T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. SELÇUK KILIÇ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : ASÜ İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Aksaray Üniversitesi Merkez Kampus 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882500
Fax :
GSM :
e-mail : selcukkilic@aksaray.edu.tr
Web : www.selcukkilic.org
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
1997
  Üniversite/Okul Adı : Trakya Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2006
  Üniversite/Okul Adı : Niğde Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme ABD Yönetim ve Organizasyon BD
Tez / Proje Adı : Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü Üzerine Bir Araştırma

DR
2013
  Üniversite/Okul Adı : Niğde Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme ABD Yönetim ve Organizasyon BD
Tez / Proje Adı : Algılanan Örgütsel Etik İklim ile Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Arasındaki İlişkiler
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Niğde Üniversitesi2003
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi2006
Ar.Gör.Dr.ASÜ İİBF İşletme2013
Yrd.Doç.Dr.ASÜ İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri2013
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
ASÜ İİBF YBSDiğer03.05.2013 -
   
Görev Yaptığı Birimler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Bilgi Yönetimi
Örgütsel Davranış
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Organizasyon
   
Son iki yılda verilen dersler
ECON321İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ISL 591YÜKSEK LİSANS TEZİ
ISL 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
ISL 800UZMANLIK ALAN DERSİ
ISL 832UZMANLIK ALAN DERSİ
ISL 835UZMANLIK ALAN DERSİ
ISL 836UZMANLIK ALAN DERSİ
ISLT 424BİLGİ YÖNETİMİ
ÜSDYBS361WEB TASARIMININ TEMELLERİ
YBS 500Seminer Çalışması
YBS 591Yüksek Lisans Tezi
YBS 803Uzmanlık Alan Dersi
YBS 807Uzmanlık Alan Dersi
YBS 808Uzmanlık Alan Dersi
YBSTZ533Yönetim Bilişim Sistemlerinin Temelleri
YBSTZ539Bilimsel Araştırma Teknikleri
YBS101İŞLETME BİLİMİ I
YBS102İŞLETME BİLİMİ II
YBS208İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
YBS302GİRİŞİMCİLİK
YBS303YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YBS309SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
YBS310YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YBS400BİTİRME PROJESİ II
YBS401BİTİRME PROJESI I
YBS401BİTİRME TEZİ/ÖDEVİ
YBS422E-DEVLET
YBS422E-DEVLET VE E-TİCARET
YBS500Seminer Çalışması
YBS533Yönetim Bilişim Sistemlerinin Temelleri
YBS534Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular
YBS539Bilimsel Araştırma Teknikleri
YNT591YÜKSEK LİSANS TEZİ
YNT592YÜKSEK LİSANS TEZİ
YNT803UZMANLIK ALAN DERSİ
YNT812UZMANLIK ALAN DERSİ
YNT818UZMANLIK ALAN DERSİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Doğan, Selen ve Kılıç, Selçuk, Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin rolü ve önemi, "Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 29, (2007), s.37-61
A.2 Doğan, Selen ve Kılıç, Selçuk, İlişki yönetiminde iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanması, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 10(14), (2008), s.60-87
A.3 Doğan, Selen ve Kılıç, Selçuk, Bilgi yönetiminde liderliğin rolü üzerine kavramsal bir inceleme, "Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 14(2), (2009), s.87-111
A.4 Doğan, Selen ve Kılıç, Selçuk, Örgütlerde "izlenim yönetimi davranışı" üzerine kavramsal bir inceleme, "Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ", 23(3), (2009), s.53-83
A.5 Doğan, Selen ve Kılıç, Selçuk, Bilgi yönetiminde liderliğin rolü: Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde bir araştırma, "İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, ", 11(3), (2009), s.29-49
A.6 Akgün, Ali İhsan ve Kılıç, Selçuk, Muhasebe bilgi sisteminin işletme yönetiminin etkinliği üzerindeki etkisi, "Journal of Management & Economics ", 20(2), (2013), s.21-36
A.7 Doğan, Selen ve Kılıç, Selçuk, Algılanan örgütsel etik iklim ve üretkenlik karşıtı iş davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, "Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ", 15(1), (2014), s.269-292.
A.8 Doğan, S. ve Kılıç, S., Üretkenlik Karşıtı İş Davranışlarının Türleri, Boyutları ve Benzer Kavramlarla İlişkilerine Yönelik Bir Yazın İncelemesi, " Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 32 (2), (2014), s.103-132
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Karadal, Himmet ve Kılıç, Selçuk, A study on the role of empowerment in providing organizational commitment, "4th International Strategic Management Conference ", June 19-21, (2008), s.893-904
Diğer Yazarlar Tarafından 1.1.1.1 , 1.1.1.3 Türü Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 51, (2014)
Diğer Yazarlar Tarafından 1.1.1.4 , 1.1.1.5 Türü Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 15, (2014)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Karadal, H. ve Kılıç, S., Çalışma Sosyolojisi ve Psikolojisi, "Tek Kitap Alan Bilgisi 2 - KPSS, Müfettişlik, Uzmanlık, Denetmenlik, Kaymakamlık, Bankacılık Sınavlarına Hazırlık ", , (2006), s.210-348
A.2 Karadal, H., Kılıç, S. ve Güven, M., Örgütlerde Bireysel Kariyer Geliştirme Etkinliği, "Yöneticinin El Kitabı ", , (2008), s.397-420
A.3 Kılıç, Selçuk ve Doğan, Selen, Örgütlerde izlenim yönetimi davranışı, "Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar ", , (2011), s.195-224


Egitim Faaliyetleri ( Bölüm II )(Egitim Hizmeti)


5 Derslik Normal Ders Yükü Dışında Bir Sene İçinde Verilen Her Kredili Ders İçin
A.1 , Yönetim ve Organizasyon, 4, (2013)
A.2 , İşletme Bilimi, 6, (2014)
A.3 , Yönetim ve Örgüt Teorileri, 3, (2014)
A.4 , Girişimcilik, 4, (2014)


Yönetim Görevleri ( Bölüm II )(Üniversitemizdeki Yönetim Görevleri)


Bölüm Başkanlığı,Hazırlık Okulu Müdürlüğü Gibi Görevler (Her Yıl İçin) ( Bu Görevleri Nedeniyle Doğrudan Üyesi Bulunduğu Kurul Üyeliklerinden O Dönem İçin Ayrıca Puan Verilmez)
A.1 Bölüm Başkan Yardımcısı, 5.2013 - 2.2014


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs 2013, Aksaray, (2013)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10246&lang=tr