T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ar.Gör. SELİN DURAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Merkez Kampüsü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 68100 AKSARAY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822883533
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2014
  Üniversite/Okul Adı : Yakın Doğu Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Mimarlık Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Mimarlık
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2016
  Üniversite/Okul Adı : Dokuz Eylül Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Mimarlık Fakültesi /Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Mimarlık / Yapı Bilgisi
Tez / Proje Adı : Akşehir'de kerpiç malzemeli yapıların ve binaların taşıyıcı sistem açısından irdelenmesi ve g. k. d.
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi2017
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Tazefidan C., Duran S., Bolvadin Kentindeki Kültürel Kimliğe Sahip Sivil Mimari Örneği Olan Konak Yapılarının Plan Bakımından Analizi, "Uluslararası Bolvadin Sempozyumu ", , (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Tazefidan C., Duran S., AKSARAY KENTİNDEKİ KONUT DIŞI CUMHURİYET DÖNEMİ SİVİL MİMARLIK YAPILARI VE ÖZELLİKLERİ, "II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu ", , (2017), s.
A.2 Duran S., Tazefidan C., TARİHİ AKSARAY EVLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ , "II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu ", , (2017), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


C-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Duran, S., Aktuğlu, Y.K., Dünden bugüne kerpiç: "Çatalhöyük Örneği ile", "Dizayn Konstrüksiyon Aylık İnşaat Teknolojileri Dergisi ", 361, (2017), s.12-16
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Duran, S., Civelek, Ç.,F., Aktuğlu, Y.K.,, Kerpiç Binalarda Çatı ve Cephe Malzemeleri; Akşehir, Erdoğdu ve Menderes Örnekleri, "8. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu ", , (2016), s.127-132
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101407&lang=tr