T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. İBRAHİM PAÇACI

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail : ipacaci@hotmail.com
Web : www.ibrahimpacaci.com.tr
MSN :
Fakültesi : İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
 
        
   
Öğrenim Durumu
İlkokul
1973
  Üniversite/Okul Adı : Gülveren İlkokulu
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Ortaokul
1976
  Üniversite/Okul Adı : Demirlibahçe Orta Okulu
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lise
1980
  Üniversite/Okul Adı : Ankara İmam-Hatip Lisesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

Lisans
1986
  Üniversite/Okul Adı : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :

DR
1992
  Üniversite/Okul Adı : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fakülte/Enstitü/Birim Adı :
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı :
Tez / Proje Adı :
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd.Doç.Dr.Aksaray Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi2013
   
Son iki yılda verilen dersler
DKB228SEÇMELİ -A (GÜNCEL DİNİ KONULAR)
DKB303KELAM
DKB326SEÇMELİ - A (İSLAM HUKUKU VE İNSAN HAKLARI)
DKB421SEÇMELİ-A(İSLAM HUKUKU VE İNSAN HAKLARI)
İİF209FIKIH USULÜ -I
İİF210FIKIH USULÜ -II
İİF225FIKIH USÛLÜ
İİF244MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU
İİF246FIKIH OKULLARI
İİF309FIKIH-I
İİF310FIKIH -II
İİF310FIKIH-II
İİF340FIKIH USULU METİNLERİ
İİF341İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE İÇTİHAD
İİF342İSLAM HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ
İİF343KLASİK FIKIH METİNLERİ
İİF405FIKIH -III
İİF406FIKIH -IV
İİF442GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ
İİF444MİRAS HUKUKU
İİF453İSLAM HUKUKUNDA KADINLARA YÖNELİK HÜKÜMLER
İİF455İSLAM İKTİSADI
TİBD520MUKAYESELİ ŞERH METİNLERİ
TİB500SEMİNER
TİB538İSLÂM FIKHINDA KÜLLÎ KAİDELER II
TİB541KARŞILAŞTIRMALI İSLAM AİLE HUKUKU I
TİB5585İSLAM HUKUK İLMİNİN ESASLARI
TİB591YÜKSEK LİSANS TEZİ
TİB592YÜKSEK LİSANS TEZİ
TİB809UZMANLIK ALAN DERSİ
TİB810UZMANLIK ALAN DERSİ
ÜSDİİF370GÜNCEL DİNİ MESELELER
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 İbrahim PAÇACI, Bedenî - Malî İbadet Ayrımının İbadetlerde Niyabete Etkisi ve Bedel Hac, "İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017, sy. 29 s.369-398 ", , (2017), s.
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 İbrahim PAÇACI, Mezhepler ve Taklid, "II. Din Şûrâsı ", , (1998), s.297-312
A.2 İbrahim PAÇACI, İslâm ve Değişim, "Uluslararası Avrupa Birliği Şûrası (3-7 Mayıs 2000, İstanbul) ", , (2000), s.1/476-499
A.3 İbrahim PAÇACI, Yurt Dışındaki Vatandaşlarımızın Aile ile İlgili Problemleri (Fıkıh Bağlamında), "III. Din Şûrası (20-24 Eylül 2004, Ankara) ", , (2004), s.649-658
A.4 İbrahim PAÇACI, Bitkisel Ürün, Hayvan, Kaza/Hasar Ve Hayat Sigortaları; Bireysel Emeklilik Sistemi, "II. Uluslararası İslâm Ticaret Hukuku Kongresi “Günümüzdeki Meseleler”, (15-18 Ekim 2015 Konya) ", , (2015), s.1043-1074


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 İbrahim PAÇACI, Fıkıh Mezhepleri ve Taklid, "Dini Araştırmalar Dergisi ", 4, (1999), s.59-84
A.2 İbrahim PAÇACI, Klonlama ve Kök Hücre Çalışmalarının İslâm Dini Açısından Değerlendirilmesi, "Usûl ", 7, (2007), s.35-60
A.3 İbrahim PAÇACI, Sosyal Hayattaki Değişim Sürecinde İslâm Aile Hukuku (Evlenme ve Boşanma Örneği), "İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008, sy 11, s.59-92. ", 11, (2008), s.59-92
A.4 İbrahim PAÇACI, Diyet Bir Cezâ mıdır? (Cezâî ve Medenî Müeyyide Açısından “Diyet”), "Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi ", 2, (2014), s.87-105
A.5 İbrahim PAÇACI, Rüyâ’nın Delil Değeri ve İstihâre, "Dini Araştırmalar Dergisi, Ocak-Haziran 2016, c. 19. ", 48, (2016), s.103-128
Diğer Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Basılarak Yayınlanmış Bilimsel Kitap, Mesleki Kitap Veya Ders Kitapları
A.1 İbrahim PAÇACI, Günümüz Ekonomik Şartlarına Göre Zekâta Tabi Mallar (Nisap ve Zekât Oranları), "Günümüz Ekonomik Şartlarına Göre Zekâta Tabi Mallar (Nisap ve Zekât Oranları) ", , (2015), s.
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 İbrahim PAÇACI, İsmail KARAGÖZ, Fikret KARAMAN, İbrahim URAL, Mehmet CANBULAT, Ahmet GELİŞGEN, Dini Kavramlar Sözlüğü, "Dini Kavramlar Sözlüğü ", , (2001), s.
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 İbrahim PAÇACI, Akşam Namazı Vaktinin Çıkışı ve Yatsı Namazı Vakti, "Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı - V, (Afyon 30 Kasım - 02 Aralık 2012) ", , (2012), s.169-188
A.2 İbrahim PAÇACI, Altın - Para - Faiz İlişkisi ve Altının Vadeli Satışı, "Fıkhî Açıdan Finans ve Altın İşlemleri Sempozyumu (Konya 27-29 Nisan 2012) ", , (2012), s.411-435
1.2.2.1 Veya 1.2.2.2 Türündeki Bilimsel Bir Kitabın Basılmış ve Yayınlanmış Çevirisi
A.1 Dursun Aygün, İbrahim Paçacı, Ömer Gülden, Mustafa Baş, Yaşar Çolak, Subhi Receb MAHMESANÎ, İslâm Hukuk Felsefesi, "İslam Hukuk Felsefesi ", , (2009), s.
Ulusal Dergideki Bir Makalenin Veya 1.2.2.1 Veya 1.2.2.2 Türündeki Bilimsel Bir Kitabın Bir Bölümünün Basılmış Çevirisi
A.1 İbrahim PAÇACI, Mustafa BAŞ, Doç. Dr. Abdülhalîm Süleyman Rabî’, "Delillerden Hüküm Çıkarmada Fıkıh Usulcülerinin Metodları", "Diyanet İlmî Dergi, 2000, c. 36, sy. 4, s.89-128. ", 36/4, (2000), s.89-128
 
  CV Url: obs.aksaray.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=101110&lang=tr