T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. ORHAN YAVUZ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : VETERİNER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Y.Lisans
2006
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Veteriner Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

DR
2014
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi2010
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi2014
   
Son iki yılda verilen dersler
HEM 212PATOLOJİ
LAB 229PATOLOJİ
VET201HİSTOLOJİ II
VET206PATOLOJİ 1
VET250VETERİNER SİTOLOJİ
VET265MİKROSKOP BİLGİSİ
VET306PATOLOJİ III
VET309PATOLOJİ II
VET352PET HAYVAN TÜMÖRLERİ VE TANI YÖNTEMLERİ 2
VET353PET HAYVAN TÜMÖRLERİ VE TANI YÖNTEMLERİ 1
VET411NEKROPSİ
VET456KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ
VET463MORFOLOJİK PATOLOJİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Ozdemir O, Bozkurt I, Ozdemir M, Yavuz O, Side Effect of Methenolone Enanthate on Rats heart in Puberty: Morphometrical study, "Experimental and Toxicologic Pathology ", 65, (2013), s.745-750
A.2 İlgün R, Gür FM, Bölükbaş F, Yavuz O, Macroanatomical and histological study of caecum of the guinea fowl (Numida meleagris) using light and scanning electron microscopy, "Indian Journal Of Animal Research ", , (2017), s.
A.3 Yavuz O, Ozdemir O, Ortatatli M, Atalay B, Hatipoğlu F, terzi F, The Preventive Effects of Different Doses of Glucomannan on Experimental Aflatoxicosis in Japanese Quails, "Revista Brasileira de Ciência Avícola ", 19, (2017), s.
A.4 Yavuz O, Erer H, Immunohistochemical and immunocytochemical findings associated with Marek’s disease virus in naturally infected laying hens, "Biotechnic & Histochemistry ", , (2017), s.
1.1.1.1 Türündeki Bir Dergideki Teknik Not, Vaka İncelemesi Vb. Çalışmalar
A.1 Çiftçi MK, Yavuz O, Hatipoğlu F, Ozdemir O , Holstein Irkı Bir İnekte Hemorajik Bağırsak Sendromu: Olgu Sunumu, "Kafkas Univ Vet Fak Derg ", 18, (2012), s.527-530
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Altan S, Alkan F, Koç Y, Özdemir Ö, Yavuz O, Retrospective evaluation of canine neoplasms in Konya region between 2006 and 2010, "Eurasian J Vet Sci ", 29, (2013), s.185-191
A.2 Özdemir Ö, Yavuz O, Hatipoğlu F, Effect of routine pathological procedure on morphometric parameters of the heart in rat models, "Sci. Res. Essay ", 9, (2014), s.224-228
1.1.1.3, 1.1.1.4 Veya 1.1.1.5 Türündeki Bir Dergide Yayınlanmış Editöre Mektup, Teknik Not , Davetli Yazı, Tartışma , Vaka Çalışması ve Kitap İncelemesi
A.1 Arıcan M, Ortatatlı M, Erol H, Kanat Ö, Yavuz O, Bir atta mandibulada ossifiye fibrom olgusu, "Eurasian J Vet Sci ", 27, (2011), s.191-194
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Yavuz O, Boztok Özgermen DB, Haydardedeoğlu AE, Bilateral hydronephrosis in a captive female lion (Panthera leo), "International Conference on Science, Ecology and Technology I (ICONSETE), August 25 – 28, 2015, Vienna / AUSTRIA ", , (2015), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Altan S, Alkan F, Koç Y, Özdemir Ö, Yavuz O, Retrospective evaluation of canine neoplasms in Konya region between 2006 and 2010, "17th FECAVA Eurocongress 6th TSAVA Congress “Modern Veterinary Practices” September 7-10, 2011, İstanbul – TURKEY ", , (2011), s.
A.2 Yavuz O, Aras Z, Ocurrence of infectious lryngotracheitis in commercial layers, "International Conference on Science, Ecology and Technology I (ICONSETE), August 25 – 28, 2015, Vienna / AUSTRIA ", , (2015), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Özdemir Ö, Ortatatlı M, Hatipoğlu F, Erer H, Yavuz O, Yetmiş beş günlük bir buzağıda papüler stomatitis olgusu, "IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslararası Katılımlı), s:111-112, 29 Ekim-2 Kasım 2008, Kemer/ANTALYA ", , (2008), s.
A.2 Kanat Ö, Çiftçi MK, Yavuz O, Bir Köpekte Metastatik Osteosarkom Olgusu, "IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kong. (Uluslararası Katılımlı), s:111-112, 29 Ekim-2 Kasım 2008, Kemer/ANTALYA ", , (2008), s.
A.3 Çiftçi MK, Özdemir Ö, Ortatatlı M, Erer H, Kanat Ö, Yavuz O, Bir Koyun Sürüsünde Antiparaziter İlaçlamaya İlgili Amitraz Zehirlenmesi., "V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya-BURSA ", , (2010), s.
A.4 Hatipoğlu F, Kanat Ö, Coşkun A, Ortatatlı M, Yavuz O, Özdemir Ö , Kangal Irkı Bir Köpekte Multisentrik Yerleşimli Diffuz Miks Lenfoma, "V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya-BURSA ", , (2010), s.
A.5 Özdemir Ö, Çiftçi MK, Hatipoğlu F, Ortatatlı M, Yavuz O, Kanat Ö, Bir Köşekte Nutrisyonel Kardiyomiyopati Olgusu, "V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya-BURSA ", , (2010), s.
A.6 Ortatatlı M, Hatipoğlu F, Alkan F, Kanat Ö, Özdemir Ö, Yavuz O , Bir Köpekte Malign Melanom ile Dalak ve Pankreasta Nodüler Hiperplazi, "V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya-BURSA ", , (2010), s.
A.7 Kanat Ö, Ortatatlı M, Yavuz O, Erol M, Hatipoğlu F, Çiftçi MK, Sibirya Kurdu Bir Köpekte Metastatik Transmissible Venereal Tümör Olgusu, "V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya-BURSA ", , (2010), s.
A.8 Arıcan M, Ortatatlı M, Erol H, Kanat Ö, Yavuz O, Bir Atta Mandibulada Ossifiye Fibrom: Olgu Sunumu, "XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs 2010, Belek-ANTALYA ", , (2010), s.
A.9 Yavuz O, Erer H, Kanat Ö, Çiftçi MK, Özdemir Ö, Hatipoğlu F, Yumurta Tavuklarında Hemorajik Yağlı Karaciğer Sendromu, "V.Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 14-18 Eylül 2010, Mudanya-BURSA ", , (2010), s.
A.10 Çiftçi MK, Hatipoğlu F, Yavuz O, Özdemir Ö, Kanat Ö , SÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 2011 yılı rutin faaliyet sonuçları, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.11 Özdemir Ö, Bozkurt İ, Özdemir M, Yavuz O , Methenolone Enanthate’ın ergenlik dönemindeki ratların kalpleri üzerine olumsuz etkilerinin incelenmesi: Morfometrikal çalışma, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.12 Yavuz O, Özdemir Ö, Sayın Z, Hatipoğlu F, Hadimli HH , Yumurtacı tavuklarda avian tüberkülozisin patolojik, mikrobiyolojik ve PZR yöntemleriyle teşhisi: Vaka sunumu, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.13 Arıcan M, Hatipoğlu F, Erol H, Kanat Ö, Yavuz O, Parlak K, Koç O., Sığırlardaki Laminitis Olgularında Magnetik Rezonans ve Tomografi Uygulama Sonuçları., "13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, s.259-260, 27 Haziran - 01 Temmuz 2012, Sarıkamış – KARS ", , (2012), s.
A.14 Çiftçi MK, Özdemir Ö, Yavuz O, Hatipoğlu F, Ortatatlı M , SÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 2012 Yılı 6 aylık dönem rutin faaliyet sonuçlarına genel bir bakış, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.15 Özdemir Ö, Yavuz O, Çiftçi MK, Sertkaya N, Hatipoğlu F, Beyin kökü sitolojisi Ensefalitik Listeriyozda ön tanı ölçütü olarak kullanılabilir mi?, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.16 Hatipoğlu F, Çiftçi MK, Özdemir Ö, Yavuz O, Erganiş O, Holstein ırkı iki sütçü inekte gangrenöz miyozitis (yanıkara) olgusu, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.17 Erer H, Ortatatlı M, Kanat Ö, Yavuz O, Terier ırkı bir köpekte Multiple İnfindibular Keratinize Akantom olgusu, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.18 Yavuz O, İzci C, Özdemir Ö, Sertkaya N, Altan S, Golden Retreiver ırkı bir enikte yaygın metastatik kalsifikasyon ve akciğerde kıl embolisi, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.19 Yavuz O, Arıcan M, Özdemir Ö, Hatipoğlu F, Erol H, Holstein ırkı bir inekte oküler konglomere tüberküloz olgusu, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN. ", , (2012), s.
A.20 Çiftçi MK, Yavuz O, Haipoğlu F, Ozdemir O , Holstein Irkı Bir İnekte Hemorajik Bağırsak Sendromu: Olgu Sunumu, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.21 Özdemir Ö, Yavuz O, Hatipoğlu F, Rutin doku takip yöntemlerinin ratlarda kalbin morfometrik parametreleri üzerine etkisinin karşılaştırılması, "VI. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı),19-23 Eylül 2012, Kuşadası-AYDIN ", , (2012), s.
A.22 Özdemir Ö, Terzi F, Ortatatlı M, Hatipoğlu F, Tuna M, Çiftçi MK, Yavuz O, Sayın Z, Antraksın sitolojik ön tanısında hızlandırılmış modifiye giemsa metodu denemesi, "VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 08 – 10 Eylül 2014, KARS ", , (2014), s.
A.23 Özdemir Ö, Terzi F, Yavuz O, Ortatatlı M, Hatipoğlu F, Erer H, Çiftçi MK , Dişi bir çebiçte (Anatolian black goat) multisentrik lenfoma olgusu, "VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 08 – 10 Eylül 2014, KARS ", , (2014), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101178&lang=tr