlenmesi

Y.Lisans
2015
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Ensitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Harita Mühendisliği
Tez / Proje Adı : Yapay Arı Koloni Algoritmasının Tarım Alanlarının Sınıflandırılmasında Kullanılabilirliğinin İrdelen

DR
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Harita Mühendisliği
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi2013
   
Görev Yaptığı Birimler
Mühendislik Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Uzaktan Algılama
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
Harita Kadastro Mühendisleri Odası06.12.2012 -
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


1.1.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitapta En Az Bir Bölümün Yazarlığı
A.1 Selçuk REİS, Ahmet Tarık TORUN, Burhan Baha BİLGİLİOĞLU, Investigation of Availability of Remote Sensed Data in Cadastral Works, "Cadastre: Geo-Information Innovations in Land Administration ", , (2017), s.63-77
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Reis S., Torun A.T., Bilgilioğlu B.B, INVESTIGATION OF AVAILABILITY REMOTE SENSED DATA IN CADASTRAL WORKS , "World Cadastre Summit ", , (2015), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Torun A.T, Ekercin S., Terrestrial Laser Scanning Approach in Calculation of Snow Depth and Volume, "International Conference on Civil and Enviromental Engineering ", , (2017), s.1242


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Ahmet Tatık Torun, Semih Ekercin, Cemil Gezgin, YSA İle Optimize Edilmiş Yapay Arı Koloni Algoritmasının Landsat Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, "Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi ", Özel Sayı, (2017), s.86-93
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Reis S., Torun A.T., Yapay Arı Koloni Algoritmasının Tarım ALanlarınının Sınıflandırılmasında Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi, "9. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu ", ISBN:978-605-65700-0-1, (2015), s.424-428
A.2 Cemil GEZGİN, B.Baha BİLGİLİOĞLU, S.Sefa BİLGİLİOĞLU, Osman ORHAN, A.Tarık TORUN, Semih EKERCİN, In-SAR Tekniği ve Standart Topografik Haritalar Kullanılarak Üretilen SYM Doğruluklarının Araştırılması, "Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği 9. Teknik Sempozyumu ", , (2017), s.
A.3 Ahmet Tarık TORUN, Semih EKERCİN, Cemil GEZGİN, YSA ile Optimize Edilmiş Yapay Arı Koloni Algoritmasının Landsat Uydu Görüntülerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, "Türkiye Ulusal Fotorgrametri ve Uzaktan Algılama Birliği 9. Teknik Sempozyumu ", , (2017), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=103501&lang=tr