T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ar.Gör. ORHAN FATİH BALANLI

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Besyo MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882669
Fax : 3822882659
GSM :
e-mail : fatih3538@hotmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2013
  Üniversite/Okul Adı : İnönü Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Antrenörlük Bölümü
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2017
  Üniversite/Okul Adı : Aksaray Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Beden Eğitimi
Tez / Proje Adı : Spora Katılımın Orta Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Öz- yeterliklerine Etkisi
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Aksaray Üniversitesi2014
   
Görev Yaptığı Birimler
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
Yüzme, Beden Eğitimi, Spor psikolojisi
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Orhan Fatih BALANLI, Hüseyin ÜNLÜ, Spora Katılımın Orta Öğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Öz- Yeterliklerine Etkisi, "14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi ", , (2016), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101191&lang=tr