T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Prof.Dr. NAFİZ TOK

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Adana Yolu Üzeri Kampüs AKSARAY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882436
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lise
1987
  Üniversite/Okul Adı : Kayseri Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lisans
1991
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Kamu Yönetimi
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
1995
  Üniversite/Okul Adı : Exeter Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Siyaset Bilimi Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Siyaset Bilimi Bölümü/Siyaset Teorisi
Tez / Proje Adı : Civil Society and Democracy

DR
2001
  Üniversite/Okul Adı : Exeter Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Siyasal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Siyaset Bilimi Bölümü/Siyaset Teorisi Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı : Culture Identity and Politics
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Niğde Üniversitesi1993
Ar.Gör.Dr.Niğde Üniversitesi2001
Yrd.Doç.Dr.Niğde Üniversitesi2004
Doç.Dr.Niğde Üniversitesi2009
Prof.Dr.Aksaray Üniversitesi2016
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüBölüm Başkanı12.12.2016 -
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDekan20.12.2016 -
Niğde Üniversitesi/Kamu Yönetimi BölümüBölüm Başkanı -
Niğde Üniversitesi/Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYOYüksek Okul Müdür -
   
Uzmanlık Alanları
Siyaset Teorisi, Modern Siyasal Düşünce, Siyasi Düşünceler Tarihi, Siyasal İdeolojiler, Siyaset Sosyolojisi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Anayasa Teorisi, AB-Türkiye İlişkileri
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği02.11.2016 -
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği02.11.2016 -
Aksaray Üniversitesi Senato Üyeliği20.12.2016 -
Aksaray Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği20.12.2016 -
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği -
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık MYO Yönetim Kurulu Üyeliği -
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği -
Niğde Üniversitesi Senatosu Üyeliği -
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Temel Alan Komisyonu Üyeliği -
Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu -
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım MYO Yüksekokul Kurulu Üyeliği -
   
Son iki yılda verilen dersler
GAZ 109SİYASET BİLİMİ
KAMU 106ANAYASA HUKUKU
KAMU 211TÜRK ANAYASA DÜZENİ
KAMU 213DERS DIŞI ETKİNLİK I
KAMU 214DERS DIŞI ETKİNLİK
KAMU 214Ders Dışı Etkinlik II
KAMU 314ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ (S)
KAMU 497MEZUNİYET TEZİ I
KAMU 498MEZUNİYET TEZİ II
KAMU 806UZMANLIK ALAN DERSİ
KAMUD 505DEMOKRASİ TEORİSİ
KAMUD 520TÜRKİYE SİYASETİ ÜZERİNE OKUMA VE ARAŞTIRMALAR
KAMUD 591DOKTORA TEZİ
KAMUD 803UZMANLIK ALAN DERSİ
KAMUD500SEMİNER
KAMUD500Seminer
KAMUD520TÜRKİYE SİYASETİ ÜZERİNE OKUMA VE ARAŞTIRMALAR
KAMUD592DOKTORA TEZİ
KAMUD804UZMANLIK ALAN DERSİ
KAMUTZ506ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ KURAMLARI
KAMUTZ517DEVLET KURAMLARI
KAMUTZ801DÖNEM PROJESİ
KAMUTZ802DÖNEM PROJESİ
KAMU500SEMİNER
KAMU506ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ KURAMLARI
KAMU517DEVLET KURAMLARI
KAMU801UZMANLIK ALAN DERSİ
ÜSDKAMU 334SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 ŞAHİN BİCAN, TOK NAFİZ, SAMBUR BİLAL, MENTZEL PETER , “A Liberal Approach to the Islamic System of Dhimmah”., " Al-Shajarah (Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civililation ", 19, (2014), s.21-53
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 TOK NAFİZ, "Person, Humanity and Identity", "Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, ", 57, (2002), s.77-106
A.2 TOK NAFİZ, "A Critique of Kymlicka?s Theory of Minority Rights", 16(2), 39-58. , "Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Adminsitrative Studies, ", 16, (2002), s.39-58
A.3 TOK NAFİZ, "Nationalism, State and Cultural Survival", "Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, ", 57, (2002), s.161-183
A.4 TOK NAFİZ, "Two Liberal Models of Cultural Pluralism: The Non-interference and The Nondiscrimination", "Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, ", 58, (2003), s.173-192
A.5 TOK NAFİZ, "Liberal Demokratik Toplumda Vatandaşlık ve Eğitim", "Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, ", 60, (2005), s.235-254
A.6 TOK NAFİZ, KORKUT RECEP , Niğde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kurumlarinda Kalan Sığınmacı ve Mültecilerle İlgili Gözlemler, "Akademik Bakış ", 22, (2010), s.1-19
A.7 TOK NAFİZ, KORKUT RECEP , "Küreselleşme ve Yerinden Olma Sorununun Çevresel Güvensizliklere Bağli Değişen Tabiati Bağlaminda İklim Mültecileri", "Akademik Bakış ", 32, (2012), s.1-16
A.8 TOK NAFİZ, KOÇAL VEDAT , İktidarın Weberyan Meşruiyet Kaynakları Açısından Bir Adalet ve Kalkınma Partisi Analizi”. , "Manas Sosyal Bilimler Dergisi ", 2, (2013), s.101-143
A.9 KILIÇ SELİM, TOK NAFİZ, Çevrecilikte Yeni Bir Kimlik: Ekolojizm, "Akademik İncelemeler Dergisi ", 8, (2013), s.223-250
A.10 KILIÇ SELİM, TOK NAFİZ , Geleneksel Adalet Anlayışlarından Çevresel Adalet Anlayışına, "Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi ", 6, (2014), s.213-228
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 TOK NAFİZ, KİRAZ SAMİ (2011). Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Dış Politikası. 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi , "Türkiye’nin Balkanlara Yönelik Dış Politikası", "3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi. ", , (2011), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 TOK NAFİZ, KOÇAL VEDAT , "AK Parti İktidarı Bağlamında Ortadoğu ile İlişkilerin Türkiye Siyasetine Etkileri”, "Middle Eastern Congress on Politics and Society ", , (2012), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 TOK NAFİZ Race as a Theory of Explanation, Ethnicity and Nationalism. University of Exeter, Department of Politics Graduate Conference, , " Race as a Theory of Explanation, Ethnicity and Nationalism", , "University of Exeter, Department of Politics Graduate Conference ", , (1998), s.
A.2 TOK NAFİZ, "Cultural Identities, Nationalism and State", "Western Political and International Relations Theory Conference, University of Exeter, ", , (1999), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 TOK NAFİZ, An Essay on Gramsci's Concept of Civil Society, "Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi ", 17, (2003), s.239-254
A.2 KILIÇ SELİM, TOK NAFİZ, Gelişim Sürecinde Mekansal Hareketliliğin Toplumsal Yaşama Etkileri Üzerine Bir İnceleme, " İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi,, ", 31, (2004), s.23-45
A.3 TOK NAFİZ, İki Liberal Çoğulculuk Modeli, "Liberal Düşünce Dergisi, ", 38, (2005), s.29-44
A.4 TOK NAFİZ, Çokkültürlülüğe Yanıt olarak Tekkültürcülük ve Çokkültürcülük. Demokrasi Platformu, "Demokrasi Platformu ", 5, (2006), s.19-33
A.5 TOK NAFİZ, Ulus, Cemaat ve Cemiyet: Cemaat ve Cemiyet Uluslar, "Demokrasi Platformu ", 23, (2010), s.51-66
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 TOK NAFİZ, Kültür Kimlik ve Siyaset, "Kültür Kimlik ve Siyaset ", , (2003), s.
A.2 TOK NAFİZ (ed.), Cumhuriyetçilik: Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar, "Cumhuriyetçilik: Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar ", , (2008), s.
A.3 NAFİZ TOK (ed.), Yeni Sağ, Küreselleşme ve Türkiye, "Yeni Sağ, Küreselleşme ve Türkiye ", , (2014), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 TOK NAFİZ, Liberal Demokratik Toplumda Kamusal Alan, Adalet, İstikrar ve Birlik, "Kamusal Alan ve Türkiye ", , (2006), s.
A.2 TOK NAFİZ, Küreselleşme ve Ulus-Devletin Dönüşümü, "Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi ", , (2008), s.
A.3 KILIÇ SELİM, TOK NAFİZ, Küreselleşme Sürecinde Emperyalizm ve Yerel Yönetimler, "Yeni İmparatorluk Çağı ", , (2008), s.
A.4 TOK NAFİZ, Çokkültürcülüğün Meydan Okuduğu Milliyetçilik Kimlik Siyaseti: Ulus, Ulus-Devlet ve Liberal Demokrasi, "Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar, ", , (2008), s.
A.5 TOK NAFİZ, Liberalizm ve Cumhuriyetçilik, "Cumhuriyetçilik: Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar ", , (2008), s.
A.6 TOK NAFİZ, Giriş, "Cumhuriyetçilik: Antik Bir Düşünce Geleneği Üzerine Çağdaş Yorumlar ", , (2008), s.
A.7 TOK NAFİZ, Siyasal İdeolojiler, "Siyaset Bilimi ", , (2012), s.
A.8 TOK NAFİZ, KOÇAL VEDAT , Anarşizm, "Dünyada ve Türkiye’de Siyasal İdeolojiler ", , (2013), s.
A.9 TOK NAFİZ, Liberal Milliyetçilik, "Res Publica ", , (2013), s.
A.10 TOK NAFİZ, Yeni Sağ, Türkiye ve Adalet ve Kalkınma Partisi, "Yeni Sağ, Küreselleşme ve Türkiye ", , (2014), s.
A.11 M. Cem OĞUZ, Nafiz TOK, "John Locke", "Siyasal Düşünceler Tarihi ", , (2016), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 TOK NAFİZ, Çok Kültürlülük, Çok Etniklilik ve Türkiye’de Liberal Demokrasi, "LDT Özgürlük ve Demokrasi Sempozyumu ", , (2005), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101351&lang=tr