T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. ZİYA ABBAS

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi İİBF Ulus. İlişkiler Böl. Aksaray Üniversitesi İİBF Ulus. İlişkiler Böl. 0068 AKSARAY/AKSARAY
İş Telefonu : 3822882441
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2000
  Üniversite/Okul Adı : Musul Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Edebiyat
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Tarih
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2003
  Üniversite/Okul Adı : Musul Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Edebiyat
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Tarih / Yakınçağ ve Çağdaş Tarih anabilim Dalı
Tez / Proje Adı : Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Devleti 1451-1481 (Siyasi Çalışma)

DR
2012
  Üniversite/Okul Adı : Gazi üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Uluslararası İlişkiler
Tez / Proje Adı : Irak'ta Şii Merciliğinin Siyasi Rolü
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
Arapçaİleri
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2013
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Aksaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler BölümüBölüm Başkanı14.08.2014 -
   
Görev Yaptığı Birimler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Ortadoğu - Siyasi Tarih - Din ve Siyaset İlişkisi - Teopolitik - Şiilik - Irak
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
Yüksek lisansta Üstün Başarı Belgesi2003
   
Son iki yılda verilen dersler
ECON211BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
KAMU 112ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
KAMU 432SİYASİ TARİH (S)
KAMU 498MEZUNİYET TEZİ II
KAMU 500SEMİNER
KAMU 592YÜKSEK LİSANS TEZİ
KAMU 817UZMANLIK ALAN DERSİ
KAMU 820UZMANLIK ALAN DERSİ
KAMUTZ815DÖNEM PROJESİ
KAMUTZ818DÖNEM PROJESİ
KAMUTZ824DÖNEM PROJESİ
KAMU500SEMİNER
KAMU819UZMANLIK ALAN DERSİ
SBUİ 500SEMİNER
SBUİTZ510ORTA DOĞU'DA TOPLUM VE SİYASET
SBUİ510ORTA DOĞU'DA TOPLUM VE SİYASET
SBUİ806UZMANLIK ALAN DERSİ
ULS 107UYGARLIKLAR TARİHİ I
ULS 108UYGARLIKLAR TARİHİ II
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Ziya ABBAS, IRAK'IN KRONİK SORUNU "MEZHEPSEL BÖLÜNMELER", "II. ORTADOĞU'DA SİYASET VE TOPLUM KONGRESİ ", , (2014), s.23 - 25
A.2 Ziya ABBAS, İKTİDAR BATAKLIĞINDA IRAK ŞİİLERİ, "II. ULUSLARARASI ORTADOĞU SEMPOZYUMU ", , (2016), s.
A.3 Ziya ABBAS, I. Dünya Savaşı'ında Şii Ulemasının cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi, "Kutü'l Amare Zaferi'nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşında Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu ", , (2016), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Ziya ABBAS, BARIŞ İÇİNDE BİRLİKTE YAŞAMA VE ETNİK-DİNİ KUTUPLAŞMAYLA MÜCADELE, "5. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu ", , (2014), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Ziya ABBAS, El Havza El İlmiye (Şii Medreseleri), "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", Cilt 8, Sayı 1, (2016), s.117-124
C-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Ziya ABBAS, TELAFER'DE TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAŞAM, "ORTADOĞU ANALİZİ ", 7-8, (2009), s.109-113
A.2 Ziya ABBAS, ULUSAL IRAK İTTİFAKININ ANALİZİ, "ORTADOĞU ANALİZ ", 14, (2010), s.34-37
A.3 Ziya ABBAS, IRAK MECLİS SEÇİMLERİNDE TÜRKMENLER KAZANDI MI?, "ORTADOĞU ANALİZ ", 63, (2014), s.62-65
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 Ziya ABBAS, IRAK'TA Şİİ MERCİLİĞİNİN SİYASİ ROLÜ, "IRAK'TA Şİİ MERCİLİĞİNİN SİYASİ ROLÜ ", , (2013), s.424
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş Ancak Basılmamış Bir Tebliğ
A.1 Ziya ABBAS, İSLAM VE DEMOKRASİ (IRAK’IN YENİDEN YAPILANMASINDA Şİİ MERCİLİĞİNİN ROLÜ), "ORTADOĞU'DA TOPLUM, SİYASET, BARIŞ KONGRESİ ", , (2014), s.


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak
A.1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, IRAK TÜRKMENLERİNİN DÜNÜ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YATINI ADLI PANEL, MUSUL VE TELAFER TÜRKMENLERİ, (2013)
A.2 ASÜ İİBF Felsefe Toplantıları, Şİİ MERCİLİĞİNİN POLİTİK ÖNEMİ, (2014)
A.3 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKÇE TOPLULUĞU VE SASAM, IRAK VE SURİYE TÜRKMENELİ DRAMI ADLI PANEL IRAK TÜRKMENLERİNİN DIRAMI, (2014)
A.4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, AKİFİN ASIMLARITOPLULUĞU VE SASAM, IRAK VE SURİYE TÜRKMENELİ DRAMI ADLI PANEL IRAK TÜRKMENLERİ, (2014)
A.5 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, KOMŞU VE ÇEVRE ÜLKELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, SINIRLAR DEĞİŞİRKEN ORTADOĞU: IŞİD, ŞİİLER VE TÜRKİYE PANELİ, IŞİD VE ŞİİLER, (2014)
A.6 GAZİ ÜNİVERSİTESİ, KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU İLE SASAM, ORTADOĞU’DA YAŞANAN GÜNCEL GELİŞMELER PANELİ, ORTADOĞUDAKİ GELİŞMELER VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI, (2015)
A.7 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, SON GELİŞMELERLER TÜRKMENELİ PANELİ, IRAK'TA SON GELİŞMERL VE TÜRKMENLER, (2016)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Kamu, Özel ve Yerel Kuruluşlarda Üniversite Bilgi ve Onayı İle Verilen Danışmanlık Hizmeti (Her Bir Yıl İçin))


Kamu, Özel ve Yerel Kuruluşlarda Üniversite Bilgi ve Onayı İle Verilen Danışmanlık Hizmeti (Her Bir Yıl İçin)
A.1 SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, ORTADOĞU MASASI DİREKTÖRÜ, (2014)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 SECURİTY PROBLEMS FROM VİOLENCE İN TURKEY ANDE MİDDLE EAST , (04.2016)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101134&lang=tr