T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. ZEKİ ARAS

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kampüs 68100 AKSARAY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882941
Fax :
GSM :
e-mail : zekiaras@hotmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : VETERİNER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2003
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Veteriner Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2003
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Veteriner Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

DR
2009
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Mikrobiyoloji AD
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
AlmancaBaşlangıç
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AD2014
Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji AD2016
   
Görev Yaptığı Birimler
Veteriner Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Moleküler mikrobiyoloji, bakteriyel genotiplendirme, Test kiti üretimi, Aşı üretimi
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği01.09.2008 -
Aksaray Veteriner Hekimleri Odası01.12.2014 -
   
Son iki yılda verilen dersler
VET115LABORATUVAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
VET202Mikrobiyoloji 1
VET216Ders Dışı Etkinlik 2
VET262Hayvan Barınakları ve Hijyeni
VET301MİKROBİYOLOJİ II
VET312GIDA HİJYENİ VE KONTROLÜ
VET316İMMUNOLOJİ VE SEROJİ
VET354GIDA İŞLETMELERİNDE SANİTASYON
VET416KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI
VET466KANATLI ET HİJYENİ VE MUAYENESİ
VET468GIDA GÜVENLİĞİ
VET501EPİDEMİYOLOJİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Uçan, U.S., Aras, Z. ve M. Zorlutuna, Detection of Canine Brucellosis by a Rapid Agglutination test using Rhizobium tropici as antigen, "Revue de Medecine Veterinaire ", , (2010), s.
A.2 Aras, Z. ve U.S. Uçan, Detection of Brucella canis from inguinal lymph nodes of naturally infected dogs by PCR, "Theriogenology ", , (2010), s.
A.3 Aras, Z. ve M. Ateş, The First Report of Isolation and Molecular Characterisation of Brucella melitensis Rev-1 Vaccine Strain from an Aborted Sheep Fetus in Turkey, "Small Ruminant Research ", , (2011), s.
A.4 Usta, M., Aras, Z. ve A. Taş, Oxidant and antioxidant parameters in patient with Brucella canis, "Clinical Biochemistry ", , (2012), s.
A.5 Aras, Z., Aydın, İ. ve K. Kav, Isolation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus from caprine mastitis cases, "Small Ruminant Research ", , (2012), s.
A.6 Hadimli, H.H., Erganiş, O., Sayın, Z. ve Z. Aras, The Detection of Toxins by ELISA and Molecular Typing of Isolates of Clostridium perfringens by PCR in Lambs with Suspected Enterotoxemia, "Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences ", , (2012), s.
A.7 Yüksekkaya, Ş., Aras, Z. ve U.S. Uçan, Ayırıcı tanıda brucellozis düşünülen vakalarda Brucella canis sıklığının serolojik olarak araştırılması, "Mikrobiyoloji Bülteni ", , (2013), s.
A.8 Aras, Z. ve Z. Sayın , Molecular Epidemiology of Mycoplasma synoviae Infection in Commercial Layers, "Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ", , (2014), s.
A.9 Aras, Z. ve M. Ardıç, Occurrence and antibiotic susceptibility of Listeria species in turkey meats, "Korean Journal for Food Science of Animal Resources ", , (2015), s.
A.10 Aras, Z., Taşpınar, M. ve İ. Aydın , A Novel Polymerase Chain Reaction to Detect Brucella canis in Dogs, "Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ", , (2015), s.
A.11 Aras, Z. ve Z. Sayın, Detection of Legionella pneumophila from domestic water and their antibiotic resistance profiles, "Journal of Coastal Life Medicine ", 3, (2015), s.273-275
A.12 Aras, Z. ve H.H. Hadimli , Detection and molecular typing of Clostridium perfringens isolates from beef, chicken and turkey meats, "Anaerobe ", , (2015), s.
A.13 Sayın, Z., Sakmanoğlu, A., Erganiş, O., Uçan, U.S., Hadimli, H.H., Aras, Z., Sanioğlu, G. ve A. Coşkun, Genotipic Characterization of Bordetella bronchiseptica Strains Isolated from Stray and Pet Dogs, "Pakistan Veterinary Journal ", , (2016), s.
A.14 Sayın, Z., Sakmanoğlu, A., Uçan, U.S., Uslu, A., Hadimli, H.H., Aras, Z., Özdemir, Ö. ve O. Erganiş , Mycoplasma Infections in Dairy Cattle Farms in Turkey, "Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences ", , (2016), s.
A.15 Aras, Z., Bulut, G. ve Z. Sayın, Evaluation of gamma interferon assay for detection of bovine tuberculosis in inactive foot and mouth disease vaccine administered cattle, "Journal of Coastal Life Medicine ", 5, (2017), s.
1.1.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitapta En Az Bir Bölümün Yazarlığı
A.1 Aras, Z. ve U.S. Uçan, Diagnosis of Brucella canis by Polymerase Chain Reaction, "Dogs: Biology, Behavior and Health Disorders, Nova Science Publishers Inc, New York, USA, ISBN: 978-1-61209-653-7 ", , (2011), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Erganiş, O., Hadimli, H.H., Kav, K., Sayın, Z. ve Z. Aras, Production and development of vaccines and diagnostic kits for Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) infection of meat-type chickens and turkeys and field efficiency studies, "2nd International Veterinary Poultry Congress ", , (2010), s.
A.2 Uçan, U.S., Aras, Z., Köylü, Ö. ve Ş. Yüksekkaya, Canine Brucellosis and Listeriosis an environmental health concern in Konya, Turkey, "3rd International Conference of Ecosystems ", , (2013), s.
A.3 Sakmanoglu, A., Sayin, Z., Erganiş, O., Uçan, U.S., Pınarkara, Y., Aras, Z. ve A, Uslu, mecC Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates In Cattle From Turkey, "II International Veterinary Medicine VETistanbul Group Congress ", , (2015), s.
A.4 Aras, Z., Sayın, Z. ve G. Sanioğlu, Serologic prevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in commercial layers, "II International Veterinary Medicine VETistanbul Group Congress ", , (2015), s.
A.5 Aras, Z. ve O. Yavuz, Occurrence of Infectious Laryngotracheitis in Commercial Layers, "The International Conference on Science, Ecology and Technology ", , (2015), s.
A.6 Aras, Z., Sayın, Z., Taşpınar, M. ve U.S. Uçan, AuNPs-prob Nanodiagnosis Assay for The Direct Detection of Infectious Agent DNA, "II. International Conference on Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation ", , (2015), s.
A.7 Çam, Z., Ceylan, B.K., Sanioğlu, G., Aras, Z. ve A. Sakmanoğlu, Investigation of Antibacterial Activity of Boiled Zingiber officinale, "17. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress ", , (2015), s.
A.8 Aras, Z. ve U.S. Uçan, Canine Brucellosis in Turkey: An overview, "II International Veterinary Medicine VETistanbul Group Congress ", , (2015), s.
A.9 Uçan, U.S. ve Z. Aras, The “One Health” Concept and A Need for National Monitoring of Canine and Feline Infections, "Turkish Congress of One Health ", , (2015), s.
A.10 Ardıç, M., Durmaz, H., Aras, Z. ve H.İ. Kahve, Prevelance of Listeria spp. In raw milk and Urfa cheese, "International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics ", , (2016), s.
A.11 Aras, Z., Konya ilinde atık yapmıs¸ koyun sürülerinde brusellozisin seroprevalansı, "4th International Symposium on Development of KOP Region ", , (2016), s.
A.12 Aras, Z. ve U.S. Uçan, Detection of anti-Brucella antibodies by an antigen obtained from Rhizobium tropici, "3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress ", , (2016), s.
A.13 Aras, Z. ve G. Sanioğlu Gölen, Investigation of the presence of Escherichia coli O157:H7 in commercial layers, "4th International Symposium on Development of KOP Region ", , (2016), s.
A.14 Aras, Z., Sayın, Z., Molecular Epidemiology of Mycoplasma synoviae Infection in Commercial Layers, "International DNA Day and Genome Congress ", , (2017), s.
A.15 Aras, Z., Sayın, Z. ve G. Sanioğlu Gölen, Investigation of Chlamydophila abortus in abortion of cattle by PCR, "4th International VETIstanbul Group Congress ", , (2017), s.
A.16 Aras, Z., Sayın, Z., Uçan, U.S., Taspinar, M. ve M. Demirci, Development of AuNPs-prob nanodiagnosis assay for the detection of Brucella melitensis DNA using gold nano particles, "4th International VETIstanbul Group Congress ", , (2017), s.
A.17 Aras, Z. ve O. Yavuz, Detection of Vaccine Strain of Brucella melitensis Rev-1 by PCR, "International DNA Day and Genome Congress ", , (2017), s.
A.18 Aras, Z. ve G. Sanioğlu Gölen, Occurrence of infectious diseases in animals following floods., "International Animal Rescue Conference ", , (2017), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Aras, Z. ve U.S. Uçan,, Brusellozis de Serum Selenyum Düzeyleri, "Veteriner Bilimleri Dergisi ", , (2002), s.
A.2 Aras, Z. ve U.S. Uçan, Brucella abortus ve Brucella melitensis Enfeksiyonlarında Oluşan Antikorların Rhizobium tropici Antijeni ile Tespit Edilmesi, "Veteriner Bilimleri Dergisi ", , (2008), s.
A.3 Aras, Z., Göksu, M.A. ve U.S. Uçan, Konya İlinde Bazı Sürülerdeki Koyun Ve Koçlarda Salmonella enterica Serovar abortusovis Enfeksiyonunun Seroprevalansı, "Veteriner Bilimleri Dergisi ", , (2008), s.
A.4 Uçan, U.S. ve Z. Aras, Konya ve Sivas İllerindeki Bazı Sürülerdeki Koçlarda Brucella ovis Enfeksiyonunun Seroprevalansı, "Veteriner Bilimleri Dergisi ", , (2008), s.
A.5 Aras, Z. ve M. Ateş, Konya İlinde Atık Yapmış Koyun Sürülerinde Brusellozisin Seroprevalansı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi, "Veteriner Bilimleri Dergisi ", , (2009), s.
A.6 Aras, Z., Uçan, U.S. ve M. Ateş, Brusella Suşlarının İdentifikasyon ve Biyotiplendirilmesi, "Veteriner Bilimleri Dergisi ", , (2009), s.
A.7 Köylü, Ö., Aras, Z. ve U.S. Uçan, Konya İlinde Risk Altında Bulunan İnsanlarda Brucella canis İnfeksiyonunun Serolojik Sıklığı, "İnfeksiyon Dergisi ", , (2009), s.
A.8 Uçan, U.S., Aras, Z. ve A. Semacan, Serodiagnosis of Brucella canis infection in dogs by a dipstick enzyme immunoassay, "Eurasian Journal of Veterinary Sciences ", , (2010), s.
A.9 Erganiş, O., Hadimli, H.H., Kav, K., Sayın, Z., ve Z. Aras, Production and development of vaccines for Ornithobacterium rhinotracheale infection in turkeys, "Eurasian Journal of Veterinary Sciences ", , (2010), s.
A.10 Aras, Z, Mikrobiyolojide Kullanılan Hızlı Tanı Yöntemleri, "Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi ", , (2011), s.
A.11 Aras, Z. ve U.S. Uçan, Konya ilinde köpeklerde Listeriozis seroprevalansı, "Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi ", , (2012), s.
A.12 Aras, Z. ve G. Sanioğlu, Ticari Yumurtacı Tavuklarda Escherichia coli O157:H7 Varlığının Araştırılması, "Eurasian Journal of Veterinary Sciences ", , (2015), s.
A.13 Aras, Z., Sayın, Z. ve G. Sanioğlu, Serologic prevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in commercial layers, "Eurasian Journal of Veterinary Sciences ", , (2016), s.
A.14 Sayın, Z., Sakmanogˆlu, A., Uçan, U.S., Pınarkara, Y., Uslu, A., Aras,?Z. ve O. Erganis, Türkiye’de mastitisli inek sütlerinde mecC geni?tas¸ıyan metisilin dirençli Staphylococcus aureus varlığının belirlenmesi, "Eurasian Journal of Veterinary Sciences ", , (2016), s.
A.15 Aras, Z., Sayın, Z. ve G. Sanioğlu, Sığır abortlarında Chlamydophila abortus varlığının PZR ile aras¸tırılması, "Eurasian Journal of Veterinary Sciences ", , (2017), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Uçan, U.S. ve Z. Aras, Konya ve Sivas İllerindeki Bazı Sürülerdeki Koçlarda Brucella ovis Enfeksiyonunun Seroprevalansı, "VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ", , (2008), s.
A.2 Aras, Z. ve Z. Sayın, Bitlis içme ve kullanma sularında Legionella pneumophila Varlığının Tespiti, "VI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ", , (2014), s.
A.3 Aras, Z. ve H.H. Hadimli, Sığır, Tavuk ve Hindi Etlerinden İzole Edilen Clostridium perfringens İzolatlarının Moleküler Tiplendirmesi, "VI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ", , (2014), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Aras, Z., Uçan, U.S, Kanat, Ö. ve M. Ortatatlı, Türkiye’de Köpeklerden İlk Brucella canis İzolasyonu, "IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi ", , (2010), s.
A.2 Uçan, U.S., Aras, Z. ve Ö. Köylü, Konya’da bir Veteriner Halk Sağlığı sorunu: Brucella canis infeksiyonu, "3. Çevre Hekimliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ", , (2010), s.
A.3 Hadimli, H.H., Erganiş, O., Sayın, Z. ve Z. Aras, Enterotoksemi Şüpheli Kuzularda Clostridium perfringens Izolatlarının ELISA ve PZR ile Toksinotiplendirilmesi, "IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ", , (2010), s.
A.4 Aras, Z., Sayın, Z. ve G. Sanioğlu, Koyun atıklarında Chlamydophila abortus varlığının PZR ile araştırılması, "XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ", , (2016), s.
A.5 Sayın, Z., Sakmanoğlu, A., Erganiş, O., Uçan, U.S., Uslu, A., Hadimli, H.H., Aras, Z., Sanioğlu, G. ve A. Coşkun, Pet ve sokak köpeklerinden izole edilen Bordetella bronchiseptica suşları arasındaki genetik ilişkinin RAPD-PZR ile belirlenmesi, "XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ", , (2016), s.
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101176&lang=tr