T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Yrd.Doç.Dr. SELAHATTİN ÇAVUŞ

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 68100 MERKEZ/AKSARAY
İş Telefonu : 3822883673
Fax :
GSM :
e-mail : selahattincavus@aksaray.edu.tr
Web :
MSN :
Fakültesi : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2007
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : İletişim Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Gazetecilik
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2010
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Gazetecilik Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı :

DR
2013
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Gazetecilik Anabilim Dalı
Tez / Proje Adı :
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Öğr.Gör.Ardahan Üniversitesi2011
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi 2013
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi2017
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİDiğer01.02.2011 - 01.06.2011
AKSARAY ÜNİVERSİTESİDekan Yardımcısı22.04.2014 - 10.03.2017
AKSARAY ÜNİVERSİTESİBölüm Başkanı05.05.2014 - 10.03.2017
   
Görev Yaptığı Birimler
İletişim Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
İletişim Kuram ve Araştırmaları, Kültürel Çalışmalar
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyesi10.02.2014 - 10.03.2017
Fakülte Kurulu - Turizm Fakültesi22.05.2014 - 10.03.2017
Turizm Fakültesi Burs Komisyonu Başkanı23.05.2014 - 10.03.2017
Turizm Fakültesi Eğitim Komisyonu Başkanı04.03.2016 - 10.03.2017
   
Son iki yılda verilen dersler
GAZ 104İLETİŞİM BİLİMİ 2
GAZ 107KLAVYE
HİL 162PAZARLAMA
HİL 277KİTLE İLETİŞİMİ
KAMU 428SİYASAL İLETİŞİM (S)
KAMU 498MEZUNİYET TEZİ II
TUİ 105İLETİŞİM
TUİ 105İLETİŞİME GİRİŞ
TUİ 110TURİZM VE ÇEVRE
TUİ 212KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
TUİ 215TURİZMDE İŞ ETİĞİ
YBS 225GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Şeker, N. T., Çavuş, S., Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Dizisinin Alımlama Analizi, "Global Media Journal Turkish Edition ", 3, (2011), s.84-102
1.1.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitapta En Az Bir Bölümün Yazarlığı
A.1 Ayhan, B., Çavuş, S., Online Game Addiction Among High School Students, "Contextual approaches in communication ", , (2015), s.85-94
A.2 Çavuş, S., Historical Development of Games and Digital Games as a Product of the Culture Industry, "Digitalization and Society ", , (2016), s.135-151
A.3 Çavuş, S., Ayhan, B.,, Cyberbullying and Victimization Experiences of University Students, "Communication & Media Researches, ", , (2017), s.159-168
A.4 Selahattin Çavuş, Kurdish Identity: The Reconstruction of Collectivity in the Press, "Different Aspects of Globalization ", , (2017), s.191-207
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Çavuş, S., Kurtbaş, İ., Orta Doğu Olaylarının (Arap Baharı) Türk Ulusal Basınında Temsili, "II Uluslararası İletişim Sempozyumu - Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, 2-4 Mayıs, Bişkek ", , (2012), s.571-589
A.2 Çavuş, S., Ayhan, B., Computer Game Addiction: A field Study on Adolescents, "12. International Symposium - Communication in the Millenium 15-18 June Eskişehir ", 12, (2014), s.197-208
A.3 Ayhan, B., Çavuş, S., Online Game Addiction Among High School Students, "V. European Conference on Social and Behavioral Sciences International Association of Social Science Research (IASSR). 11-14 September, St. Petersburg. ", , (2014), s.
A.4 Ayhan, B., Çavuş, S., Transformation Of Secrecy And Privacy: Novel Behaviors In Social Media, "13. International Symposium Communication in the Millennium. 12-15 May, East Stroudsburg University, Pennsylvania, USA. ", , (2015), s.72-81
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Ayhan, B., Çavuş, S., Changing technology and changing literacy: Wattpad, "X. European Conference on Social and Behavioral Sciences 19-22 May, Sarajevo ", , (2016), s.
A.2 Çavuş, S., Ayhan, B., Examination Of Cyberbullying And Victimization Experiences Of University Students, "X. European Conference on Social and Behavioral Sciences 19-22 May, Sarajevo ", , (2016), s.
A.3 Çavuş, S., İşliyen, M., Yeni Türk Harflerine Geçiş Sürecinde Aksaray Vilayet Gazetesi, "II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 26-28 Ekim, Aksaray ", , (2017), s.
A.4 Çavuş, S., Yerel Basının Sorunları Üzerine Tespitler: Aksaray Örneği, "II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 26-28 Ekim, Aksaray ", , (2017), s.
Diğer Yazarlar Tarafından 1.1.1.1 , 1.1.1.3 Türü Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 1, (2010)
A.2 1, (2014)
A.3 1, (2015)
A.4 1, (2015)
A.5 1, (2015)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Şeker, M. Sine, R. Çavuş, S. , Wikileaks Haberlerinin Türk Basınındaki Söylemi, "Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi ", 31, (2012), s.379-400
A.2 Ayhan, B., Çavuş, S., İzleyici Araştırmalarında Değişim: Kullanımlar ve Doyumlardan Bağımlılığa, "Selçuk İletişim Dergisi ", 8, (2014), s.32-60
A.3 Çavuş, S., Ayhan, B., Tuncer, M., Bilgisayar Oyunları ve Bağımlılık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması, "İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi ", 43, (2016), s.265-289
A.4 Çavuş, S., İşliyen, M., Yeni Türk Harflerine Geçiş Sürecinde Aksaray Vilayet Gazetesi, "İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi ", 45, (2017), s.206-224
A.5 Tuncer, M., Çavuş, S., Gelişen Turizm Destinasyonlarından Biri Olarak Aksaray İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, "Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Özel Sayısı ", Özel Sayı IV, (2017), s.51-60
A.6 Çavuş, S.,, Yerel Basının Sorunları Üzerine Tespitler: Aksaray Örneğinde Nitel Bir Araştırma, "Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 9, (2017), s.19-32
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Balcı, Ş., Çavuş, S., Yerel Okuyucu Zihninde Yerel Gazetenin Güvenilirlik Düzeyi: "Konya Araştırması", , "Caner Arabacı & Ayhan Selçuk (Eds.), Konya Kitabı XIII: Konya Medyası, Konya: KTO Yayınları ", , (2011), s.521-540
A.2 Çavuş, S., Yerel Medya ve Etik (Konya Örneği), "Caner Arabacı & Ayhan Selçuk (Eds.), Konya Kitabı XIII: Konya Medyası, Konya: KTO Yayınları ", , (2011), s.541-560
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Tuncer, M., Çavuş, S., Gelişen Turizm Destinasyonlarından Biri Olarak Aksaray İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, "I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi7-9 Nisan Erzincan, ss. 412-419. ", , (2016), s.
Diğer Yazarlar Tarafından Hakemli Ulusal Dergilerde Yapılmış Her Bir Atıf (Aynı Makale İçin En Çok 5 Atıfla Sınırlı Olmak Üzere)
A.1 1, (2014)


Egitim Faaliyetleri ( Bölüm II )(Egitim Hizmeti)


Diğer Üniversitelerde Daha Önce Sürekli Olarak Verdiği Eğitimin Her Yılı İçin (En Çok 5 Yıl )
A.1 , Örgütsel İletişim, , (2011)
A.2 , Medya ve Etik, , (2012)
A.3 , Kültürlerarası İletişim, , (2012)
A.4 , Haber Toplama ve Yazma, , (2012)
A.5 , Kitle İletişim Kuramları, , (2012)
A.6 , Örgütsel İletişim, , (2013)
A.7 , Kitle İletişim Kuramları, , (2013)


Meslekı ve Diğer Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerdeki Yürütücü/Yönetici Görevi (Her Proje İçin)
A.1 Oyun ve Bağımlılık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması, "Aksaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ", 5.2014 - 5.2015 , Yürütücü (Tamamlandı)
Ulusal Resmi Veya Özel Kuruluşlar İçin Yapılıp Tamamlanan Projelerde Yürütücü/Yönetici Dışı Görevler İçin
A.1 Yerel Medya ve Etik (Konya Örneği), "Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ", 04.2010 - 06.2010 , Araştırmacı (Tamamlandı)


Diğer Faaliyetler (Bölüm III )(Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak)


Üniversitenin Onayı İle Gerçekleştirilen Toplumsal Faaliyetlere Katılmak
A.1 Aksaray Toplu Ulaşım Araç Şoförleri Eğitimi (Farkındalık ve İletişim), (2015)
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101116&lang=tr