T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. SAİT DOĞAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Turizm İşletmeciliği Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu Üzeri 7 Km. Merkez Kampüs. AKSARAY 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882071
Fax : 3822882066
GSM :
e-mail : dogansait@gmail.com
Web : http://obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101210&lang=tr
MSN :
Fakültesi : TURİZM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2006
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Turizm İşletmeciliği Eğitimi / Konaklama İşletmeciliği Öğrt.
Tez / Proje Adı : -

Y.Lisans
2009
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Turizm İşletmeciliği Eğitimi
Tez / Proje Adı : MOTOR SPORLARININ TURİZM İŞLETMELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İSTANBUL FORMULA 1 PİSTİ ÖRNEĞİ

DR
2017
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Turizm İşletmeciliği
Tez / Proje Adı : Otel İşletmelerindeki İşgören ve Yönetici Adaylarına Yönelik Performans Değerleme Formu Geliştirilme
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Kastamonu Üniversitesi2008
Öğr.Gör.Aksaray Üniversitesi2014
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2017
   
Son iki yılda verilen dersler
BİL 181TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
ECON321İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
MAL327İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
TUİ 108KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ
TUİ 203TURİZM PAZARLAMASI
TUİ 204KAT HİZMETLERİ
TUİ 205YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
TUİ 207YÖNETİM VE ORGANİZASYON
TUİ 208STAJ 1
TUİ 303SEMİNER
TUİ 304İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
TUİ 306OTEL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
TUİ 415TURİZM VE GÜVENLİK
TUİ 418TURİZMDE YENİ TRENDLER
TUR 261KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ
ÜSDTUİ 302SERVİS VE BAR BİLGİSİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Uygur, S.M., Doğan, S., Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Restoranlar Üzerine Bir Araştırma (EFFECT OF EXPERIENTAL MARKETING ON CUSTOMER SATISTACTION: A STUDY ON RESTAURANTS), "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kütahya Dumlupınar University Journal of Social Sciences) ", 37, (2013), s.33-48
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Doğan, Ö., Doğan, S. , Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerine Ve Staj Sonrası Mesleki Bakış Açılarına İlişkin Kastamonu Üniversitesi’nde Bir Araştırma (Professional Perspectives about Internship of Vocational High School Students (A Research at Kastamonu University)), "2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (2nd International Vocational Schools Symposium) ", , (2011), s.
A.2 Doğan. S., Özaslan. Y., Yiyecek-içecek İşletmelerinden Yararlanan Tüketicilerin Bahşiş Verme Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği (A Research on Tipping Behavior of Consumers Who receive service in Food & Beverage business: The Case of Yalova, "11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (11th International Turkish World Social Sciences Congress) ", , (2013), s.671-678
A.3 Doğan, S., Tuncer M. ve Demirçivi B.M. , Kamu Çalışanlarının Konaklama İşletmesi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Aksaray İli Örneği (A Study on Determining the Choice Criteria of Public Employees for Accommodation Establishments: Case of Aksaray Province), "I. Uluslararası Avrasya Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler (I. International Eurasia Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators) ", , (2015), s.298-308


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


B-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Doğan, S., Şanlıer, N., Tuncer, M. , Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Satış Çabalarında Etik: Kastamonu İli Örneği (Ethıcs In Sales Efforts Of Caterıng Fırms: A Sample From Kastamonu), "Kastamonu Eğitim Dergisi (Kastamonu Education Journal) ", 1, (2010), s.241-256
C-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Şanlıer, N., Doğan, S., Geleneksel yiyecek üretim sisteminden yeni üretim sistemlerine geçiş (Transition from traditional food production system to new production system), "YESİAD, Yemek Dünyası Dergisi. (Journal of Food World) ", 11, (2008), s.21-31
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Doğan. S., Motor Sporlarının Turizm İşletmeleri Üzerine Etkileri: İstanbul Formula 1 Pisti Örneği (The Effects of Motor Sports on Tourdsm Management: Example of Istanbul Formula 1) (Yüksek Lisans Tez'inden derlenmiştir.) , "V.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi ", , (2010), s.628-629
A.2 Doğan. S., Tutan. E. ve Özaslan. Y. , Meslek Yüksekokulları Bünyesinde Yer Alan Turizm - Otel İşletmeciliği Programları ve Uygulama Alanı Yeterlilikleri (Tourism - Hotel Management Programs and Application Area Capabilities Located in Vocational Schools), "VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi ", , (2014), s.
A.3 Tuncer, M., DEMİRÇİVİ, B.M. ve Doğan, S., Üniversite Çalışanlarının Konaklama İşletmelerinin Hizmetlerinden Memnun Olma Düzeyi: Aksaray Üniversitesi Örneği. (Satisfaction Degree of University Personnel with the Services of Accommodation Establishments: A Case Study at Aksaray University), "14.Ulusal İşletmecilik Kongresi ", , (2015), s.89-94


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Tamamlanmış Araştırma Projesindeki Diğer Görevler (Her Bir Proje İcin)
A.1 Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uygulamalar (Information Tecnology in Tourism Establishments And Applications For its Dissemination), "AB Leonardo Da Vinci Programı ", 7.2009 - 9.2009 , ELBEYİ PELİT, ASUMAN KAYMAK,BÜŞRA SÖNMEZ, NECİBE EMİN, SAİT DOĞAN
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101210&lang=tr