T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr. ZELİHA SEÇKİN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail : seckinz@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
DR
2009
  Üniversite/Okul Adı : NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Tez / Proje Adı : Bilgideki Hızlı Değişimin Lider/Yöneticilerin Karar Alma Sürecine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Doç.Dr.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2012
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ OMYOYüksek Okul Müdür06.06.2011 - 11.03.2014
   
Görev Yaptığı Birimler
Ortaköy Meslek Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
öRGÜTSEL DAVRANIŞ, BİLGİ YÖNETİMİ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, YÖNETİM ORGANİZASYON
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
YÖNETİM KURULU/ YÜKSEKOKUL KURULU06.06.2011 -
   
Son iki yılda verilen dersler
BUR 208KRİZ VE STRES YÖNETİMİ
EEM 480GİRİŞİMCİLİK
ISLT 426İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI
SKY 109YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ
SKY 110SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYN. YÖNETİMİ
SKY 402SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM
SKY 426SAĞLIK KURUMLARINDA STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ
ÜSDYBS363SANAL ZORBALIK FARKINDALIĞI
YBS 500Seminer Çalışması
YBS 591Yüksek Lisans Tezi
YBS 592Yüksek Lisans Tezi
YBS 801Uzmanlık Alan Dersi
YBS 802Uzmanlık Alan Dersi
YBS 805Uzmanlık Alan Dersi
YBSTZ541Çatışma Yönetimi
YBS102İŞLETME BİLİMİ II
YBS201YÖNETİM VE ORGANİZASYON
YBS206ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
YBS301YENİLİK YÖNETİMİ
YBS302GİRİŞİMCİLİK
YBS342İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ
YBS400BİTİRME PROJESİ II
YBS401BİTİRME PROJESI I
YBS401BİTİRME TEZİ/ÖDEVİ
YBS430LİDERLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
YBS439ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
YBS449ÇATIŞMA YÖNETİMİ
YBS500Seminer Çalışması
YBS504Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
YBS511İş Yaşamında Etik
YBS524Örgütsel Davranış
YBS541Çatışma Yönetimi
YNTZ500DÖNEM PROJESİ
YNT835UZMANLIK ALAN DERSİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Y. Demirel, Z. Seçkin, Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, "Bilig Dergisi ", 56, (2011), s.99-119
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Demirel, Yavuz ve Seçkin, Zeliha, Örgüt İçi Politik Davranışların Tespiti Üzerine Kırgızistan'da Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, "Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA) ", 7, (2009), s.143-161
A.2 Demirel, Yavuz; Seçkin, Zeliha ve Özçınar, M. Faruk , Interactions Between Knowledge Sharing and Organizational Citizenship Behavior, "Chinese Business Review ", 10, (2011), s.1061-1070
A.3 Demirel, Yavuz; Seçkin, Zeliha ve Yücel, İlhami , A Comparative Study on the Relationship Between the Management of Diversity and Job Satisfaction, "Interdisciplinary Journal of Researh in Business ", 2, (2012), s.12-25
A.4 Seçkin, Zeliha ve Karasoy, H. Alpay , A Conceptual Study on the Relationship between the Importance of Whistle-Blowing and Organizational Citizenship Behavior, "International Journal of Information Technology and Business Management ", 6, (2012), s.50-58
A.5 Demirel, Yavuz; Seçkin, Zeliha ve Özçınar, M. Faruk , İşletme Kültürü ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki, "Akademik Bakış Dergisi ", 29, (2012), s.1-17


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Seçkin, Zeliha, Bireysel Farkındalığın Örgütsel Verimlilik Üzerine Etkileri, "Civilacademy Dergisi ", 2, (2007), s.145-150
A.2 Demirel, Yavuz, Seçkin, Zeliha, Bilgi Yönetimi Uygulamalarında Etkili Olan Faktörler Üzerine Mobilyacılık Sektöründe Bir Araştırma, "ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi ", , (2008), s.107-122
A.3 Demirel, Yavuz, Seçkin, Zeliha , Bilgi ve Bilgi Paylaşımının Yenilikçilik Üzerine Etkileri, "ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 8, (2008), s.189-202
A.4 Seçkin, Zeliha, Örgütlerde Disiplin Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme, "Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi ", 4, (2009), s.32-49
A.5 Seçkin, Zeliha; Demirel, Yavuz , Küresel Rekabetin Zihinsel İzdüşümü: Kavram Satmak, "Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ", 28, (2009), s.175-186
A.6 Demirel, Yavuz, Seçkin, Zeliha , Tükenmişlik ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkinin Kavramsal Boyutu, "TİSK Akademi Dergisi ", 8, (2009), s.144-165
A.7 Ö. Yeniçeri, Y. Demirel, Seçkin, Zeliha, Örgütsel Adalet İle Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişki: İmalat Sanayi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, "KMÜ İİBF Dergisi ", , (2009), s.
A.8 Yalçın, İbrahim; Seçkin, Zeliha ve Demirel, Yavuz , Bilgideki Değişimin Örgütsel Değişime Etkisi Üzerine Bir İnceleme, "Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi ", 1, (2009), s.48-69
A.9 Seçkin, Zeliha, Çalışanların Psikolojik Refah Algılarının Önemi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, "Finans Politik&Ekonomik Yorumlar Dergisi ", 555, (2011), s.93-112
A.10 Yeniçeri, Özcan ve Seçkin, Zeliha, Bilgideki Hızlı Değişimin Yönetici/Liderin Karar Alma Sürecine Etkileri Üzerine Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, "Karadeniz Araştırmaları Dergisi (Karam) ", 29, (2011), s.97-118
A.11 Demirel, Yavuz; Seçkin, Zeliha ve Özçınar, M. Faruk , Örgütsel İletişim İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, "", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 2, (2011), s.33-48


Yönetim Görevleri ( Bölüm II )(Üniversitemizdeki Yönetim Görevleri)


Rektör Yardımcısı,Dekan,Enstitü Md.,Myo Md. Görevleri (Her Yıl İçin) (Bu Görevleri Nedeniyle Doğrudan Üyesi Bulunduğu Kurul Üyeliklerinden O Dönem İçin Ayrıca Puan Verilmez)
A.1 MYO MD., 06.2011 - .
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10161&lang=tr