T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ar.Gör. CEMİL AKKAŞ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 68100 AKSARAY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882436
Fax :
GSM :
e-mail : cemilakkas@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2013
  Üniversite/Okul Adı : Bartın Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Yönetim Bilişim Sistemleri
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2017
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Yönetim Bilişim Sistemleri A.B.D.
Tez / Proje Adı : Sosyal Ağlarda Arkadaşlık İlişkilerinin Belirleyicileri Üzerine Bir İnceleme
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi2015
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Bakırtaş, H. ve C. Akkaş, Technology Readiness for New Technologies: An Empirical Studies, "Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ", 52, (2017), s.941-949
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Bakırtaş, H. ve C. Akkaş, Do You Have a Technology Readiness Level as Regards New Technologies: An Empirical Study, "5th Business and Social Science Conference ", 20-21 December, Paris, (2016), s.32
A.2 Bakırtaş, H. ve C. Akkaş, Technology Beliefs and Acceptance of Turkish Academic Staff, "5th Business and Social Science Conference ", 20-21 December, Paris, (2016), s.31
A.3 Akkaş, C. ve H. Bakırtaş, Facebook Arkadaşlık İlişkilerinin Belirleyicileri, "International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series ", 28-29 Ekim, Ohrid, (2017), s.
A.4 Akkaş, C. ve H. Bakırtaş, Unfriending on Social Networks: A Research on Facebook, "International Congress on Fundamental and Applied Sciences (ICFAS2017) ", 21-25 August, Sarajevo, (2017), s.80
A.5 Akkaş, C. ve H. Bakırtaş, A Research on the Relationships of Friendship in Youth's Social Networks, "International Congress on Fundamental and Applied Sciences (ICFAS2017) ", 21-25 August, Sarajevo, (2017), s.81


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 Bakırtaş, H.; Divanoğlu, S. U. ve Akkaş, C., Y KUŞAĞI Farkı Ne? Neyi, Niçin, Nasıl Alır ya da Aldırır?, "Ekin Basım Yayın Dağıtım ", Bursa, (2016), s.


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerde Yürütücü/Yönetici Dışı Görevler İçin
A.1 Y Kuşağının Satın Almada Ailelerini Ekileme Stratejileri, "Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ", 4.2016 - 12.2016 , Bakırtaş, H., Divanoğlu, S. U. ve Akkaş, C.


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Uluslararası Bir Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 UNIKOP 2015 III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, (2015)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101232&lang=tr