T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. MELTEM KESKİN KÖYLÜ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : ŞEREFLİKOÇHİSAR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK ŞEREFLİKOÇHİSAR ANKARA 06950 ŞEREFLİKOÇHİSAR/ANKARA
İş Telefonu : 3822882961
Fax : 3822882980
GSM :
e-mail : meltemkeskin@aksaray.edu.tr
Web : -
MSN : -
Fakültesi : ŞEREFLİKOÇHİSAR UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lise
1986
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Aydınlıkevler Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lisans
1990
  Üniversite/Okul Adı : Gazi Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Mesleki Eğitim Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi
Tez / Proje Adı : Kooperatiflerin Finansal Piyasalara Katkıları

Y.Lisans
2003
  Üniversite/Okul Adı : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İŞLETME
Tez / Proje Adı : Finansal Ürünleri Çeşitlendirmenin Finansal Piyasalara Etkilerinin Analizi

DR
2013
  Üniversite/Okul Adı : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ŞLETME
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İŞLETME
Tez / Proje Adı : TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NDE UYGULANAN DENETİM SİSTEMİNİN ANALİZİ
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd.Doç.Dr.AKSARAY ÜNİVERSİTESİ2014
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞUTİYO Müdür Yardımcısı04.02.2014 -
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞTİYOBölüm Başkanı - 30.08.2015
   
Görev Yaptığı Birimler
Ş.Koçhisar Uyg. Tekn. ve İşl. Yüksekokulu
Ş.Koçhisar Uyg. Tekn. ve İşl. Yüksekokulu
   
Uzmanlık Alanları
FİNANS
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Uluslararası Finans
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
YÜKSEKOKUL KURULU VE YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ04.02.2014 -
ŞUTİYO Stratejik Plan Hazırlama Üyeliği28.02.2014 - 03.03.2016
II. ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ03.04.2014 - 09.05.2014
14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Düzenleme Kurul Üyeliği01.01.2015 - 09.05.2015
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Başkanlığı30.01.2015 - 28.02.2017
III. Uluslararası Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği03.03.2015 - 15.05.2015
STAJ KOMİSYON ÜYELİĞİ25.09.2015 -
ŞUTİYO Kalite Komisyon Üyeliği02.02.2016 -
Egitim Komisyon Başkanlığı27.03.2016 -
AVRASYA ZİRVESİ I. Uluslarası Kaoru Ishikaxa İşletme Bilimleri Kongresi Oturum Başkanlığı17.07.2017 - 21.07.2017
Avrasya Zirvesi I. Uluslararası Kaoru Ishikawa İşletme Bilimleri Kongresi oturum başkanlığı -
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
657 S.K. 243/9 EK 64 MAD. 2001
657 S.K. 243/9 EK 64 MAD.2007
   
Son iki yılda verilen dersler
BFBTZ509Uluslararası Finans ve Kambiyo
BFB208FİNANS MATEMATİĞİ
BFB209FİNANSAL YÖNETİM
BFB302ULUSLARARASI BANKACILIK VE FİNANS SİSTEMİ
BFB311FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
BFB360MERKEZ BANKASI VE HAZİNE
BFB364KREDİ DEĞERLENDİRME VE MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ
BFB401FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
BFB405PORTFÖY YÖNETİMİ I
BFB406PORTFÖY YÖNETİMİ II
BFB412BİTİRME PROJESİ
BFB484FON YÖNETİMİ
BFB500Seminer
BFB504Mali Tablolar Analizi
BFB509Uluslararası Finans ve Kambiyo
BFB592Yüksek Lisans Tezi
BFB594Yüksek Lisans Tezi
BFB597Yüksek Lisans Tezi
BFB804Uzmanlık Alan Dersi
BFB807Uzmanlık Alan Dersi
UTL214DIŞ TİCARET FİNANSMANI
UTL331FİNANSAL ANALİZ
UTL427ULUSLARARASI FİNANS
UTL445PORTFÖY YÖNETİMİ
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 KESKIN KÖYLÜ Meltem, Tülay TELLİOĞLU, Naciye GÖKÇEE, TÜRK SILAHLI KUVVETLERI’ NDE UYGULANAN DENETIM SISTEMI VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI ÖRNEGI, "Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 44, (2015), s.92-98
A.2 Meltem Keskin Köylü, Importance of the Diversification of Interest-Free Financial Products and Interest-Free Banking from the Turkish Perspective, "Importance of the Diversification of Interest-Free Financial Products and Interest-Free Banking from the Turkish Perspective ", 4, (2016), s.46-51
A.3 Meltem Keskin Köylü, KOBİ’LERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMININ FİNANSAL SORUN ÇÖZÜMÜNE KATKILARI, "International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ", 3, (2017), s. 266-274
A.4 Meltem Keskin Köylü, TUZ GÖLÜ’NÜN FİNANSAL YATIRIM DEĞERİ VE EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI, "INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC VALUE STUDIES (JAVSTUDIES) ", 15, (2017), s.127-137
A.5 Meltem Keskin Köylü, Muhammet Yunus Şişman, Ahmet Yücel, OYUNLARDA GALİBİYET/ MAĞLUBİYET VE HİSSE SENETLERİ: BİR FUTBOL KULÜBÜNÜN HİSSE SENET PERFORMANSINA İLİŞKİN BİR ANALİZ/ WINS/LOSSES IN GAMES AND STOCKS: AN ANALYSIS ON A FOOTBALL CLUB’S STOCK PERFORMANCE, "INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ", 3, (2017), s.333-354
A.6 Meltem Keskin Köylü, Troya Çağıl Köylü, BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN FİNANSAL PİYASALARDA UYGULAMA POTANSİYELİ/ THE APPLICATION POTENTIAL OF THE BLOCK CHAIN TECHNOLOGY, "The Journal of Academic Social Science Studies ", 63, (2017), s.359-372,
A.7 İzzet KAYA, Meltem KESKİN KÖYLÜ, Burhan GÜNAY, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN BİST 30/100 ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN OLAY ÇALIŞMASI (EVENT STUDY) YÖNTEMİ İLE ANALİZİ, "ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ ", 3, (2017), s.54-67
A.8 Meltem Keskin Köylü, Sedat Ayyıldız, MİKROFİNANSMAN YOLUYLA İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA ÖNERİSİ, "Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi ", 51, (2017), s.1060-1069
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Meltem Keskin Köylü, Tülay Tellioğlu, Naciye Gökçe, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN SAYIŞTAY DENETİMİ, "Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi ", 6, (2016), s.131-146
A.2 Sedat AYYILDIZ, Meltem KESKİN KÖYLÜ, ÇALIŞMA HAKKINA GİDEN YOLDA BORÇLANMA HAKKI VE SERMAYENİN DEMOKRATİKLEŞMESİ, "Akademik Bakış ", 61, (2017), s.647-657
A.3 Meltem Keskin Köylü, TÜRKİYE’NİN GÜNEY KAFKASYA ÜLKELERİ İLE FİNANSAL BAĞLARI VE BÖLGEDEKİ TİCARİ VARLIĞI, "İİSBF SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ", 7, (2017), s.20-32
A.4 Meltem Keskin Köylü, NAHÇIVAN’IN FİNANSAL GÜÇLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMASI, "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ", 54, (2017), s.331-344
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 KESKIN KÖYLÜ MELTEM, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI ULUSLARARASI TICARETINI ARTIRMAK IÇIN KAYNAKLARIN VERIMLI KULLANIMI VE EKONOMIK GENISLEMENIN ÖNEMI., "Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Gelecegi Uluslararası Sempozyumu ", , (2014), s.
A.2 KESKIN KÖYLÜ MELTEM, Türkiye Ekonomisinde Kadın Girişimciliğinin Yeri Ve Etkisi , "Türkiye'de ve Dünyada Kadın Araştırmaları ", , (2015), s.318-322
A.3 Meltem Keskin Köylü, Globalleşen Dünyada Kooperatifçiliğin Ekonomik Gelişme Ve Finansal Piyasalardaki Yeri, "21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi ", 21, (2015), s.443-458
A.4 Meltem KESKİN KÖYLÜ, YEREL FİNANSAL KALKINMAYI ETKİLEYEN KÜRESELLEŞME VE YEREL REKABET, "YEKAF 2016 Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi ", 1, (2016), s.41-51
A.5 Meltem Keskin Köylü, TÜRKİYE VE ROMANYA KARŞILAŞTIRMALI DIŞ TİCARETİ: 1923-2017, "Türkiye Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu ", 1, (2017), s.60
A.6 Meltem Keskin Köylü, Sedat Ayyıldız, FİNANSAL SERBESTLEŞME İLE TÜRKİYE’YE GİREN YABANCI SERMAYENİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ, "2.Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finans Kongresi ", 2, (2017), s.21-27
A.7 Meltem Keskin Köylü, Kooperatiflerin Finansal Sorunları ve Finansal Yönetimi, "22.MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ ", 22, (2017), s.438-442
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 VEYSEL KULA, BURCU KAYNAR, MELTEM KESKIN KÖYLÜ, VARLIKLARIN KÖTÜYE KULLANIMI SONUCU DOGURAN RISK FAKTÖRLERININ BAGIMSIZ DENETÇILERCE DEGERLEMESI, "WCAE THE 10th WORLD CONGRESS OF ACCOUNTING EDUCATORS AND THE3th ANNUAL INTERNATIONAL ACCOUNTING CONFERENCE ", , (2008), s.
A.2 Muhammet Yunus ŞİŞMAN, Meltem KESKİN KÖYLÜ and Ahmet YÜCEL, WINS AND LOSSES IN GAMES AND STOCKS: AN ANALYSIS ON A FOOTBALL CLUB’S STOCK PERFORMANCE , "2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES ", , (2017), s.123
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Meltem Keskin Köylü, KOBİ’LERDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMININ FİNANSAL SORUN ÇÖZÜMÜNE KATKILARI, "1. Uluslararası Kaoru Ishikawa İşletme Bilimler Kongresi ", 1, (2017), s.52-52
A.2 Meltem Keskin Köylü, TUZ GÖLÜ’NÜN FİNANSAL YATIRIM DEĞERİ VE EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI, "1. Uluslararası Kaoru Ishikawa İşletme Bilimler Kongresi ", 1, (2017), s.54
A.3 Meltem Keskin Köylü, CONTRIBUTIONS OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES TO THE PRODUCTIVITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT,, "16th International Conference of MEEA "Trade and Inclisive Growth in the Middle East" ", 16, (2017), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 VEYSEL KULA, BURCU KAYNAR, MELTEM KESKIN KÖYLÜ, VARLIKLARIN KÖTÜYE KULLANIMI SONUCU DOGAN RISK FAKTÖRLERININ BAGIMSIZ DENETÇILERCE DEGERLEMESI, "MUHASEBE BILIM DÜNYASI DERGISI ", 8, (2006), s.117-128
A.2 VEYSEL KULA, BURCU KAYNAR, MELTEM KESKIN KÖYLÜ, HILELI FINANSAL RAPORLAMA YAKLASIMLARINI BELIRLEYEN TESVIKKLER/BASKILAR VE FIRSATLAR., "MUHASEBE VE DENETIME BAKIS ", 8, (2008), s.63-82
A.3 KESKIN KÖYLÜ MELTEM, ŞEREFLİKOÇHİSAR’IN PIRILTILI İNCİSİ TUZ GÖLÜ’NÜN İLÇE EKONOMİSİNE ve TANITIMINA KATKILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRM, "Toros Üniversitesi İktisadi, İdari, Sosyal Bilimler Fakültesi Sosya Bilimler Dergisi ", 4, (2015), s.105-116
A.4 Meltem Keskin Köylü, MÜŞTERİ SADAKATİNİ SAĞLAMAK İÇİN ŞİKAYET YÖNETİMİ VE EĞİTİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA, "Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi ", 5, (2016), s.91-108
A.5 Meltem Keskin Köylü, KOOPERATİFLERİN FİNANSAL SORUNLARI VE FİNANSAL YÖNETİMİ, "Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi ", Özel Sayı, (2017), s.528-541
C-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Meltem Keskin Köylü, Şereflikoçhisar'ın Güzel İnsanları, "Tuz Yolu ", 3, (2016), s.17
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 KESKIN KÖYLÜ MELTEM, Uluslararası Bankacılık ve Finans Sistemi , "Kitap ", 1, (2015), s.1-183
A.2 Meltem Keskin Köylü, Postalların Gölgesinde Finansal Denetim, "Postalların Gölgesinde Finansal Denetim ", 1, (2017), s.1-210
A.3 Meltem Keskin Köylü, Astana Yayınları, "Merkez Bankası ve Hazin ", 1, (2017), s.1-300
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 KESKIN KÖYLÜ MELTEM,AYDOGDU SEMRA, FRANCHISINGIN EMLAK SEKTÖRÜNDEKI BÜYÜMEYE ETKILERININ BIR ANALIZI., "14. Ulusal Isletmecilik Kongresi ", , (2015), s.74-80


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerdeki Yürütücü/Yönetici Görevi (Her Proje İçin)
A.1 Proje Hazırlama Eğitimi, "Ankara Kalkınma Ajansı ", 3.2015 - 10.2015 ,
A.2 Tuz Gölü'nün Şereflikoçhisar Kalkınmasına Katkısının Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Araştırılması ve Potansiyel Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Çözüm Önerileri, "Aksaray Üniversitesi ", 3.2016 - 3.2018 , Yrd. Doç. Dr. Meltem KESKİN KÖYLÜ, Okt. Osman OKUMUŞ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Murat YILDIZ, Öğr. Gör. Ülge TAŞ, Öğr. Gör. Cansu SOLMAZ, Öğr. Gör. Burhan GÜNAY, Öğr. Gör. Mustafa YERLİKAYA
A.3 Öğretim Üyelerine Yönelik Uygulamalı Nicel Veri Analizi Eğitimi, "Ankara Kalkınma Ajansı ", 1.2017 - 9.2017 ,


Yönetim Görevleri ( Bölüm II )(Üniversitemizdeki Yönetim Görevleri)


Dekan Yardımcılığı,Enstitü Müdür Yardımcılığı Fakülte Yönetim Kurulu,Fakülte Kurulu,Enstitü Yönetim Kurulu,Enstitü Kurulu?Ndaki Görevler (Her Yıl İçin)
A.1 Müdür Yardımcılığı, 2.2014 - .
A.2 Müdür Yardımcılığı, 1.2015 - .
A.3 Müdür Yardımcılığı, 1.2016 - .
Bölüm Başkanlığı,Hazırlık Okulu Müdürlüğü Gibi Görevler (Her Yıl İçin) ( Bu Görevleri Nedeniyle Doğrudan Üyesi Bulunduğu Kurul Üyeliklerinden O Dönem İçin Ayrıca Puan Verilmez)
A.1 Bölüm Başkanı, 7.2015 - .


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Konferans Organizasyonu)


Yurtdışında Bir Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 III. Uluslararası Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu, (2015)
Yurtiçinde Uluslararası Bir Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Öğrenci Sempozyumu, (2014)
Yurtiçinde Bir Ulusal Kongre/Sempozyum Düzenlenmesi
A.1 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, (2015)
A.2 Kişisel Mali Yönetim Konferansı, (2016)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 Hakemlik, (4.2016)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101138&lang=tr