T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. GÖKHAN ASLIM

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail : vetaslim@gmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : VETERİNER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2006
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Veteriner Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

DR
2013
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı :
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi2014
   
Uzmanlık Alanları
Veteriner Hekimliği Mevzuatı, Veteriner Hekimliği Sosyolojisi
   
Son iki yılda verilen dersler
VET111VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ
VET209HAYVAN GÖNENCİ
VET255BİLİM FELSEFESİ
VET258HAYVAN HAKLARI
VET261VETERİNER HEKİMLİĞİ VE TOPLUM İLİŞKİLERİ
VET410MESLEKİ ETİK VE VETERİNER HEKİMLİĞİ MEVZUATI
VET579VETERİNER HEKİMLİĞİNDE YENİ KONSEPTLER VE ÇALIŞMA ALANLARI
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT, Serdar İZMİRLİ, Aşkın YAŞAR, Hayvan Koruma Kavramı ve Biyoetik Çerçevesinde Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, "Kafkas Univ Vet Fak Derg ", 18 (4), (2012), s.657-662
A.2 Aşkın YAŞAR, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, İç Anadolu Bölgesi Konya Bölümü Folklorunda Ruminantların Paraziter Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri, "Kafkas Univ Vet Fak Derg ", 21 (1), (2015), s.1-7
A.3 Ali YİĞİT, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Türkiye’de Deney Hayvanı Kullanmaya Yetkili Kişilerin Hayvan Kullanımına Yönelik Tutumları, "Kafkas Univ Vet Fak Derg ", 21(6), (2015), s.885-892
A.4 Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, İç Anadolu Bölgesindeki Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation of Beliefs and Applications on Animals in Central Anatolia Region), "bilig (Journal of Social Sciences of the Turkic World) ", 81, (2017), s.
A.5 Çağrı Ç. SİNMEZ, Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, Tail docking and ear cropping in dogs: a short review of laws and welfare aspects in the Europe and Turkey, "Italian Journal of Animal Science ", , (2017), s.431-437
A.6 Gökhan ASLIM, Halil SELÇUKBİRİCİK, Evaluation of “animal rescue” in Turkey, "Ankara Üniv Vet Fak Derg ", 65, (2018), s.15-19
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Ali YİĞİT, Sema ÇAKIR, Gülseren YILDIZ, Gökhan ASLIM, Bayraklarda Kullanılan Hayvan Figürleri Üzerine Bir İnceleme (A Survey on Animal Figures Used in Flags), "XII. International Students Congress Abstract Book ", İstanbul, TÜRKIYE, (2010), s.54-55
A.2 Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT, Serdar İZMİRLİ, Aşkın YAŞAR, The Wildlife Protection and Improvement Areas in Accordance with Animal Protection and Bioethics, "EACME 2011 Annual Conference Book of Abstarct ", İstanbul, TÜRKIYE, (2011), s.293
A.3 Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar, "VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu Özet Kitabı ", Bişkek, KIRGIZISTAN, (2014), s.14-15
A.4 Aşkın YAŞAR, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, The Folklore Research of Konya Section of Central Anatolia Region in Turkey: Tools And Equipments Used in Horse Breeding, "World Equine Veterinary Association Intermediate Equine Congress Abstract Book ", İstanbul, TÜRKIYE, (2014), s.138-139
A.5 Çağrı Ç. SİNMEZ, Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, Tail Docking and Ear Cropping in Dogs: A Comparison of Laws and Welfare Aspects in Europe and Turkey, "The Intenational Conference on Science, Ecology and Technology I Vienna, AUSTRIA ", , (2015), s.s. 160
A.6 Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, The Evaluations of Veterinarians in The Ministry of Food Agriculture and Livestock about Working in The Public Sector, "The International Conference on Science, Ecology and Technology I, Vienna, AUSTRIA. ", , (2015), s.158
A.7 Gökhan ASLIM, Halil SELÇUKBİRİCİK, An Evaluation on "Animal Rescue" in Turkey (Türkiye'de "Hayvan Kurtarma" Konusu Üzerine Bir Değerlendirme), "VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi ", Ankara, TÜRKİYE, (2015), s.59-60
A.8 Ali YİĞİT, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Attitudes towards using animal of authorized people for use of experimental animals in Turkey (Türkiye'de deney hayvanı kullanmaya yetkili kişilerin hayvan kullanımına yönelik tutumları), "VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi ", , (2015), s.61-62
A.9 Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT, Tail docking in ruminants: Evaluation of current practices and welfare aspects in Turkey, "32nd World Veterinary Congress Abstract Book, 13-17 September ", , (2015), s.145
A.10 Gökhan ASLIM, Çağrı Ç. SİNMEZ, Uses of herbal, animal and mineral subtances in Aksaray ethno veterinary medicine for the treatment of diseases of malaklı shepherd dogs, "2nd International Conference on Science, Ecology and Technology - 2016 ", , (2016), s.160
A.11 Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, Hilal Can ÖZDEMİR, Mehmet SARIKAYA, A Research on Stray Animal Shelters and Its Situation in Turkey (Türkiye'de Sahipsiz Hayvan Barınaklarının Durumu Üzerine Bir Araştırma), "18. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi Abstract Book ", , (2016), s.86-87
A.12 Ali Yiğit, Gökhan ASLIM, Çağrı Ç. SİNMEZ, Aşkın YAŞAR, Animal Theft from Ottoman State to Present: A Precutionary (Osmanlı Devleti’nden Günümüze Hayvan Hırsızlığı: Önlemler Üzerine Bir Araştırma), "4th International Symposium on Development of KOP Region ", , (2016), s.54
A.13 Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, The Use of Turkish Akbash and Kangal Shepherd Dogs in Carnivore Conservation, "Ecology 2017 International Symposium ", , (2017), s.363


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR., Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çiftlik Hayvanları Gönenci (Refahı) Yasal Durumu Üzerine Değerlendirmesi, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi ", 10 (3-4), (2010), s.84-92
A.2 Aşkın YAŞAR, Serdar İZMİRLİ, Gökhan ASLIM, Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Serbest Veteriner Hekimi Adnan Ertanık’ın Hayatı ve Çalışmaları, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi ", 10 (1-2), (2010), s.111-117
A.3 Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT, Aşkın YAŞAR, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisinin On Yıllık (2001-2010) Yayın Hayatı Üzerine Bir İnceleme, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi ", 11 (3-4), (2011), s.48-52
A.4 Ali YİĞİT, Sema ÇAKIR, Gülseren YILDIZ, Gökhan ASLIM, Bayraklarda Kullanılan Hayvan Figürleri Üzerine Bir İnceleme, "Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi ", 82 (2), (2011), s.51-58
A.5 Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Türkiye’nin ilk serbest veteriner hekimlerinden Milli Voleybolcu Burhan Yamanoğlu’nun hayatı ve çalışmaları, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi ", 12 (1-2), (2012), s.137-142
A.6 Ebru TONG, Gökhan ÖZDEMİR, Gökhan ASLIM, İzmir Veteriner Hekimler Odası Haysiyet Divanı kararlarının “gizliliğe saygı ilkesi” çerçevesinde değerlendirilmesi, "Vet Hekim Der Derg ", 85 (2), (2014), s.35-41
A.7 Aşkın YAŞAR, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Geleneksel süt sağım yöntemi: Koşana Koşma, "Eurasian J. Vet. Sci. ", 30 (3), (2014), s.111-113
A.8 Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görev yapan veteriner hekimlerin kamuda çalışma hayatı üzerine bazı değerlendirmeleri, "Türkiye Biyoetik Dergisi ", 3, (2016), s.26-35
A.9 Aşkın YAŞAR, Gökhan ASLIM, Veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinin tabela ve dış cephelerinin mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi, "Eurasian Journal Of Veternary Science ", 32, (2016), s.141-148
A.10 Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Görev Yapan Veteriner Hekimlerde Mobbing (Yıldırma) Üzerine Bir Değerlendirme, "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ", 13, (2016), s.30-37
A.11 Gökhan ASLIM, Orhan YAVUZ, Veteriner Onkolojinin Tarihi Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation on Historical Development of Veterinary Oncology), "Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi Özel Dergisi ", Cilt 2 Sayı 2, (2016), s.6-10
A.12 Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Serbest Veteriner Hekimlerin Kullandıkları Kartvizitler Üzerine Bir Değerlendirme, "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ", 14 (1), (2017), s.1-9
A.13 Gökhan ASLIM, Çağrı Çağlar SİNMEZ, Aksaray ili folklorunda Aksaray Malaklısı yetiştiriciliği (Breeding Aksaray Malaklısı in folklore of Aksaray Province), "Eurasian Journal of Veterinary Science ", 33, (2017), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Gökhan ASLIM, Veteriner Hizmetlerinde Yeni Konseptler ve Çalışma Alanları, "Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik ", , (2016), s.120-149
A.2 Gökhan ASLIM, Hayvan Islahı Çalışmaları, Mevzuatı ve Yardımcı Sağlık Personeli, "Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik ", , (2016), s.106-119
A.3 Gökhan ASLIM, Veteriner Hizmetlerinde Sosyalizasyon , "Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik ", , (2016), s.150-175
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT, Aşkın YAŞAR, Ekosistem Köprülerinin (Ekodük) Yaban Hayatı Korunmasındaki Rolü, "Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi. Biyoetik Araştırmaları. Türkiye Biyoetik Derneği Yayını, No: XVI ", İstanbul, (2012), s.77-84
A.2 Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Bir Festival Unsuru Olarak Hayvan: Etik ve Mevzuat Açısından Bir Değerlendirme, "Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi. Biyoetik Araştırmaları. Türkiye Biyoetik Derneği Yayını, No: XVI ", İstanbul, (2012), s.85-92
A.3 Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Mevzuat Kapsamında Hayvanlar ve Trafik Kazaları, "Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Seçilmiş Bildiriler (Tam Metin) ", Ankara, (2012), s.376-391
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ` Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çiftlik Hayvanları Gönenci (Refahı) Yasal Durumu Üzerine Değerlendirme, "XXXIXth International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine & IIIrd National Cogress of the Turkish Association for the History of Veterinary Madicine & Professional Ethics Abstract Book ", , (2010), s.89
A.2 Aşkın YAŞAR, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, İç Anadolu Bölgesi Konya Bölümü Folklorunda Evcil Hayvanların Paraziter Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri, "18. Ulusal Parazitoloji Kongresi Program ve Özet Kitabı ", Denizli, (2013), s.158
A.3 Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Görev Yapan Veteriner Hekimlerde Mobbing (Yıldırma) Üzerine Bir Değerlendirme, "IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı ", Samsun, (2014), s.325-328
A.4 Aşkın YAŞAR, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Geleneksel Süt Sağım Yöntemi: Koşana Koşma, "IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı ", Samsun, (2014), s.425-426
A.5 Aşkın YAŞAR, Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Konya Bölümü Halk Veteriner Hekimliğinde Kullanılan Bitkiler ve Bitkisel Tedaviler, "Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildiri Özetleri ", Kayseri, (2014), s.96-97
A.6 Aşkın YAŞAR, Gökhan ASLIM, Veteriner Hekim Muayenehane, Poliklinik ve Hayvan Hastanelerinin Tabela ve Dış Cephelerinin Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi, "IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı ", Samsun, (2014), s.295-298
A.7 Gökhan ASLIM, Aşkın Yaşar, Serbest Veteriner Hekimlerin Kullandıkları Kartvizitler Üzerine Bir Değerlendirme, "IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı ", Samsun, (2014), s.317-320
A.8 Çağrı Ç. SİNMEZ, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, İç Anadolu Bölgesi Halk Veteriner Hekimliğinde Dermatolojik Hastalıklarda Uygulanan Bitkisel Tedavi Örnekleri, "Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildiri Özetleri ", Kayseri, (2014), s.28-29
A.9 Ebru TONG, H. Gökhan ÖZDEMİR, Gökhan ASLIM, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Haysiyet Divanı Kararları Üzerine Bir Değerlendirme, "IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı ", Samsun, (2014), s.321-324
A.10 Aşkın YAŞAR, Gökhan ASLIM, Çağrı Ç. SİNMEZ, Konya Bölümü Folklorik Veteriner Hekimliğinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, "IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri ", , (2015), s.75-76
A.11 Çağrı Ç. SİNMEZ, Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, Byerler Türk: İngiliz Atlarının Atası Bir Türk Atı, "IX. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri ", , (2015), s.64-65
A.12 Ali YİĞİT, Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Türkiye'de Vefat Eden Veteriner Hekimlerin Diplomaları: Mevzuat Açısından Bir Değerlendirme, "V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı ", , (2016), s.92
A.13 Gökhan ASLIM, Aşkın YAŞAR, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Görev Yapan Veteriner Hekimlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Değerlendirme, "V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı ", , (2016), s.86
A.14 Gökhan ASLIM, Çağrı Ç. SİNMEZ, Aksaray İli Folklorunda "Aksaray Malaklısı", "V. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı ", , (2016), s.59


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerdeki Yürütücü/Yönetici Görevi (Her Proje İçin)
A.1 Aksaray İli Folklorunda "Aksaray Malaklısı" Üzerine Araştırma, "Aksaray Üniversitesi ", 01.2016 - 11.2016 , Gökhan Aslım, Çağrı Ç. Sinmez
Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerde Yürütücü/Yönetici Dışı Görevler İçin
A.1 İç Anadolu Bölgesi Konya Bölümünde (Aksaray, Karaman ve Konya) Folklorik Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Üzerine Araştırma, " ", 11.2012 - 11.2013 , Aşkın Yaşar, Çağrı Ç. Sinmez, Gökhan Aslım
A.2 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Görev Yapan Veteriner Hekimlerin Çalışma Yaşamı Kalitesinin Değerlendirilmesi, " ", 03.2012 - 12.2013 , Gökhan Aslım, Aşkın Yaşar


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 AVBAT I.Ulusal Veteriner Bilimleri Öğrenci Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), (2010)
A.2 III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı, (2010)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 3. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Raporları, Mesleki Örgütlenme Sonuç Raporu, (.2010)
A.2 3.Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Komisyon Raporları, Mesleki Örgütlenme Komisyonu Raporu, (.2010)
A.3 3.Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Komisyon Raporları, Mesleki Etik ve Mevzuat Komisyonu Raporu , (.2010)
A.4 3.Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Komisyon Raporları, Eğitim Öğretim ve Araştırma Komisyonu Raporu , (.2010)
A.5 3. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Raporları, Serbest Veteriner Hekimlik Sonuç Raporu, (.2010)
A.6 3.Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Komisyon Raporları, Serbest Veteriner Hekimlik Komisyonu Raporu, (.2010)
A.7 3. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Sonuç Raporları, Mesleki Etik ve Mevzuat Sonuç Raporu, (.2010)
A.8 Gökhan ASLIM, Ali YİĞİT. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi 10 Yıllık (2001-2010) İndeksi (Ayrı Basım), (.2011)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101166&lang=tr