T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. İLKER ÇAMKERTEN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ Merkez kampüsü Adana yolu 7. km 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882937
Fax : 3822882950
GSM :
e-mail : ilkercamkerten@hotmail.com
Web :
MSN :
Fakültesi : VETERİNER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Y.Lisans
1996
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

DR
2002
  Üniversite/Okul Adı : ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı : “Atlarda anormal davranışlar ile Bazı Psikobiyolojik Ajanlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması” Dan
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Harran Üniversitesi1996
Ar.Gör.Dr.Ankara Üniversitesi2002
Yrd.Doç.Dr.Harran Üniversitesi2007
Doç.Dr.Harran Üniversitesi2013
Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2014
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler BölümüBölüm Başkanı01.08.2014 -
Aksaray Üniversitesi Veteriner FakültesiDekan Yardımcısı25.11.2014 - 25.03.2015
   
Görev Yaptığı Birimler
Veteriner Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
A Veteriner İç Hastalıkları
A1 Ruminant Hastalıkları
A1 1 Sindirim Sistemi Hastalıkları
A1 2 Metabolizma ve Karans Hastalıkları
A1 3 Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları
   
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
Veteriner Hekimliği Gelişim Derneği, Kurucu üye, Başkan15.02.2012 -
Yerel Etik Kurul Üyeliği01.03.2013 - 14.02.2013
   
Son iki yılda verilen dersler
VET109MESLEKİ İNGİLİZCE I
VET112MESLEKİ İNGİLİZCE II
VET210PARAZİTOLOJİ
VET304İÇ HASTALIKLARI 2
VET310PROTOZOOLOJİ
VET318KLİNİK (İÇ HASTALIKLARI VE CERRAHİ)
VET350BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN KURALLARI 2
VET407ANESTEZİYOLOJİ-REANİMASYON
VET410MESLEKİ ETİK VE VETERİNER HEKİMLİĞİ MEVZUATI
VET413FİTOTERAPİ
VET419KLİNİK (İÇ HASTALIKLARI, CERRAHİ VE DOĞUM JİNEKOLOJİ)
VET452YARIŞ ATLARININ BESLENMESİ
VET464ATLARDA SANCI İLE SEYREDEN HASTALIKLAR
VET470VETERİNER ACİL KLİNİK HEKİMLİĞİ (İÇ HASTALIKLARI)
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Basoglu, A; Sevinc, M; Ortatath, M ; Birdane, F; Camkerten, I , Effect of an aqueous extract of Nerium oleander plant in cattle with cutaneous fibropapilloma, "INDIAN VETERINARY JOURNAL ", 75, (1998), s.915-917
A.2 CİVELEK T, KAV KURSAT K, CAMKERTEN I, CELIK HA, ACAR A, Effects of Bacterial Pneumonia in Neonatal Calves on Serum Lipids, " Bull Vet Inst Pulawy ", 51, (2007), s. 503-507
A.3 ŞAHIN T, YARALIOĞLU GÜRGÖZE S, CAMKERTEN İ, YÜKSEK N., The effect of transport stress on erythrocyte glutathione peroxidase activity, plasma concentrations of lipid peroxidation, and some trace element levels in beef cattle, "J. Anim. Vet. Adv. ", 8, (2009), s.2223-2227
A.4 CAMKERTEN I, SAHIN T, ÖZKURT G, GÖKÇEN A, EREL O, DAS A, Evaluation of blood oxidant/antioxidant balance in dogs with sarcoptic mange, "Veterinary Parasitology ", 161, (2009), s.106-109
A.5 ŞINDAK N, CAMKERTEN İ, CEYLAN C., Clinical Evaluation of Ketamine-xylazine Anesthesia in Bozova Greyhounds, "J. Anim. Vet. Adv ", 9, (2010), s.2025-2029
A.6 CAMKERTEN İ, AKTAŞ MS, BÖRKÜ MK, KALINBACAK A, OZKURT G, ŞAHİN T. , Clinical Utility of Lactate in Calves with Bovine Respiratory Disease, "J. Anim. Vet. Adv ", 9, (2010), s.1955-1957.
A.7 BİRİCİK HS, SİNDAK N, OZTURK A, SAHİN T, CAMKERTEN I., The effect of xylazine on femoral arterial flow determined by doppler sonography in dogs, "J. Anim. Vet. Adv. ", 9, (2010), s.47-48
A.8 OZKURT G, AKTAŞ MS, CAMKERTEN İ, GÖKCEN A, İPEK H, ŞAHİN T, ÜREN-PAKSOY N., Erythrocyte Superoxide Dismutase, Catalase Activity and Malondialdehit Level in Hypodermosis., " J. Anim. Vet. Adv. ", 10, (2011), s.84-86
A.9 M. L. Avsever, C. Çavuşoğlu, S. Eskiizmirliler, M. Türe, J. Korun and İ. Çamkerten, irst isolation of Mycobacterium marinum from sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus auratus) cultured in Turkey, "Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., ", 36, (2016), s.193
A.10 ML Avsever , S Hilmioğlu- Polat , I Çamkerten, A Aksoy. , First isolation of Alternaria alternata from a dog in Turkey, "Ankara Üniv Vet Fak Derg ", 64, (2017), s.137-139
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 BASOGLU, A, SEVINC, M., ORTATATLI, M., BIRDANE, F.M., CAMKERTEN, I,, Effect of an Aqueous Extract of Nerium Olaender Plant in Cattle with Cutaneous Fibropapilloma, "26TH WORLD VETERINARY CONGRESS: WVA ", , (1999), s.
A.2 PEKCAN M, OZKURTG, CAMKERTEN I, DEMİRKIRAN D, MERAL O, CAN MUTAN O, KARAGUL H., Plasma Paraoxonase And Ceruloplasmin Levels Of Sheep With Enzootic Pneumonia, "Türk-Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Sonuçları IX. Uluslararası Sempozyumu, Hatay, 22–27 Mart 2010 ", , (2010), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 AKSOY G, BIRICIK HS, CAMKERTEN I, DAS A, Non-Surgical Treatment of Abomasal Displacements with Zeolite in Cattle, "World Buiatric Congress, July 6-11., 2008, Budapest, Hungary. ", , (2008), s.
A.2 Ali Evren Haydardedeoğlu, Ilker Camkerten, Hadi Alihosseini, Ekrem Ç Çolakoglu, Doğu Turgut, Ismail Özkaptan, Thymoquinone: a new therapeutic challenge in canine leishmaniasis (Long term multiple therapy protocol) , "Proceedings of the 5th International Scientifi c Meeting Days of veterinary medicine ", September 5-7, (2014), s.
A.3 Güzin Özkurt, İlker Camkerten, Tekin Şahin, Hikmet Ün, Burcu Menekşe Balkan , Abdullah Taşkin, Gürbüz Aksoy, Alteration of oxidative stress parameters in bovine ephemeral fever disease, "Proceedings of the 5th International Scientifi c Meeting Days of veterinary medicine ", September 5-7, (2014), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 BASOGLU A., SEVINC, M., BIRDANE F.M., CAMKERTEN, İ., A Comparison of the Antibiotic Enrofloxacin and Cholestyramine Therapy in Neonatal Diarrheic Calves. . , "Israel Journal of Veterinary Medicine ", 54, (1999), s.28-29
A.2 BASOGLU, A., CAMKERTEN, İ., SEVINC, M., Serum Immunoglobulin Concentration in Diarrheic Calves and Their Measurement by Single Radial Immunodiffusion, "Israel Journal of Veterinary Medicine. ", 54, (1999), s.9-10
A.3 ÇAMKERTEN İ, KURTDEDE A, ACAR A. , Köpekte Generalize Derialtı Amfizemi (Pneumoderma), "Selçuk Üniversitesi Vet. Bil. Derg ", 19, (2003), s.69-71
A.4 ŞAHİN T. ve ÇAMKERTEN İ , Kedi ve Köpeklerin Böbrek Hastalıklarında Antibiyotiklerin Kullanımı, "YYU. Vet. Fak. Derg. ", 14, (2003), s.82–88
A.5 ŞAHİN T, ÇAMKERTEN İ ve GÜRGÖZE SY, İneklerdeki Üçgün Hastalığında Bazı Biyokimyasal Parametreler, "Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg ", 15, (2004), s.71–73
A.6 ŞAHİN T, ŞINDAK N, GÜRGÖZE SY, ve ÇAMKERTEN İ., Rottweiler Irkı Bir Köpekte Ekzema Olgusu, "Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg ", 15 , (2004), s.79-82
A.7 ŞAHİN T, SEVGİLİ M ve ÇAMKERTEN İ. , Şanlıurfa Yöresi Köpeklerinde Drofilaria sp’nin Yayılışı, "Türk. Parazitol. Derg ", 28, (2004), s.140-142
A.8 GÖKCEN A, ŞAHİN T ve ÇAMKERTEN İ., Türkiye’de Bir Danada Kardiyak Kist Hidatik Olgusu, "YYÜ Vet Fak Derg ", 17, (2006), s.33-35
A.9 ÇAMKERTEN İ ve ŞAHİN T., Kedi ve Köpeklerde Akut Abdomen, " YYÜ Vet Fak Derg ", 17 , (2006), s.27-32
A.10 GÖKCEN A, SEVGİLİ M, ALTAŞ MG VE ÇAMKERTEN İ, Şanlıurfa Yöresindeki Arap Atlarında Tespit Edilen Gastrophilus Türleri, "Türkiye Parazitoloji Dergisi ", 32, (2008), s.337–339
A.11 ÖZKURT G, GÖKÇEN A, ÇAMKERTEN İ, SAHiN T, BALKAN BM, BOZ M, Doğal Enfekte Nematotlu Kilis Keçilerinde Eritrosit SOD, CAT, GPx Enzim Aktiviteleri ve MDA Düzeyi, "Harran Üniv Vet Fak Derg ", 1, (2012), s. 107-110
A.12 ÇAMKERTEN İ, ŞINDAK N, ÖZKURT G, İPEK H, BIRICIK HS, ŞAHIN T, Effect of Ketamine-Xylazine Anesthesia on Some Hematoligical and Serum Biochemical Values of Bozova Greyhounds, " Harran Üniv Vet Fak Derg, ", 2, (2013), s.27-31
A.13 ŞAHİN T ve ÇAMKERTEN İ, Metabolizma Hastalıkları ve Vitamin-Mineral Yetmezlikleri, "Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi. Turkiye Klinikleri J Vet Sci ", 4, (2013), s.108-12
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101144&lang=tr