T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. FUNDA ÇOBAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
İlkokul
1995
  Üniversite/Okul Adı : DSİ İlkokulu -Ankara
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Ortaokul
1997
  Üniversite/Okul Adı : Namık Kemal Ortaokulu- Ankara
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lise
2001
  Üniversite/Okul Adı : Bahçelievler Deneme (Super) Lisesi -Ankara
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lisans
2005
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İİBF
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Uluslararası İlişkiler
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2007
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Uluslararası İlişkiler
Tez / Proje Adı : Gölgeli Demokrasi Çağının Eko-Küresel Eleştirisi

DR
2013
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : siyaset bilimi
Tez / Proje Adı : Siyasalın Gündelik Kuruluşu Bağlamında Sokak Siyaseti
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
AlmancaOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2014
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray ÜniversitesiDiğer09.06.2016 -
   
Görev Yaptığı Birimler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Siyaset Felsefesi
Siyaset Sosyolojisi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
TÜBİTAK Doktora Yurtdışı Araştırma Bursu2012
   
Son iki yılda verilen dersler
HEM 320SAĞLIK SOSYOLOJİSİ
KAMU 104TOPLUM BİLİMİ II
KAMU 205SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I
KAMU 314ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ (S)
KAMU 331SİYASET PSİKOLOJİSİ (S)
KAMU 401ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR
KAMU 414POLİTİK EKONOMİ (S)
KAMU 426MESLEKİ İNGİLİZCE IV - SİYASET BİLİMİ OKUMALARI (S)
KAMU 497MEZUNİYET TEZİ I
KAMU 498MEZUNİYET TEZİ II
KAMU 500SEMİNER
KAMU 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
KAMU 819UZMANLIK ALAN DERSİ
KAMU 824UZMANLIK ALAN DERSİ
KAMU 830UZMANLIK ALAN DERSİ
KAMUTZ819DÖNEM PROJESİ
KAMU500SEMİNER
RPD 102SOSYAL ANTROPOLOJİ
RPD 109SOSYOLOJİYE GİRİŞ
SBUİ 500SEMİNER
SBUİTZ526SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ: SEÇME KONULAR
SBUİ526SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ: SEÇME KONULAR
SBUİ812UZMANLIK ALAN DERSİ
SOS 108Siyasal Bilime Giriş
SOS 204ANTROPOLOJİ
SOS 306Siyaset Sosyolojisi
SOS 327SÖYLEM ANALİZİ ÇALIŞMASI
SOS 401ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
ULS 101SİYASET BİLİMİ I
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Funda Çoban, İslamcılığın Fikri Taşıyıcısı Olarak Türkiye Siyasal Hayatında Necip Fazıl, "Mülkiye Dergisi ", 39, (2015), s.59-86
A.2 Funda Çoban, Zaman-Hakikat İlişkiselliği Sarmalında Proustgil Denklem: Kayıp Zamanın İzinde, "FLSF Dergi ", 19, (2015), s.47-64
1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen B-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Funda Çoban, Berlin Örnek Alanında Kadın Grafiticiler, "FE Dergi ", 5, (2013), s.76-87
A.2 Funda Çoban, Derrida'nın Hayaletlerinden Marx'ın Hayaletlerine , "Süleyman Demirel Üniversitesi FEF Sosyal Bilimler Dergisi ", 35, (2015), s.147-174
1.1.1.1 Türü Olmayıp Tübitak Tarafından İlan Edilen C-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Funda Çoban, Siyasalın Gündelik Kuruluşu, "Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi SBE Dergisi ", 4, (2014), s.5-22
A.2 Funda Çoban, Bir İnsan Hakkı Olarak Güvenli Kürtaja Erişim, "Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi ", 2, (2016), s.79-112
Uluslararası Dergilerde Hakemlik Sayısına Bakılmaksızın Makale Hakemliği (Dergi Başına)
A.1 Funda Çoban, Makale Hakemliği- Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , "Makale Hakemliği- Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi ", , (2016), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Funda Çoban, Bordering and De-bordering Hope: From Utopias to Heterotopias , "University of Primorska Science and Research Center/ Bordering and Debordering Conference 2016 ", , (2016), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Funda Çoban, Electronic Faces of The Counter-Public Spaces, "Frei Universitat Graduate School of North American Studies, John F. Kennedy Institute ", , (2015), s.
A.2 Funda Çoban, Everyday Life and Political Crisis , " Congress of International Journal of Arts and Sciences ", , (2015), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


C-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Funda Çoban, İstanbul Yoğurtçu Parkı'ndan Forum Gözlemleri , "Toplumsal Alternatif ", 4, (2013), s.
A.2 Funda Çoban, Siyasetin Yok Yeri Sokak, "Toplumsal Alternatif ", 3, (2013), s.
A.3 Funda Çoban, Post-Modern Örgütlenme Zemini Olarak İnternet , "Bibliotech ", 7, (2014), s.
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 Funda Çoban, Siyasalın Gündelik Kuruluşu Bağlamında Bir İnceleme: Sokak Siyaseti , "Siyasalın Gündelik Kuruluşu Bağlamında Bir İnceleme: Sokak Siyaseti ", , (2015), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Funda Çoban, Emekten Eyleme: Hannah Arendt, "Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar I ", , (2011), s.
A.2 Funda Çoban, Ankara'da Bir Köstebek: Tekel Direnişi , "Tekel Eylemine Kenar Notları ", , (2011), s.
A.3 Funda Çoban, Sokağa Dönüş, Sokağın Dönüşü: Asef Bayat, "Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar III ", , (2015), s.
A.4 Funda Çoban, Avrupa'dan Bir İşgal Hikayesi: Christiania Free Town, "Karşı-İşgal: İşgal Hareketleri ve Özyönetimler Üzerine Bir Derleme ", , (2016), s.
1.2.2.1 Veya 1.2.2.2 Türündeki Bilimsel Bir Kitabın Basılmış ve Yayınlanmış Çevirisi
A.1 (Çevirenler) Funda Çoban, Latin Amerika'da Radikal Sosyal Demokrasi Deneyimleri , "Latin Amerika'da Radikal Sosyal Demokrasi Deneyimleri ", , (2012), s.
A.2 (Çevirenler)Funda Çoban, İnci Katırcı, Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı?, "Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı? ", , (2012), s.
Ulusal Dergideki Bir Makalenin Veya 1.2.2.1 Veya 1.2.2.2 Türündeki Bilimsel Bir Kitabın Bir Bölümünün Basılmış Çevirisi
A.1 (Çevirenler) Funda Çoban, Kapitalizm ve Sosyal Demokrasi, "Kapitalizm ve Sosyal Demokrasi ", , (2012), s.
A.2 (Çevirenler) Funda Çoban, Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler Ve İlkeler , "Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler Ve İlkeler ", , (2014), s.
A.3 (Çevirenler)Funda Çoban,Mehmet Atakan Foça , S. Erdem Türközü,Abdurrahman Aydın , Çağlar Karaca, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre , "İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre ", , (2014), s.


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak
A.1 ASÜ UAM Davetli Konuşmacı-Sunum: Bir Duvar Yaratmak: Grafitinin Sosyo-Kültürel Bağlamı Üzerine Bir Sunuş, (2014)
A.2 Aksaray Üniversitesi Felsefe Toplantıları, Davetli Konuşmacı: Helenistik Felsefe ile Modernite Arasındaki Bağlar Üzerine Bir İnceleme, (2014)
A.3 AKSARAY MEB işbirliği ile lise son sınıf öğrencilerine uluslararası ilişkiler bölümünün mesleki tanıtımının yapılması hususunda bölüm ve üniversite tarafından görevlendirme, bu doğrultuda lAksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'liselerle buluşma toplantısına' katılım, (2015)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101183&lang=tr