T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. FADİME ŞİMŞEK İŞLİYEN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ADANA YOLU ÜZERİ E-90 KARAYOLU 7. KM 68100 AKSARAY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822883671
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2007
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : GAZETECİLİK
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2010
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : GAZETECİLİK
Tez / Proje Adı : Yaşam Tarzı Haberciliğinin Gelişimi ve Statü Oluşumuna Etkileri

DR
2014
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : GAZETECİLİK
Tez / Proje Adı : Gazete Tasarımının Haberin Algılanması ve Anlamlandırılması Üzerindeki Etkisi
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime, Fotoğraf ve İdeolojik Çerçeveleme: ‘1 Mayıs’ Haberlerinin Fotoğraflarına Yönelik Bir Odak Grup Çalışması, "The Journal of Academic Social Science ", 5, (2014), s.592-608
A.2 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime, Şiddet Haberlerindeki ‘Mağdur Kadın’ Miti Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme: Habertürk Gazetesi Ş.E. Cinayeti Örneği, "Global Media Journal ", 6(11), (2015), s.478-496
A.3 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime ve İŞLİYEN, Mustafa , Çocukların Medya Algısının Resimler Üzerinden Analizi, "Global Media Journal ", 5(10), (2015), s.271-287
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 İŞLİYEN, Mustafa ve ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime , Ötekilik Bağlamında Haber Medyasındaki İslami Kimlik ve Sembollerin Temsiline İlişkin Genel Bir Değerlendirme, "1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi Hegemonya-Karşı Hegemonya, (Konya, 05-07 Mayıs 2016). ", , (2016), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime and İŞLİYEN, Mustafa , Tarih Bilinci Açısından Televizyon İçeriklerinin Eğitici Rolü Üzerine Genel Bir Değerlendirme, "5th Cyprus Intrenatıonal Conference On Educational Research (Girne 31.03.2016/02.04.2016) ", , (2016), s.
A.2 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime and İŞLİYEN, Mustafa , TV Series Within the Context of Consumption Culture, "Serialised Storytelling Conference: TV Series in Contemporary Societies (Groningen, 18-19 July 2016). ", , (2016), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 ŞEKER, Mustafa ve ŞİMŞEK, Fadime , Ötekilik Bağlamında Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Farklı İdeolojideki Gazetelerin Köşe Yazılarına Yansımaları, "Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ", 29, (2011), s.483-502
A.2 ŞEKER, Tülay ve ŞİMŞEK, Fadime , Kodlama-Kodaçımı Bağlamında Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Alımlama Analizi, "Selçuk İletişim ", Cilt:7, Sayı 2, (2012), s.111-120
A.3 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime ve İŞLİYEN, Mustafa , Çocuk, Televizyon ve Siyasal Toplumsallaşma: Bizimcity Animasyonlarına Yönelik Bir Odak Grup Çalışması, "İletişim ve Diplomasi ", 2, (2014), s.117-136
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime, Gazetelerin Çizgisi/Gazete Tasarımı ile Haberlerin Altı ve Üstü Nasıl Çizilir?, ". ", , (2016), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 ŞİMŞEK İŞLİYEN, Fadime, Gazete Sayfa Tasarımının Okuyucu Üzerindeki Etkisi, "Birinci Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi 9-11 Ekim/Konya ", , (2013), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101344&lang=tr