T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. GÜLİN TABAKAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Ün. İ.İ.B.F Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km, merkez kampus 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882404
Fax :
GSM :
e-mail : gulin_tabakan@hotmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Y.Lisans
2004
  Üniversite/Okul Adı : Niğde Universitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Matematik
Tez / Proje Adı : Düğüm teorisinde klasik sayısal invaryantlar

DR
2009
  Üniversite/Okul Adı : Çukurova Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İstatistik
Tez / Proje Adı : Yarı Parametrik Regresyonda Tahmin Metodları
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Aksaray Üniversitesi2000
Ar.Gör.Çukurova Üniversitesi2005
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2010
Yrd.Doç.Dr.The Ohio State University, Statistics Department, USA2012
Yrd.Doç.Dr.The Ohio State University, Statistics Department, USA2013
Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2015
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üniversitesi, Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı22.12.2014 - 02.05.2016
Aksaray Üniversitesi, Matematik BölümüBölüm Başkanı15.03.2015 - 02.05.2016
Aksaray Üniversitesi, Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı BölümüBölüm Başkanı -
Aksaray Üniversitesi İstatistik BölümüBölüm Başkanı -
   
Uzmanlık Alanları
Regresyon Analizi, Yarı Parametrik Modeller, Parametrik Olmayan Regresyon, Tahmin Metodları, Yanlı tahmin ediciler
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
American Statistical Association (ASA), International Statistical Institute (ISI), Institute of Mathematical Statistics (IMS), Turkish Mathematical Society, Turkish Statistical Association -
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
TÜBİTAK-Bilimsel yayınları teşvik ödülü2009
TÜBİTAK-Bilimsel yayınları teşvik ödülü2010
TÜBİTAK-Bilimsel yayınları teşvik ödülü2013
   
Son iki yılda verilen dersler
MAL105MATEMATİK I
MAL108MATEMATİK II
MAL205İSTATİSTİK I
MAL206 İSTATİSTİK II
MAL213DERS DIŞI ETKİNLİK I
MAL214DERS DIŞI ETKİNLİK II
MAL409ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
MAT 209OLASILIK
MAT 210İSTATİSTİK
MAT 352ALGORİTMA TASARIMINA GİRİŞ
MAT 357TEKNİK İNGİLİZCE I
MAT 358TEKNİK İNGİLİZCE II
MAT 367MATRİS TEORİSİ I
MAT 368MATRİS TEORİSİ II
MAT 369TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ
MAT 372KODLAMA VE ŞİFRELEME
MAT 467MATLAB İLE MATEMATİK
MAT 468SPSS İLE İSTATİSTİKİ YÖNTEMLER
MAT 469ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK I
MAT 470ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK II
MAT 471ÖRNEKLEME TEORİSİ I
MAT 472ÖRNEKLEME TEORİSİ II
MAT 473AKTÜERYA MATEMATİĞİ VE YAŞAM ANALİZİ
MAT 500SEMİNER
MAT 590YUKSEK LISANS TEZ ÇALISMASI
MAT 811UZMANLIK ALAN DERSİ
MAT 812UZMANLIK ALAN DERSİ
MAT 817UZMANLIK ALAN DERSİ
MAT 818UZMANLIK ALAN DERSİ
MLYE 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
MLYE 801UZMANLIK ALAN DERSİ
MLYE 802UZMANLIK ALAN DERSI
MLYE501ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
MLYE591YÜKSEK LİSANS TEZİ
SOS 205SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK
ÜSDMAL322VERGİ HUKUKU
YBS 110MATEMATİK
YBS 110MATEMATİK II
YBS109MATEMATİK I
YBS213İSTATİSTİK
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 AKDENİZ, F. and TABAKAN, G., Restricted ridge estimators of the parameters in semiparametric regression model, "Communications in Statistics-Theory and Methods ", 38, (2009), s.1852-1869
A.2 TABAKAN, G. and AKDENİZ, F., Difference based ridge estimator of parameters in partial linear model, "Statistical Papers ", 51, (2010), s.357-368
A.3 TABAKAN, G., Performance of the difference-based estimators in partially linear models, "Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics ", 47, (2011), s.329-347
A.4 TURKMEN, A. and TABAKAN, G., Outlier resistant estimation in difference based semiparametric partially linear models, "Communications in Statistics-Simulation and Computation ", 44, (2014), s.417-432
A.5 TABAKAN, G. and TURKMEN, A., On the performance of some ridge estimators in partially linear models with heteroskedastic and autocorrelated errrors, "Pakistan Journal of Statistics ", 31, (2015), s.187-210
A.6 TABAKAN, G. and OZKALE M.R., A new Liu estimator in partly linear regression models with correlated errors, "Communications in Statistics-Simulation and Computation ", , (2016), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 TABAKAN, G, Performance of the difference-based estimators in partially linear models, "Linstat’2010-International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference ", , (2010), s.
A.2 TABAKAN, G, Kısmi Lineer Modellerde Yanlı Tahmin Ediciler, "12th International Sypmposium on Econometrics Operations Research and Statistics ", 12, (2011), s.
A.3 TABAKAN, G, Yarı Parametrik Modellerde Kötü Koşulluluk Problemi, "İSTKON 7, Uluslararası 7. İstatistik Kongresi ", 7, (2011), s.
A.4 TURKMEN, A. S. and TABAKAN, G, Robust difference based estimation in semiparametric partially linear models, "2012 Joint Statistical Meetings (JSM) ", 12, (2012), s.
A.5 TURKMEN, A. S. and TABAKAN, G, Efficiency of Biased Estimators in Partially Linear Models with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors, "WNAR, The Western North American Region of The International Biometric Society ", , (2013), s.
A.6 TABAKAN, G, Robust inferences for regression parameters in difference-based semiparametric partially linear models"(workshop) , "ISDS’2014- 9th International Statistics Day Symposium ", , (2014), s.
A.7 TABAKAN, G, Liu estimator in partly linear regression models with correlated errors, "2014 WNAR/IMS Conference, The Western North American Region of The International Biometric Society, University of Hawaii at Manoa ", , (2014), s.
A.8 TABAKAN, G, The Efficiency of Ridge Type Regression Estimators in Difference Based Semiparametric Partially Linear Models With Heteroskedastic and Autocorrelated Errors, "ISDS’2014-9th International Statistics Day Symposium ", , (2014), s.
A.9 KIZILIRMAK, A., CALPBİNİCİ, P., TABAKAN, G., and KARTAL, B, The relationship between postpartum depression and spousal support perceived by women in early postpartum period, and influencing factors, "1st International Congress on Woman and Child Health and Training ", 1, (2016), s.
Diğer Yazarlar Tarafından 1.1.1.1 , 1.1.1.3 Türü Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 24, (2009)
A.2 21, (2010)
A.3 4, (2011)
A.4 3, (2014)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 AKDENİZ, F. ve TABAKAN, G, Yarı Parametrik Modellerde Parametrelerin Kısıtlı Tahmin Edicileri, "8. Türkiye Ekonomi ve İstatistik Kongresi ", 8, (2007), s.
A.2 AKDENİZ, F. ve TABAKAN, G, Kısmi Lineer Modelde Parametrelerin Farka Dayalı Ridge Tahmin Edicisi, "6. İstatistik Günleri Sempozyumu ", 6, (2008), s.
A.3 TABAKAN, G, Genelleştirilmiş Kısmi Lineer Modellerde Parametre Tahmini, "10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu ", , (2009), s.
A.4 TABAKAN, G, Kısmi Lineer Modellerde Fark Alma Yöntemine Dayalı Tahmin Ediciler, "11. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu ", 11, (2010), s.


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Tamamlanmış Araştırma Projesindeki Diğer Görevler (Her Bir Proje İcin)
A.1 Yarı Parametrik Modellerde Parametre Tahmini, " ", 2007.2007 - 5.2009 , Prof. Dr. Fikri AKDENİZ/Gülin TABAKAN


Yarışmalar/Ödüller/Üyelikler ( Bölüm III )(Uluslararası)


Makale, Proje Hakemliği
A.1 Communications in Statistics: Simulation and Computation , (2010)
A.2 Statistical Papers , (2014)
A.3 Journal of the Iranian Statistical Society (JIRSS) , (2014)
A.4 Computational Statistics and Data Analysis , (2015)
A.5 Journal of Statistical Computation and Simulation (JSCS), (2015)
A.6 Statistical Papers , (2016)
A.7 Communications in Statistics- Simulation and Computation , (2016)
A.8 Journal of Statistical Computation and Simulation JSCS , (2016)
A.9 Journal of Statistical Computation and Simulation JSCS , (2016)
A.10 Communications in Statistics-Theory and Methods , (2016)
A.11 Communications in Statistics-Theory and Methods , (2016)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak
A.1 2219-TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu, The Ohio State Üniversitesi İstatistik Bölümü, (01.10.2011-01.07.2013), (2012)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 4. İstatistik Kongresi, Antalya, Belek , (5.2005)
A.2 MATLAB Fundamentals and Programming Techniques, ODTÜ, SEM/ANKARA, (5.2006)
A.3 6. İstatistik Öğrenci Kolokyumu, İstatistikçiler Derneği ve Çukurova Üniversitesi İstatistik Bölümü, (5.2009)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10194&lang=tr