T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. Yavuz DEMİREL

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : İİBF Adana Yolu 10. Km 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882452
Fax : 3822882398
GSM :
e-mail : ydemirel@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
1997
  Üniversite/Okul Adı : Niğde Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Fakülte Birincisi)
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2000
  Üniversite/Okul Adı : Niğde Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı : Hizmet Sektöründe TKY ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

DR
2005
  Üniversite/Okul Adı : Niğde Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı : Müşteri İlişkileri Yönetiminde Bilgi Paylaşımının Rolü Üzerine Bir Araştırma
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Niğde Üniversitesi Aksaray İİBF1998
Öğr.Gör.Dr.Niğde Üniversitesi Aksaray İİBF2006
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi İİBF2007
Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2010
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı BaşkanlığıDiğer14.06.2007 - 07.01.2009
Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü (Bölüm Başkan Yrd.)Diğer10.09.2008 - 30.04.2010
Aksaray Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik YüksekokuluYüksek Okul Müdür20.12.2010 - 24.05.2011
Aksaray Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı30.06.2011 - 14.01.2014
Aksaray Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim SistemleriBölüm Başkanı03.09.2013 - 03.10.2013
   
Görev Yaptığı Birimler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Fakülte Kurulu Üyeliği30.09.2010 - 30.09.2013
İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği30.09.2010 -
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü2011
   
Son iki yılda verilen dersler
ISLT 306İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İSL 209ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Demirel, Y. ve Seçkin, Z, Örgütsel Adaletin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: İlaç Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, "bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi ", , (2011), s.99-119
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Demirel, Y, A Study on the Satisfaction of the Employees in the Internal Customer Relationship Management, "University of Gaziantep Journal of Social Sciences ", 7, (2008), s.92-110
A.2 Demirel, Y. , Örgütsel Öğrenme Kültürü ve İş Tatminin Öğrenme Motivasyonu Üzerine Etkisi: Otomotiv Sektöründe Ampirik Bir Çalışma, "Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ", 14, (2008), s.81-97
A.3 Demirel, Y. ve M.A. Yoldaş , Sağlık Kuruluşlarında Karşılaşılan Psikolojik Yıldırma Davranışlarının Türkiye ve Kazakistan Açısından Karşılaştırılması, "Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ", 5, (2008), s.1-25
A.4 Demirel, Y. M. A. Yoldaş ve. S. Divanoğlu, Algılanan Hizmet Kalitesinin Tatmin, Tavsiye Davranışı ve Tercih Üzerine Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, "Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ", 16, (2009), s.129-145
A.5 Demirel, Y. ve Z. Seçkin, Örgüt İçi Politik Davranışların Tespiti Üzerine Kırgızistan'da Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, "Orta Asya ve Kafkasya Araştırmalar Dergisi ", 3, (2009), s.143-161
A.6 Demirel, Y.; Seçkin, Z. and Özçınar, M.F., Interactions Between Knowledge Sharing and Organizational Citizenship Behavior, "Chinese Business Review ", 10, (2011), s.1061-1071
A.7 Akin E. and Y. Demirel, An Empirical Study: Are Corporate Image Relation Satisfaction and Identification with Corporate Influential Factors on Effectiveness of Corporate Communication and Consumer Retention, "European Journal of Social Sciences ", 23, (2011), s.128-153
A.8 Demirel, Y.; Seçkin, Z. and Yücel, İ., A Comparative Study on the Relationship between the Management of Diversity and Job Satisfaction, "Interdisciplinary Journal of Research in Business ", 2, (2012), s.12-25
A.9 Demirel, Y. ve Z. İ. Kubba, Örgütsel Öğrenmenin Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma, "Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi ", II, (2014), s.137-161
1.1.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitapta En Az Bir Bölümün Yazarlığı
A.1 Demirel, Y. ve Akın, E., Müşterilerle İletişim ve Değer Yaratmak, "Müşteri İlişkileri Yönetimi Ünite-5, "Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ", , (2011), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Demirel, Y. ve İ. Yalçın, Liderlik Davranışının Bilgi Paylaşımına Etkisi Üzerine Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, "6. Knowledge, Economy and Management Congress İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ", 2, (2007), s.1125-1137
A.2 Karadal, H., Y. Demirel ve M. T. Çuhadar, The Study of Differential Relationships between Human Resource Practices and Organizational Commitment, "First International Conference on Management and Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Epoka University, Tirana, Albania ", , (2008), s.363-379
A.3 Demirel, Y. ve A. Dağcı, Toplam Kalite Yönetiminde Eğitim ve Materyal Faktörleri: Kamu ve Özel Okul Karşılaştırması, "Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Proceeding ", , (2008), s.577-583
A.4 Demirel, Y. ve M. A. Yoldaş, Etkileşim ve Prosedürel Adaletin Örgüt İçi İletişim Üzerine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma, "6.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat-Kırgızistan ", , (2008), s.1108-1122
A.5 Demirel, Y. and Göç, K., The Impact of Organizational Commitment on Knowlegde Sharing, "AIIC, Annual International Interdisciplinary Conference, Azores Islands, Portugal 24,25,26 April 2013 (AIIC 2013) ", , (2013), s.954-963
A.6 Demirel, Y. and Z. İskan, The Effect of Organizational Learning On Innovation: A Study in The Automotive Industry, "11.International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valletta-Malta ", , (2013), s.
A.7 Demirel, Y. and Yücel, İ. , The Effect of Organizational Justice on Organizational Commitment: A Study on Automotive Industry, "International Institute of Social and Economic Sciences, 7th International Academic Conference, Prague, Czech Republic ", , (2013), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Kazan, H. ve Y. Demirel, Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelere Sağladığı Üstünlükler, "Kalder Forum ", 7, (2002), s.
A.2 Kazan, H.; Y. Demirel ve S. Uslu, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Genel Ortam Faktörlerinin Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma, "Ekonomik ve Teknik Dergi Standard ", 503, (2003), s.60-75
A.3 Demirel, Y, Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin Müşteri Değeri Üzerine Etkisi, "Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ", 21, (2007), s.125-141
A.4 Yeniçeri, Ö. ve Y. Demirel, İşletme Koşullarının Örgüt İçi Bilgi Paylaşım İklimine Etkisi, "Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi ", 7, (2007), s.9-21
A.5 Demirel, Y. ve Z. Seçkin, Bilgi Yönetimi Uygulamasında Etkili Olan Faktörler Üzerine Mobilyacılık Sektöründe Bir Araştırma, "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 4, (2008), s.107-122
A.6 Demirel, Y. ve F. Akça, İşe Bağlı Stresin Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi: Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, "İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi ", 33, (2008), s.55-67
A.7 Demirel, Y, Bilgi ve Bilgi Paylaşımının İşletme Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi ", 6, (2008), s.203-220
A.8 Durna, U. ve Y. Demirel, Bilgi Yönetiminde Bilgiyi Anlamak, "Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 30, (2008), s.130-156
A.9 Demirel, Y, Örgütsel Adaletin Yönetici-Çalışan İlişkileri Üzerine Etkisi: Farklı Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, "Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ", 9, (2009), s.139-159
A.10 Yalçın, İ.; Z. Seçkin ve Y. Demirel , Bilgideki Değişimin Örgütsel Değişime Etkisi Üzerine Bir İnceleme, "Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 2, (2009), s.48-69
A.11 Demirel, Y. ve Z. Seçkin, Tükenmişlik ve Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkinin Kavramsal Boyutu, "TİSK Akademi ", 4, (2009), s.144-165
A.12 Demirel, Y., Yöneticiye Olan Sadakatin Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, "Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi ", 46, (2009), s.97-109
A.13 Demirel, Y. , Psikolojik Taciz Davranışının Kamu Kurumları Arasında Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, "TİSK Akademi ", 4, (2009), s.118-137
A.14 Yeniçeri, Ö.; Y. Demirel ve Z. Seçkin, Örgütsel Adalet İle Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişki: İmalat Sanayi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 11, (2009), s.83-99
A.15 Seçkin, Z. ve Y. Demirel, Küresel Rekabetin Zihinsel İzdüşümü: Kavram Satmak, "Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, http://www.e-sosder.com ", 28, (2009), s.175-186
A.16 Demirel, Y. ve M. F. Özçınar, Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Farklı Sektörlere Yönelik Bir Araştırma, "Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 23, (2009), s.129-147
A.17 Demirel, Y, Örgütsel Bağlılığın İç Hizmet Kalitesi Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 23, (2009), s.269-281
A.18 Yıldırım, M. H., Y. Demirel ve L. İçerli, İşletme Sahibi Yöneticilerin Girişimcilik Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişkinin Tespiti: Aksaray Örneği, "Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi ", 3, (2011), s.189-199
A.19 İçerli Leyla, M. H. Yıldırım, Y. Demirel, KOBİ’lerde İç Girişimciliğin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Aksaray Örneği, "Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi ", 3, (2011), s.177-187
A.20 Demirel, Y.; Z. Seçkin ve M. F. Özçınar, Örgütsel İletişim ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, "Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 20, (2011), s.33-48
A.21 Demirel, Y, İş Yerinde Ayrımcılık: Kavramsal Bir İnceleme, "TİSK Akademi ", 6, (2011), s.66-88
A.22 Yücel, İ. ve Demirel, Y., Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, "Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 23, (2012), s.19-47
A.23 Yücel, İ. ve Demirel, Y. , Mevcut İş Alternatiflerinin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma İlişkisi Üzerine Etkisi: “Başka Bir Yol Daha Olmalı!”, "Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ", 27, (2013), s.159-177
A.24 Seçkin, Z. ve Demirel, Y., The Relationship between the Employees’ Organizational Justice Perceptions and Mobbing Behavior, "Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ", 1, (2014), s.329-348
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 Demirel, Y. , Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Paylaşımı, IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, "1 ", , (2007), s.
A.2 Yeniçeri, Ö. ve Demirel, Y., vd., Yönetimde Birey ve Örgüt Odaklı Davranışlar, Ekin Yayınevi, Bursa, "1 ", , (2011), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Demirel, Y. ve M. F. Özçınar, 21. Yüzyıla Girerken Örgütlerde Değişen Yönetim ve Motivasyon Anlayışı, "Yönetimde Yeni Yaklaşımlar ", , (2006), s.
A.2 Yeniçeri, Ö. ve Y. Demirel, Teknolojik Değişimin Örgüt Kültürü Üzerine Etkisi, "Yönetimde Yeni Yaklaşımlar ", , (2006), s.
A.3 Demirel, Y. ve Dinçer, E., Örgütsel Adalet, "Örgüt Psikolojisi ", , (2012), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Demirel, Y., ve M. H. Yıldırım , Çalışanların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Adalet Algılamaları: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, "8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa ", , (2009), s.120-127
A.2 Demirel, Y., Çalışma Hayatında Karşılaşılan Psikolojik Yıldırma Davranışlarının Tespiti: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma, "II. 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Yalova ", , (2009), s.304-316
A.3 Seçkin, Z., Özçınar, M.F ve Demirel, Y. , İş Tatmini ile Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Arasındaki İlişkinin Üzerine Bir Araştırma, "18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana ", , (2010), s.689-698
A.4 Karadal, H., Demirel, Y. ve Güner, E., Tükenmişlik Sendromu ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, "18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana ", , (2010), s.873-878
A.5 Seçkin, Z., Demirel, Y. ve Özçınar, M.F., İşletme Kültürü İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki, "9. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ", , (2010), s.279-284
A.6 Demirel, Y. ve Z. Seçkin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Nitelikli İşgücü İhtiyacını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, "Ulusal Ünye İİBF İşlemecilik Sempozyumu, 24-25 Nisan, Ünye ", , (2012), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Akın, H.B. ve Y. Demirel, KOSGEB Kapsamında Verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Algısı Üzerine Etkisi: Aksaray Üniversitesi Örneği, "II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ", , (2014), s.97-97


Egitim Faaliyetleri ( Bölüm II )(Tez Danışmanlığı)


Tek Danışman
A.1 Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Selin Geçgel, (2011)
A.2 Örgütsel Öğrenme ve Bilgi Paylaşımının Yenilikçiliğe Etkisi, Zeynep İskan, (2013)
A.3 Örgütlerde Bilgi ve Bilgi Paylaşımında Örgütsel Bağlılığın Rolü Üzerine Bir Araştırma, Kubilayhan Göç, (2012)
A.4 İşletme Sahibi Yöneticilerle İşletme Sahibi Olmayan Yöneticilerin Yaşam ve Çalışma Değerleri Üzerine Bir Araştırma, Şükriye Gülpinar, (2015)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 II. Ulusal Kırsal Turizim Sempozyumu, (2012)
A.2 II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, (2013)
A.3 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, (2015)
A.4 UNİKOP- III. KOP Bölgesel Sempozyumu, (2015)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversitelerdeki Değişim Faaliyetlerine Katılmak
A.1 Erasmus Teaching Mobility-Vytautas Magnus University-Lithuania, (2012)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=10135&lang=tr