T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. SİNAN METE

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Aksaray Üniversite Kampüsü Adana Yolu 10. Km 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882453
Fax : 3822882398
GSM :
e-mail : sinanmete@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
1997
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Matematik
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2001
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Matematik A.B.D.
Tez / Proje Adı :

DR
2009
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Ekonometri A.B.D.
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
AlmancaBaşlangıç
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Niğde Üniversitesi Aksaray İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1998
Ar.Gör.Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü2001
Ar.Gör.Dr.Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2010
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2011
   
Uzmanlık Alanları
Matematik Uygulamaları, İstatistik Uygulamaları, Çok Değişkenli İstatistik, Sayısal Yöntemler
   
Son iki yılda verilen dersler
ISL 500SEMİNER
ISL 591YÜKSEK LİSANS TEZİ
ISL 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
ISL 825UZMANLIK ALAN DERSİ
ISL 826UZMANLIK ALAN DERSİ
ISL 827UZMANLIK ALAN DERSİ
ISL 828UZMANLIK ALAN DERSİ
ISLD 591DOKTORA TEZİ
ISLD520İLERİ İSTATİSTİK II
ISLD591DOKTORA TEZİ
ISLD592DOKTORA TEZİ
ISLD825UZMANLIK ALAN DERSİ
ISLD826UZMANLIK ALAN DERSİ
ISLD827UZMANLIK ALAN DERSİ
ISLD828UZMANLIK ALAN DERSİ
ISLT 109MATEMATİK I
ISLT 110MATEMATİK II
ISLT 203İSTATİSTİK I
ISLT 204İSTATİSTİK II
ISLT 333UYGULAMALI İSTATİSTİK
ISLT 401BİTİRME TEZİ I
ISLT 402BİTİRME TEZİ
ISLTZ 500DÖNEM PROJESİ
ISLTZ509SAYISAL YÖNTEMLER
ISLTZ826DÖNEM PROJESİ
İSL 104TİCARİ MATEMATİK
İSL 113MATEMATİK
SKTZ 530SAĞLIK KURUMLARINDA KANTİTATİF KARAR VERME TEKNİKLERİ
SKTZ 530Sağlık Kurumlarında Kantitatif Karar Verme Teknikleri
SKTZ 800DÖNEM PROJESİ
SKTZ 803DÖNEM PROJESİ
SKTZ 810DÖNEM PROJESİ
UYP 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
UYP 811UZMANLIK ALAN DERSİ
UYP 816UZMANLIK ALAN DERSİ
YNT500SEMİNER
YNT591YÜKSEK LİSANS TEZİ
YNT592YÜKSEK LİSANS TEZİ
YNT813UZMANLIK ALAN DERSİ
YNT816UZMANLIK ALAN DERSİ
YNT827UZMANLIK ALAN DERSİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen C-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Mutlu UYGUN, Sinan METE, Ebru GÜNER, The Role of Entrepreneurial Motivations on Entrepreneurship Intent of Youngs, "International Journal of Social Sciences and Education Research ", 4, (2015), s.1606-1634
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Uygun, M., METE, S. ve Akın, H.B. , İnanç Turizminin Sosyo-Kültürel Etkilerine Yönelik Yerel Halk Algısı, "International Conference on Religious Turism and Tolerence 09-12 May, Konya ", , (2013), s.1305-1320
A.2 Uygun, M.; METE, Sinan; Kara, Z.; Bağcı, H., Üniversitenin Kente Olan Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkilerine Yönelik Yerel Halk Algısı, "4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi 20-22 Ekim 2016 /İstanbul ", , (2016), s.370-392
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Uygun, M., METE, S. ve Güner, E. , Yükseköğretim Kurumlarındaki Kadın Çalışanların Kurumdaki İçsel Pazarlama Uygulamalarına ve Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Algıları, "Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu, 17-19 Ekim, Aksaray. ", , (2012), s.108
A.2 Uygun, M., METE, S., Güner, E., The Role Of Entrepreneurial Motivations On Entrepreneurship Intent Of Youngs, "International Conference on Social Sciences and Education Research ", 29-31 October 2015, (2015), s.437
A.3 Rençber, Ö.F., METE, S., Bağcı, H., Spor Kulüplerinin Etkinlikleri ve Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi , "16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7-12 Mayıs, Edirne ", , (2015), s.163-164
A.4 Rençber, Ö.F., METE, S., Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Bilgi Güvenlik Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma, "16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7-12 Mayıs, Edirne ", , (2015), s.318-319
A.5 Uygun, M., METE S., Residents’ Perceptions Towards Regional Impacts of Religous Tourism , "ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research 4-6 November ", , (2016), s.36
A.6 METE, S., Uygun, M., Place Aesthetics Phenomenon: Investigation of Visitors’ Aesthetic Experience Towards a Place, "ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research 4-6 November ", , (2016), s.37
A.7 Rençber, Ö.F., METE, S., Ülkelerin İş Yapma Endekslerinin Anfis Yöntemi ile Sınıflandırılması, "17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 2-4 June 2016, Sivas, TURKEY ", , (2016), s.499-502


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Mete, S. ve Ünsal A., , Kategorik Veriler İçin Logaritmik Doğrusal Veriler ve Göç İstatistikleri Üzerine Bir Uygulama, "Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", cilt:2, sayı:1, (2010), s.9-20
A.2 Atan, S., Mete, S., Altan Ş. ve Atan, M., İMKB 100 Endeksi İçin Optimal Portföy Seçimi Model Önerisi, "Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", cilt:2, sayı:1, (2010), s.21-32
A.3 Uygun, M., METE, S. ve Güner, E. , Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler, "Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi ", Cilt:4, Sayı:2, (2012), s.145-156
A.4 Uygun M., Güner E., METE Sinan, Hizmet İşletmelerinde İç Müşteri Yaklaşımının Çalışanların Müşteri Yönlü Davranış Geliştirmesindeki Rolü, "Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi ", Cilt:5, Sayı:1, (2013), s.129-149
A.5 Uygun M., METE Sinan, Güner E. , Tüketicilerin Alışveriş Motivasyonları ile Ağızdan Ağıza İletişim Davranışları Arasındaki İlişkiler, "Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi ", Cilt:6, Sayı:1, (2014), s.35-56
A.6 Rençber, Ö.F., Mete, Sinan, Bilgi Güvenlik Farkındalığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi : Yüksekokul Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme, "Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", Cilt: 18, Sayı:3, (2016), s.ss:800-823
A.7 Mutlu UYGUN; Sinan METE; Fatma Zişan KARA; Haşim BAĞCI, Üniversitenin Kente Olan Ekonomik, Sosyo-Kültürel ve Çevresel Etkilerine Yönelik Yerel Halk Algısı, "Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", Cilt:8, Sayı:4, (2016), s.66-85
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Arsu, T., METE S. , Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemi ile Akademik Personel Seçimi: Aksaray Üniversitesi Örneği, "14. Ulusal İşletmecilik Kongresi (7-9 Mayıs 2015/Aksaray) ", , (2015), s.653-659
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Ünsal A. ve Mete S., Ticaret Banka Performanslarının 1995-2000 Sürecindeki Analizi, "VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 29-30 Mayıs 2003 Ankara ", , (2003), s.74
A.2 Mete, S. ve Ünsal A., CHAID Analizi ile Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, "4. İstatistik Kongresi 8-12 Mayıs 2005 Antalya ", , (2005), s.398-399
A.3 Ünsal A. ve Mete S., Kategorik Verilerin Logaritmik Doğrusal Modellerle Analizi ve Bir Uygulama, "8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25 Mayıs 2007, Malatya ", , (2007), s.14
A.4 Uygun, M., METE, S., Güner, E. ve Taş, Ü. , İşletmelerin Pazar Yönlü Davranış Geliştirme Sürecinde Lojistiğin Rolü, "2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 16-18 Mayıs, Aksaray. ", , (2013), s.756
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Uygun, M., METE, S. ve Akın, H.B., İnanç Turizminin Kırsal Kalkınmaya Etkilerine Yönelik Yerel Halk Algısı, "2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 20-22 Eylül, Aksaray ", , (2012), s.
A.2 METE, S., Uygun, M. ve Yerlikaya M., Belediye Hizmetlerine İlişkin Algılanan Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti İlişkisi, "Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO 2013), 27 Nisan, İzmir. ", , (2013), s.
A.3 Uygun, M., METE, S. ve Güner, E. , Hizmet Çalışanlarının Çalıştıkları Kurumdaki İçsel Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Algıları, "Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO 2013), 27 Nisan, İzmir ", , (2013), s.
A.4 Uygun, M., METE, S. ve Güner, E. , Ekonomik Kalkınmada Yükselen Bir Değer Olarak Genç Kadın Girişimci Adaylarının Girişimcilik Algıları, "Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO 2013), 27 Nisan, İzmir. ", , (2013), s.


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Tamamlanmış Araştırma Projesindeki Diğer Görevler (Her Bir Proje İcin)
A.1 Girişimcilik Eğitimi ile Girişimciliği Belirleyen Faktörler Arasındaki İlişkiler, "Aksaray Üniversitesi BAP ", 2013.2015 - 5.2015 ,


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerde Yürütücü/Yönetici Dışı Görevler İçin
A.1 Ekle, "Aksaray Üniversitesi BAP ", 6.2015 - 12.2015 ,


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 29-30 Mayıs - Düzenleme Kurulu Üyeliği- Ankara, (2003)
A.2 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu - Yürütme Kurulu Üyeliği, 20-22 Eylül, Aksaray., (2012)
A.3 2. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi - Düzenleme Kurulu Üyeliği, 16-18 Mayıs, Aksaray., (2013)
A.4 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs, Düzenleme Kurulu Üyeliği, Aksaray, (2015)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10137&lang=tr