T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Öğr.Gör. ÖZLEM DOĞAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882022
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : TURİZM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2007
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2011
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme Eğitimi
Tez / Proje Adı : KOBİ'lerde İç Kontrol Sisteminin Yeri ve Risk Odaklı İç Denetim: Denizli İli Uygulaması

DR
  Üniversite/Okul Adı : Sakarya Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme
Tez / Proje Adı :
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Kastamonu Üniversitesi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu2008
Öğr.Gör.Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi 2014
   
Görev Yaptığı Birimler
Turizm Fakültesi
   
Son iki yılda verilen dersler
ECON110GENEL MUHASEBE II
ECON423YATIRIM PROJE ANALİZİ
TUİ 104TEMEL MUHASEBE İLKELERİ
TUİ 201KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ
TUİ 208STAJ 1
TUİ 303SEMİNER
TUİ 307TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ
TUİ 308STAJ 2
TUİ 310FİNANSAL YÖNETİM
TUİ 405TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ
TUİ 414TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Doğan, Ö., Doğan, S., A Study at Kastamonu University on the Opinions of Vocational School Students about Internship Practices and Professional Viewpoints After the Internship (In Turkish), "2nd International Vocational Schools Symposium, Aydın. ", , (2011), s.
A.2 Özerhan,Y.,Dogan,Ö., Internal Control System and Internal Audit in SMES (In Turkish), "11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan ", , (2013), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Kırlıoğlu, H., Doğan, Ö., Academic Development Process of Hospitality Management Accounting Between Years 2000-2014 (In Turkish), "Journal Of Accounting, Finance and Auditing Studies ", 2, (2016), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Şakllak,Ö., Demir,K., Dogan,Ö., Yazvuzaslan, T., Akça,N., Ede, H., General Accounting I-II (In Turkish), "General Accounting ", , (2010), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Öztürk,Z., Çelik,Ö., Demir, K. , Opinions of Academicians on the Preparation and Implementation of Strategic Plans in Universities (In Turkish) , "9. Business Congress, Zonguldak. ", , (2010), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101211&lang=tr